Annonce
Norddjurs

Forældre råber op: Stop besparelser på skoleområdet

Den nyvalgte formand for fællesbestyrelsen i Børneby Nord, Clara M. Mose Nørrevang, frygter de konsekvenser, det får for eleverne, når Børneby Nord får tildelt færre penge. - Vi bliver nødt til at råbe op, ellers bliver vi ikke hørt og får noget ændret, siger hun. Foto: Helle Elgaard Kvist
Demonstrationer i flere byer i weekenden skulle gøre lokalpolitikerne i Norddjurs Kommune opmærksomme på, at forældrene i Børneby Nord ikke vil acceptere flere forringelser på skoleområdet.
Annonce

Norddjurs: Forældrene i Børneby Nord råbte i weekenden op omkring de besparelser, som den nye tildelingsmodel kommer til at betyde for de tre afdelinger i området. Der blev demonstreret både i Ørsted, Allingåbro og Vivild, og på torsdag er der planlagt en samlet demonstration på Torvet i Grenaa forud for mødet i børne- og ungdomsudvalget. På mødet skal udvalget drøfte, hvordan udmøntningen af ressourcefordelingsmodellen på de enkelte skoler og børnebyer vil finde sted i 2021, og om der skal foretages eventuelle omprioriteringer af budgettet på udvalgets område.

Den nyvalgte formand for fællesbestyrelsen i Børneby Nord, Clara M. Mose Nørrevang, der selv er mor til en søn i specialklasse på Langhøjskolen i Vivild, er som de mange forældre i området frustreret over, at skolerne i området igen står med færre penge til rådighed.

- I regnearkene ser det måske ikke så slemt ud, men når det skal føres ud i virkelighedens verden, ser det straks anderledes ud, siger hun.

Annonce

"Lillegruppen" i fare

Læser man bilagene til punktet på børne- og ungdomsudvalgets møde, kan man se, hvad de færre midler vil få af konsekvenser for Børneby Nord. Budgettilpasningerne på baggrund af den ny ressourcefordelingsmodel kommer til at betyde blandt andet færre timer til læse- og matematikvejledning, færre timer til skolebibliotek og længere pauser til eleverne og deraf mindre undervisningstid. Der vil også blive skåret kraftigt eller helt fjernet specialpædagogiske indsatser som eksempelvis to-lærer-timer, delehold, støtte på klassen, og "Lillegruppen", der er et tilbud, hvor elever med særlige behov kan komme og få et pusterum og ekstra voksenhjælp, ind imellem de deltager i undervisningen sammen med deres klasse.

Omfordeling på specialundervisningsområdet

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 20. oktober 2020 en omfordeling af ressourcerne til specialundervisningen for 2021. Fordelingen er et mix af mange faktorer, herunder faldende børnetal, indførelse af en central pulje samt forskellige andele af børn, der modtager specialundervisning på forskellige klassetrin.

Oveni er beregningsprincippet ændret, så alle områder stilles lige med hensyn til tildeling, uanset hvilken andel af områdets elever, der går i en kommunal folkeskole i Norddjurs.

Omfordelingen betyder, at Børneby Nord, Børneby Midt samt Auning skole kommer til at miste penge, mens Søren Kanne Skolen kommer til at få tildelt flere penge.

Clara M. Mose Nørrevang har tidligere siddet i bestyrelsen for Ørsted Børneby, da hendes søn gik i børnehave, og dengang skulle der også spares på området.

- Det er ikke blevet nemmere med tiden. Der skal hele tiden spares, siger hun.

Annonce

Giv skolerne ro

Clara M. Mose Nørrevang har overtaget formandsposten i fællesbestyrelsen efter Jan Salling, der var den første formand, efter de tre børnebyer blev lagt sammen. Han valgte dog at trække sig fra posten før sommerferien, da han forudså, at kommunens nye aftale om skoleområdet dækkede over endnu et år med nye ændringer på skoleområdet. Dette ville kræve for meget tid og energi fra hans side, hvilket ikke kunne kombineres med hans travle job.


Der skal tænkes i langsigtede løsninger. Måske politikerne skulle til at tænke kreativt i stedet for, at det altid er skolerne, der skal gøre det.

Clara M. Mose Nørrevang, formand for fællesbestyrelsen i Børneby Nord


I pressemeddelelsen, som Norddjurs Kommune udsendte før sommerferien i forbindelse med den nye skoleaftale, stod der blandt andet, at partierne forpligtede sig til, i forbindelse med budget 2021, at "skabe et stabilt økonomisk grundlag, der sikrer investeringer i en folkeskole i udvikling – også med faldende børnetal", hvilket med pressemeddelelsens ord ville kræve "en holdbar skolestruktur og stabilitet i tilrettelæggelse af de enkelte skoleår". Samtidig stod der, at der skulle udarbejdes "en sammenhængende og bæredygtig plan for fremtidens folkeskole i Norddjurs, der bidrager til at forbedre de undervisningsmæssige resultater (....). Planen skal understøtte kvalitative forbedringer og udvikling af folkeskolen".

Clara M. Mose Nørrevang giver ikke meget for de ord. Hun savner, at skolerne får noget ro, og politikerne får taget nogle beslutninger med et længere perspektiv.

- Der skal tænkes i langsigtede løsninger. Måske politikerne skulle til at tænke kreativt i stedet for, at det altid er skolerne, der skal gøre det, siger hun og fortsætter:

- Hvis man gav skolerne og personalet noget ro, så ville de kunne tænke kreativt sammen med børnene, frem for at de altid skal rende hurtigere, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Ridse i lakken: Michael Aastrup vil kæmpe for at genvinde vælgernes tillid efter omdiskuteret udlandsrejse

Randers FC

Vito sikrede Randers FC endnu en sejr i generalprøven

Randers FC For abonnenter

Central midtbaneduo begynder at klikke: - Det har ikke altid set skidegodt ud

Annonce