Annonce
Randers

Forslag skal sikre en levende bymidte i Randers

Bliver forslaget vedtaget, kommer der ingen udvidelse af Randers Storcenter lige foreløbigt. Arkivfoto: Annelene Petersen

Byrådet har sendt et forslag i høring, der har til formål at styrke midtbyen - blandt andet ved at tæmme Randers Storcenter. Indholdet i forslaget handler dog ikke om at stikke en kæp i hjulet for udviklingen, fastslår planchefen i Randers Kommune.

Randers: Det tillæg til kommuneplanen, som i øjeblikket er i høring, vil sætte en stopper for eventuelle udvidelsesplaner, som Randers Storcenter måtte have. I forslaget lyder det nemlig, at der ikke må planlægges for mere overdækket butikscenter. Forslaget har dog ingen indvirkning på allerede eksisterende butikker, hverken i storcentret eller resten af Paderup. Det fastslår sektionsleder for Plan i Randers Kommune, Britta Pørksen.

- Det, forslaget lægger op til, er, at aflastningscentret primært skal aflaste midtbyen for butikker, som ikke så nemt kan placeres i midtbyen. Lige nu er det en politisk beslutning, om centret kan udvide, men hvis man vedtager forslaget, så er det besluttet, at det kan man ikke, forklarer hun.

Forslaget, kaldet Tillæg 22 til kommuneplanen, er udarbejdet på baggrund af en længere proces i byrådet, hvor man har diskuteret strategien for udvalgsvarehandel i Randers Kommune.

En detailhandelsanalyse fra 2015, som viste, at Randers nok ikke får brug for så mange nye butikker, som de eksisterende planer lægger op til, gav anledning til, at strategien blev taget op til genovervejelse.

- Hvis vi vil have en stærk midtby, men vi kun får brug for 10.000 kvadratmeter ekstra udvalgsvarehandel over de kommende år, så skal byrådet beslutte, hvor man vil have de butikker. Særligt udvalgsvarehandel hænger meget sammen med at have en levende midtby, da det ofte er den type butikker, man ser i gågaderne, siger Britta Pørksen.

Detailhandelsanalysen viste, at der ved lav samfundsøkonomisk vækst og meget e-handel - det såkaldte minimumsscenarie - vil blive behov for knap 7.000 kvadratmeter ny udvalgsvarehandel de næste 12 år. Maksimumsscenariet viste omvendt, at der i yderste konsekvens kan blive behov for omkring 16.000 kvadratmeter ny udvalgsvarehandel.

I øjeblikket er der i Randers bymidte og aflastningscenter Paderup sammenlagt en uudnyttet ramme på 42.000 kvadratmeter, altså langt over hvad man forventer, bliver nødvendigt. Derfor er et af formålene med tillægget at begrænse rammen i Paderup.

Annonce

Tillægget er en del af den røde tråd der er mellem detailhandelsplanlægningen og midtbyindsatsen. Det handler ikke om at svække handlen i Paderup, men i høj grad om at styrke midtbyen.

Britta Pørksen, sektionsleder ved Plan i Randers Kommune

Tillæg 22 til kommuneplanen

Byrådet har sendt et forslag i høring om et tillæg til kommuneplanen. Det drejer sig om handlen i det samlede butiksområde i Paderup (kaldet aflastningscenter Paderup, herunder Randers Storcenter) og i midtbyen.

Der er høringsfrist 6. december.

I tillægget lyder det blandt andet:


  • Den samlede detailhandelsramme i aflastningscenter Paderup reduceres fra 93.000 kvadratmeter til 86.000 kvadratmeter. I øjeblikket er cirka 76.000 kvadratmeter allerede udfyldt.
  • Der kan ikke planlægges nye overdækkede butikscentre i aflastningscenter Paderup. Storcentret kan altså ikke udvides, hvis forslaget vedtages.
  • I aflastningscenteret må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker ikke overstige 1.200 kvadratmeter og 5.000 kvadratmeter. Tillægget giver dermed mulighed for større butikker i Paderup end før.
  • Den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i midtbyen øges fra 3.500 kvadratmeter til 5.000 kvadratmeter.
  • Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik i aflastningscentret må ikke være mindre end 500 kvadratmeter. Dette er også tilfældet i dag.

Både og

I et notat fra forvaltningen anbefales det, at udvalgsvarehandel som udgangspunkt bør placeres i midtbyen, hvis ambitionen er at styrke city og skabe en levende bymidte med et alsidigt byliv. Derudover vurderes det, at en yderligere udvidelse af Randers Storcenter sandsynligvis vil medføre butikstyper, der vil være i direkte konkurrence med dem i midtbyen.

- Tillægget er en del af den røde tråd, der er mellem detailhandelsplanlægningen og midtbyindsatsen. Det handler ikke om at svække handlen i Paderup, men i høj grad om at styrke midtbyen, hvor der også er igangsat en stor indsats, blandt andet som følge af midtbykonferencen, siger Britta Pørksen.

Omsætningen i Randers midtby er de seneste 20 år faldet med omkring 700 millioner kroner, mens omsætningen i Paderup er steget med cirka 800 millioner. Derfor kan det være nærliggende at konkludere, at Paderup har spist en stor del af den kage, der skulle serveres i midtbyen, men det skal man være påpasselig med, siger Britta Pørksen.

- Man kan nemt drage den konklusion, men det får du mig ikke til. Der er rigtigt mange ting, som spiller ind. Det er hele tiden en balancegang, for der er jo en masse butikker i aflastningscenter Paderup, som vi meget gerne vil have i byen. Men at satse på midtbyen vil også give en positiv afsmitning på aflastningscentret, er jeg sikker på. Byer med en stærk detailhandel i midtbyen har også en stærk detailhandel generelt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Lars fra Åbyhøj lod sig ikke begrænse af omgivelsernes forventninger

Annonce