Annonce
Debat

Forsvaret skal sikre danskernes tryghed - også i fremtiden

Vi lever i en tid med mange trusler mod vores fælles sikkerhed. Terror og ukontrollerede migrantstrømme, et aggressivt og selvhævdende Rusland, voldsomme cybertrusler. Ja, fortsæt bare selv listen. Det risikerer at slå revner i det fundament, som den frie og demokratiske verdensorden er bygget på - og som ikke mindst det danske samfund hviler på. Danmark er et trygt og sikkert land. Et frit land. Forsvaret er – når alt kommer til alt - forudsætningen for, at det bliver ved at være sådan. Derfor skal vi have et stærkt og robust forsvar, og som forsvarsminister er det min vigtigste opgave at sikre, at Forsvaret også er rustet til at håndtere morgendagens udfordringer, så vi ikke bliver fanget på det forkerte ben eller overser trusler. Det er også derfor, at vi i disse år investerer mere i Forsvaret. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at have en fast og sikker hånd på rattet i en turbulent tid.

Forsvaret er en af vores bærende samfundsinstitutioner, som i den grad er med til at binde Danmark sammen. Forsvaret løser vigtige opgaver bl.a. gennem Hjemmeværnets frivillige, farvandsovervågning, veteraner i jobordning eller vores udsendte til verdens brændpunkter. Forsvaret er til stede alle vegne og i øjenhøjde med danskerne. Og det samme er vores beredskab.

Som del af regeringens samlede vision om en retfærdig udvikling i Danmark, ønsker jeg et forsvar, der skaber tryghed for alle danskere og sammenhæng i det danske samfund. Det er mit udgangspunkt. Og med det grundlag vil jeg som ny forsvarsminister sætte fokus på følgende områder for Forsvarets udvikling de kommende år:

Danmarks cyberforsvar skal styrkes. Vi er et af verdens mest digitaliserede lande. Det giver os først og fremmest store muligheder, men også store sikkerhedsudfordringer. Som borger skal man kunne leve trygt i visheden om, at det danske samfund kan modstå cyberangreb, og at de digitale løsninger er sikre at bruge. Digitaliseringen af alle grene af vores liv og samfund skaber et behov for øget adgang til data og overvågning, men det skal ske med respekt for vores privatliv. Jeg vil derfor tage initiativer, der skal sikre, at vi styrker vores bevidsthed om cybersikkerhed og vores evne til at begå os sikkert i en digital virkelighed.

Forsvaret skal bidrage til tryghed og sikkerhed i hele Rigsfællesskabet. Den geopolitiske betydning af Arktis bliver stadig mere markant, og især den russiske militære oprustning vækker bekymring. Vi ønsker at opretholde Arktis som et lavspændingsområde, men et øget dansk engagement er nødvendigt for at sikre stabiliteten. Forsvarets tilstedeværelse i Arktis bliver i de kommende år styrket som en naturlig reaktion på denne udvikling. Det er afgørende for mig, at Forsvarets og beredskabets indsats sker i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne. Jeg vil derfor tage skridt til en tættere og mere regelmæssig dialog med Selvstyret i Grønland og Landsstyret på Færøerne om forsvarspolitiske spørgsmål.

Forsvaret skal passe endnu bedre på sine egne. Vi kan og skal gøre det bedre for de danske veteraner. Langt de fleste soldater kommer hjem med kompetencer, der er eftertragtede. Men der er en gruppe veteraner, som har det svært, og dem skal vi tage bedre hånd om. Jeg har derfor taget initiativ til at fremrykke evalueringen af vores veteranpolitik med sigte på at forbedre hjælpen til især de veteraner, der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen efter deres udsendelse. Vi skal også være bedre til at få de udsatte veteraner i job i det omfang, de kan. Og ikke mindst skylder vi at støtte veteranernes nærmeste pårørende – særligt deres børn – både før, under og efter udsendelsen. Vi skal være stolte af alle vores veteraner – og det skal de kunne mærke.

Forsvaret skal bidrage til Danmarks samlede grønne omstilling. Forsvaret er en stor virksomhed med køretøjer, skibe, fly og bygninger over hele Danmark. Derfor skal grønne løsninger tænkes ind og tages i brug, straks det er realistisk og kan forenes med Forsvarets vigtige opgaver. Når det f.eks. gælder vores bygninger og forsyningsanlæg, skal vi gå forrest og fremme energieffektive løsninger. På den måde kan vi yde et bidrag til den nationale og globale klimasikkerhed – og samtidig spare på vores dyrebare ressourcer.

Forsvaret har et særligt ansvar for sine medarbejdere. Forsvaret er med mere end 20.000 medarbejdere en af Danmarks største arbejdspladser, og man skal som medarbejder føle sig værdsat og have mulighed for at udvikle sig. At være ansat i Forsvaret skal åbne for muligheder - også for dem, der en dag lægger uniformen for at prøve kræfter med det civile arbejdsmarked. Hvis de ønsker at komme tilbage til Forsvaret, skal døren altid stå åben. Samtidig skal Forsvaret som en ansvarlig arbejdsplads bidrage bredt til samfundet – ikke mindst ved at være med til at afhjælpe manglen på lærlingepladser.

Forsvarets aktive internationale engagement skal have høj prioritet. Mange af truslerne mod Danmarks sikkerhed har rod langt fra vores grænser. Kollektiv sikkerhed i NATO og internationale operationer mod terrorisme er kerneopgaver for Forsvaret. FN har også en vigtig rolle at spille, ikke mindst i Afrika. Som socialdemokrat er det afgørende for mig, at vores internationale engagement har bred opbakning i Folketinget. Vi må ikke tage let på beslutningen om at sende mennesker ud i verdens brændpunkter. Vi skal tage os den fornødne tid til at drøfte det i Folketinget, også de svære spørgsmål, som er helt naturlige, når vi taler om anvendelse af magt.

Den største kunst ligger ikke i at lande politiske aftaler, men i implementeringen af aftalerne. Ved min tiltrædelse blev jeg spurgt, hvad jeg skal lave de kommende år, når der allerede er et forsvarsforlig. Det er en stor misforståelse, at politik kun handler om at lande aftaler. For mig er det væsentligt, at vi får implementeret forsvarsforliget på en måde, der binder Danmark sammen og sikrer opbakning til Forsvaret - også lokalt. For godt naboskab må ikke tages for givet, når Forsvaret i de kommende år øger sine aktiviteter. Eksempelvis med de nye kampfly i Skrydstrup, som vil komme til at larme mere end de nuværende. Her skal vi tage godt hånd om dem, der skal leve med larmen til hverdag. Ligesom vi aldrig må glemme, at forudsætningen for et dansk forsvar i verdensklasse er og bliver medarbejderne.

Jeg er blevet forsvarsminister for at sikre, at Danmark er et trygt land at bo og leve i – også i fremtiden. Det er den vigtigste prioritet for mig som socialdemokrat. Vores forsvar skal gøres endnu bedre og endnu stærkere.

Trine Bramsen
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Leder For abonnenter

I morgen slutter festen: Regeringen kan ikke undgå at skuffe

Det var godt, de hyggede sig på Socialdemokratiets kongres i Aalborg i weekenden, så håndfladerne blev røde og varme i ren begejstring over, hvor godt det går. Sejrsfesten var aldeles velfortjent. Partiet vandt jo kongeriget ved valget i juni. Siden er tiden, sådan lidt groft sagt, gået med at fordele posterne, holde ferie og købe fire cirkuselefanter fri af fangenskab. I morgen slutter festen. Hverdagen truer, når finansminister Nicolai Wammen giver sit bud på næste års finanslov. Så skal der føres konkret politik, og regeringen kan ikke undgå at skuffe. Måske ikke alle, men mange. Først og fremmest Arne, som Mette Frederiksen lovede en ret til tidlig tilbagetrækning sammen med andre nedslidte. Et forslag, hun måske vandt valget på, men som nu, 237 dage efter lanceringen, ikke er kommet en millimeter nærmere på at fortælle, hvem der kan glæde sig. Tværtimod har vi kun fået at vide, at problemet er så stort og vigtigt, at løsningen tager lang tid. Klart nok – men så lang tid? Svaret er, at det aldrig vil være muligt at lave en bare tilnærmelsesvist retfærdig løsning, fordi staten ikke ligger inde med registreringer af, hvem der har arbejdet hvor, hvornår og hvor længe. Arne er bare et af problemerne. Klimaet er et andet. Regeringen er på jagt efter 70 procents reduktion af CO2-udslippet, men aner med egne ord ikke, hvordan man skal nå målet. Bemærk, at socialdemokraterne er begyndt at sige ”hvis” om succes på klimaområdet. Ét er at have problemer med at levere, hvad man har lovet. Noget andet er at levere noget, man ikke har lovet. Også her kan torsdagen blive ubehagelig, for det er svært at forestille sig, at finanslov og klimaløfter kan blive opfyldt uden skattestigninger og højere afgifter. Alt dét er slemt nok. Det værste er dog, at vi næppe vil se udspil, som gør det nemmere for private virksomheder at skabe de job, der betaler hele festen. Det har aldrig været socialdemokraters topprioritet. Så jo – sejrsfesten slutter i morgen.

Annonce