Annonce
Danmark

Fremtidens landbrug er skovlandbrug

Annonce

Vi har så meget brug for at tænke nyt. Brug for at gøre tingene bedre i dag end i går. I Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening deler vi en række visioner for morgendagens landbrug. For et landbrug, vi både kan leve af, men også med.

Det er blevet stadigt mere åbenbart, at vores nuværende fødevareproduktion er uholdbar. At den måde, vi producerer et kilo korn og et kilo kød på tærer på klodens ressourcer og på klimaet. Det underbygges af talrige undersøgelser, men mange af os kan også både mærke, se og høre det ved selvsyn. Drikkevandsboringer, der lukker på grund af sprøjtegifte. Færre sommerfugle i skellet og mindre fuglesang over marken. Der er blevet så stille på landet. Det er dybt alvorligt.

Den største enkeltfaktor skal findes i, at vi i Danmark disponerer mere end 60 procent af vores areal til landbrug. Det særlige ved Danmark er, at det kun er en lille del af landbrugsarealet, der udnyttes ekstensivt med permanente græsningsarealer, mens den store flade er domineret af korn og bearbejdes intensivt hvert eneste år. Det har enorme konsekvenser for biodiversiteten og alle de goder, vi kvit og frit ellers kan få fra naturen i form af den biologiske mangfoldighed, opsugning af CO2 i jorden, planterne og træerne, det rene drikkevand, fiskene i havet, alle strandene med blåt flag, bestøvning og vidunderlige oplevelser. Samtidig udnytter vi hver eneste kvadratmeter. Vi dyrker helt ned til åen, helt ud til vejen, helt op ad naturområderne. Fokus og støttesystemerne er alene rettet på afgrøden - alt andet er støj og fjernes.

Det startede, da vi i Danmark i 1805 gennemførte store landreformer og i den forbindelse smed husdyrene ud af skovene. Vi delte landet op, så det i dag står skarpt opdelt mellem skovbrug og landbrug. EU’s landbrugspolitik har med et stort fokus på effektivitet, mekanisering, og etårige afgrøder sat yderligere fart på den udvikling og klemt de sidste træer, buske og mangfoldighed ud af markfladen. Lige nu ser vi de alarmerende mange af de sidste markskel, stier og markveje forsvinde og tilbage ligger store ensformige produktionsmarker, som livet langsomt siver ud af.

Det er på tide at reformere landbruget igen. Det er på tide at se på hvordan, vi bruger EU's landbrugsstøtte på en ny og bæredygtig måde. I Danmarks Naturfredningsforening og i Økologisk Landsforening ser vi enorme muligheder i at kombinere landbrug og natur.

Et bud er skovlandbrug, som er det danske ord for, hvad man på engelsk kalder agroforestry

Der er ikke en skarp afgrænset definition. Det er en fælles betegnelse for en lang række forskellige dyrkningssystemer, hvor træer og buske er integreret i plante- eller husdyrproduktionens markflader.

Et kig ud over landbrugslandskabet viser, at hvor der før i tiden var små marker adskilt af hegn og gærder består det i dag af store monotone markflader. Skovlandbrug er alt andet end dét. Det er landbrug i højden og dybden med træer og buske i rækker, klynger eller som solitære træer, der tillader samtidig effektiv drift af mindre markarealer indimellem.


Et kig ud over landbrugslandskabet viser, at hvor der før i tiden var små marker adskilt af hegn og gærder, består det i dag af store monotone markflader. Skovlandbrug er alt andet end dét. Det er landbrug i højden og dybden med træer og buske i rækker, klynger eller som solitære træer, der tillader samtidig effektiv drift af mindre markarealer indimellem.


Skovlandbrug er udbredt særligt i troperne, men er et forholdsvis ukendt dyrkningssystem herhjemme, men flere projekter er sat i gang for at udvikle ideen og dokumentere effekterne under danske forhold. Udenlandsk forskning har vist, at skovlandbrug har potentiale til at levere på produktion, dyrkningssikkerhed, natur, biodiversitet, erosionsdæmpning, vandmiljø, jordbundskvalitet, klima, klimasikring og dyrevelfærd.

I markerne mellem træerne dyrkes afgrøder som sædvanligt, mens træer og buske har utallige muligheder for at skabe et godt miljø for husdyr eller levere produkter; som løv til foder eller ved til en biobaseret fremstillingsindustri, integrere produktionen af frugter, bær og nødder, udvikling af ingredienser og kosmetik, fremstilling af emballager og byggematerialer herunder alt fra ved til konstruktion og fibre til isolering eller plader, udnyttelse af egnede vækster fra våde enge som noget så gammeldags som siv, udnyttelse af biomassen til energiformål og uendeligt meget andet som kun fantasien sætter grænser for i den cirkulære bioøkonomi.

Skovlandbrug genindfører naturen på den dyrkede mark. Forskere fra University of Reading i England påviser i et nyt studie, at skovlandbrugene har dobbelt så mange vilde bier og svirrefluer og i de dyrkede marker over dobbelt så mange humlebier sammenlignet med monokulturen i økologiske marker. Forskerne vurderer, at forskellen i mængden af vilde bestøvere havde været endnu højere, hvis man havde sammenlignet skovlandbrugene med konventionelt dyrkede landbrug.

Vi mener, at skovlandbrug taler direkte ind i de forventninger, der er til fremtidens landbrug. Et højproduktivt landbrug i pagt med klima og natur, men også med nye muligheder for at levere på de ydelser, som landbruget kan og skal levere i fremtidens biobaserede samfund.

EU-kommissionen peger selv i sin udmelding om en europæisk grøn pagt på, at de nationale strategiske planer, som medlemslandene er pålagt at lave for den kommende syvårs periode for EU’s landbrugsstøtteordninger, skal føre til mere bæredygtig praksis såsom skovlandbrug. Miljø- og Fødevareministeriet har også vist interesse for skovlandbrug.

Økologisk Landsforening viser vejen og er allerede i gang med en række forsøg sammen med en lang række samarbejdspartnere, som Danmarks Naturfredningsforening bakker helhjertet op omkring. Projektet hedder ROBUST og sammen med et mejeri, Skovdyrkerne, Aarhus Universitet, landmænd og en hotelkæde skal vi udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark.

For vi er enige om, at der er et ekstremt behov for nye stærke visioner. Vi anerkender, at de tanker, i mange tilfælde, vil kræve en afsked med indgroede vaner og syn på landskabet - skabt gennem rigtigt mange år. Men der har været landbrug her i landet siden tidernes morgen og erhvervet har altid formået at udvikle sig efter samfundets behov igennem et utal af generationer. Det er en styrkeposition, når landbruget nu skal indfri kravet om grøn omstilling og et bæredygtigt samfund. Jorden og det grønne er Danmarks vigtigste livsgrundlag.

Der er så meget brug for at tænke nyt - brug for at gøre tingene bedre i dag end i går. At få træerne tilbage i landbruget, og landbruget tilbage mellem træerne er en af løsningerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers FC For abonnenter

Karakterer fra vendepunktet i Nørreskoven: Defensiven viste vejen

Randers

Lokal politiker skal overvåge valget i USA: Malte Larsen er observatør i Missouri når amerikanerne stemmer 3. november

Sport For abonnenter

Ude af position og nyt ansvar i forsvaret: Degn vil bruge pragtkamp som afsæt til mere

Annonce