Annonce
Randers For abonnenter

Friske tal: Her er ugens regnskaber fra Randers

Underskud igen: Underskuddet holder fast i Lund Invest 1 A/SRanders NV-virksomheden Lund Invest 1 A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3239 til -4294 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 27.967 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9938 kroner til -10.750 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 655.828 til 651.534 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffen Lund Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Lund Nielsen. Lund Invest 1 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Randers NV-virksomheden Lund Invest 2 A/SLund Invest 2 A/S, der er en virksomhed i Randers NV, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 575.024 til 237 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 575.024 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 304.799 kroner i det foregående regnskab til 287.353. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Lund Invest 2 A/S var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffen Lund Nielsen. I første omgang er det Lund Holding 2 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Lund Nielsen, der er den dominerende ejer. Lund Invest 2 A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hornbæk Elforretning A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hornbæk Elforretning A/S , der er en virksomhed i Randers NV. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 28 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,1 millioner kroner til 15,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers NV-virksomheden fra 5 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Tind Kristensen. I første omgang er det TIND HOLDING ApS,Nydam Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Tind Kristensen, der er den dominerende ejer. Hornbæk Elforretning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Fjordgade 13 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFjordgade 13 ApS, der er en virksomhed i Randers NØ, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 158.165 til 517.209 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 289.312 kroner i det foregående regnskab til 272.180. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers NØ-virksomheden fra 84.029 til 456.492. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Nikolajsen. I første omgang er det K.M.K. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Nikolajsen,Mikkel Nikolajsen,Kristine Nikolajsen, der er de dominerende ejere. Fjordgade 13 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bosima ApS fik større overskud end året førBosima ApS, der er en virksomhed i Randers SØ, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 147.329 til 159.965 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers SØ-virksomheden fra 447.615 til 522.269. Firmaet ledes af direktør Annalise Wiegers. Virksomhedens reelle ejere er Annalise Wiegers. Bosima ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at importere bygningsmaterialer og præfabrikerede huse til opførsel eller til selvbyggere og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed, herunder byggeri og udlejning af huseKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Nordic Way ApSNorup-virksomheden Nordic Way ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -82.666 til -54.314 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -78.889 kroner til -54.065 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -28.513 kroner efter skat, voksede formuen i Nordic Way ApS sidste år fra 344.630 til 363.154 . Virksomheden ledes af direktør Karin Flood. Virksomhedens reelle ejere er Karin Flood. Nordic Way ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at renovere og opbygge ejendomme, køb og salg af ejendomme samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed
Røde tal forsvandt: Bilværksted i Hørning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet RAS Værksted ApS i Hørning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -22.697 til 170.083 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -21.692 kroner året før til 176.673 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hørning-firmaet fra 17.303 til 154.804. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Simon Steengaard Rasmussen og Jens Peter Steengaard Rasmussen. I første omgang er det SSRBella Holding ApS,PS Rasmussen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simon Steengaard Rasmussen,Jens Peter Steengaard Rasmussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er RAS Værksted ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre bilreparationer, klargøring af biler samt administrationsydelser forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Gongfi ApS i Randers NV ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Gongfi ApS , der er et firma i Randers NV. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 40,0 millioner til -10,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 40,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -34.980 kroner til -34.103 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 68,9 millioner til 61,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Aggerholm. I første omgang er det JA INVEST HOLDING ApS,AGGERHOLM 2002 ApS,AGGERHOLM 2005 ApS,AGGERHOLM 2000 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Aggerholm,Emma Aggerholm,Simon Aggerholm,Anna Aggerholm, der er de dominerende ejere. Gongfi ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand, salg og udvikling af hardware og software, investering i værdipapirer og fast ejendom samt al virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: S S Rasmussen ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i S S Rasmussen ApS, der er en virksomhed i Hørning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 322.214 til 612.264 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hørning-virksomheden fra 334.558 til 584.768. Virksomheden ledes af direktør Simon Steengaard Rasmussen. I første omgang er det SSRBella Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Steengaard Rasmussen, der er den dominerende ejer. S S Rasmussen ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig personbefordring, og anden virksomhed efter direktionens nærmere beslutningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Udbyover Murerforretning ApS i Udbyover går fra overskud til underskudOverskuddet i Udbyover-virksomheden Udbyover Murerforretning ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 30.578 til -96.434 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 280.939 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 184.615 til 91.807 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Jepsen. I første omgang er det K. JEPSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Jepsen, der er den dominerende ejer. Udbyover Murerforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre murerarbejde samt dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Randers By-virksomheden Kvik Center Randers A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kvik Center Randers A/S, der er en virksomhed i Randers By. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 395.963 til 323.948 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 699.561 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Kvik Center Randers A/S var ligesom året før på 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Kahr. I første omgang er det KVIK CENTER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Ingolf Guldhammer,Jakob Kahr, der er de dominerende ejere. Kvik Center Randers A/S hører hjemme i branchen "Dækservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af autotilbehør, servicering af automobiler, handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Landbrugsvirksomhed i Randers NØ fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SSN A/S, der er en virksomhed i Randers NØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,3 millioner til 8,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers NØ-virksomheden fra 225,1 millioner til 233,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Richard Rinnert. Virksomheden ejes af EINHORN AGRAR DANMARK A/S. SSN A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme og udøve planteavl samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i M. S. Jensen ApSVærum-virksomheden M. S. Jensen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.205 til -22.411 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -560 kroner året før til 13.476 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 27.360 til 9464 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Søndergaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Søndergaard Jensen. M. S. Jensen ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning og undervisning i parforhold og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Randers SØ-virksomheden Pack Plast A/SPack Plast A/S, der er en virksomhed i Randers SØ, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 7,9 millioner til 7,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 9,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 18,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 17,3 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 5,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Pack Plast A/S fra 19,2 millioner til 18,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Lund. I første omgang er det LUND HOLDING RANDERS A/S,K. Lund Invest ApS,JeLu ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Lund, der er den dominerende ejer. Pack Plast A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af plastemballage". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Asferg-virksomheden Allégården Asferg ApSAllégården Asferg ApS, der er en virksomhed i Asferg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 7,9 millioner til 568.888 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 0, året før var det et. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,3 millioner i det foregående regnskabsår til 886.320 - et fald på -62 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Asferg-virksomheden fra 6,2 millioner til 6,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Vangsted og Hans Reinhold Vestergaard. I første omgang er det HV HOLDING FÅRUP ApS,HV Consult ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Vangsted,Hans Reinhold Vestergaard, der er de dominerende ejere. Allégården Asferg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er ejendomsudvikling, byggeri og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lund Ejendomme Randers ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lund Ejendomme Randers ApS, der er en virksomhed i Randers SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 949.078 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers SØ-virksomheden fra 5,7 millioner til 5,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Lund. I første omgang er det LUND HOLDING RANDERS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Lund, der er den dominerende ejer. Lund Ejendomme Randers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde fast ejendom på adressen Haraldsvej 17, Randers samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: El-virksomhed i Randers NV fik større overskud end året førJR Enterprise ApS, der er en virksomhed i Randers NV, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36.212 til 50.828 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 348.261 kroner til 521.663 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers NV-virksomheden fra 68.248 til 107.394. Firmaet ledes af direktør Jakob Bundgaard Rasmussen. I første omgang er det JR Holding 2021 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Bundgaard Rasmussen, der er den dominerende ejer. JR Enterprise ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er elektriker og montørarbejde og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Høegh Antonsen Ejendomme ApS i Stevnstrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Stevnstrup-virksomheden Høegh Antonsen Ejendomme ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 36.208 til -70.798 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 36.208 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 105.477 kroner i det foregående regnskab til 88.567. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 158.143 til 102.837 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Skjøde Høegh Stjernvik, Nikolaj Høegh Skjøde og Kim Antonsen Grunnet. I første omgang er det Nikolaj Høegh Skjøde,Kim Antonsen Grunnet,SKJØDE HØEGH HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Skjøde Høegh Stjernvik,Nikolaj Høegh Skjøde,Kim Antonsen Grunnet, der er de dominerende ejere. Høegh Antonsen Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomheden formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendom til privat og erhverv og hermed anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Randers CIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i KC Tex Denmark ApS, der er et firma i Randers C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 51.610 til 24.403 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 197.278 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 187.246 kroner året før til -6201 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i KC Tex Denmark ApS var ligesom året før på 3,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Martin Abildgård Jensen. I første omgang er det KC Tex International, der står som ejer. I sidste ende er det Dayal Damodar Chanrai,Murli Kewalram Chanrai,narain gidhar chanrai, der er de dominerende ejere. KC Tex Denmark ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Randers SØ tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i KAISER-HOUMANN ApS, der er en virksomhed i Randers SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 315.725 til 534.838 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 599.576 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -10.187 kroner til -7524 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers SØ-virksomheden fra 843.507 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Houmann Mortensen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Houmann Mortensen. KAISER-HOUMANN ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, investering og hermed beslægtede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Holdingselskab i Randers NØ ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Randers NØ-virksomheden EJ Invest 1930 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,3 millioner til -414.537 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 8,4 millioner til 7,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Eli Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Eli Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er EJ Invest 1930 ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom og andet samt besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Shop By Cordes ApSAlbæk-virksomheden Shop By Cordes ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -28.467 til -1174 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -26.568 kroner året før til 2103 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 116.921 til 115.975 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Cordes Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Cordes Pedersen. Shop By Cordes ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er salg af gaveartikler og efter ledelsens vurdering beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Frederiksberggade 36 ApS i Randers NVFrederiksberggade 36 ApS , der er en virksomhed i Randers NV, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,6 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 3,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 973.716 kroner efter skat, faldt formuen i Frederiksberggade 36 ApS fra 48,1 millioner til 26,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Arne Vejrum. I første omgang er det SKOVVEJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Vejrum, der er den dominerende ejer. Frederiksberggade 36 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, handel og investering samt anden i forbindelse her-med stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Reklamevirksomhed i Randers SV går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Randers SV-virksomheden bureau vang ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 776.373 til -192.399 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 776.373 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 703.488 kroner året før til -59.756 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,9 millioner til 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Harry Olesen Vang. Virksomhedens reelle ejere er Harry Olesen Vang. I Erhvervsstyrelsens register er bureau vang ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive reklame- og marketingvirksomhed
Tallene går op: Reklamevirksomhed i Randers C fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S, der er en virksomhed i Randers C. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 422.945 til 465.636 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers C-virksomheden fra 846.031 til 879.040. Virksomheden ledes af direktør Steffen Kjær Pedersen. I første omgang er det KJÆR PEDERSEN HOLDING ApS,SUSANNE FRYDENSBERG ApS,BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Susanne Meldgaard Frydensberg,Steffen Kjær Pedersen, der er de dominerende ejere. BUREAU FRYDENSBERG & CO. A/S hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive reklame- og marketingsvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos bilhandel i Randers SØOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TC Randers ApS, der er en virksomhed i Randers SØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 460.372 til 396.269 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 5,3 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -123.441 kroner til -102.232 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers SØ-virksomheden fra 11,5 millioner til 11,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thorben Ivar Christoffersen. Virksomhedens reelle ejere er Thorben Ivar Christoffersen. TC Randers ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handelsaktiviteter med automobiler samt investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Randers SØ fik større overskud end året førEjd. Toldbodgade 94, Randers ApS, der er en virksomhed i Randers SØ, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 68.246 til 87.586 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 168.064 kroner til 180.446 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Randers SØ-virksomheden fra 77.700 til 146.016. Firmaet ledes af direktør Thorben Ivar Christoffersen. I første omgang er det TC RANDERS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thorben Ivar Christoffersen, der er den dominerende ejer. Ejd. Toldbodgade 94, Randers ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er at drive investeringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i HarridslevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FK Portservice ApS, der er en virksomhed i Harridslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 272.589 til 229.884 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 272.589 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 894.625 kroner i det foregående regnskab til 865.623. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 175.214 kroner efter skat, faldt formuen i FK Portservice ApS fra 866.805 til 842.019 kroner . Firmaet ledes af direktør Frank Kristensen. I første omgang er det MFK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Kristensen, der er den dominerende ejer. FK Portservice ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med service af porte og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Greencars ApSRåsted-virksomheden Greencars ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.652 til -53.017 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -34.128 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -24.290 kroner til -49.877 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -53.017 kroner efter skat, voksede formuen i Greencars ApS sidste år fra -27.780 til 39.203 . Virksomheden ledes af direktør Jakob Marseen Vejlby. I første omgang er det mv.co holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Marseen Vejlby, der er den dominerende ejer. Greencars ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forretning med import og salg af biler, herunder speciale i nul- og lav emissions bilerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Randers Autoglas Center ApS i Randers SØ går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Randers Autoglas Center ApS , der er et firma i Randers SØ. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 45.803 til -4115 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 134.519 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 834.247 kroner i det foregående regnskab til 801.470. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 706.074 til 588.465 kroner . Firmaet ledes af direktør Claus Overgaard Leth. Virksomhedens reelle ejere er Claus Overgaard Leth. Randers Autoglas Center ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handelsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos holdingselskab i Randers NØOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i K.M.K Invest ApS, der er en virksomhed i Randers NØ. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 905.698 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Randers NØ-virksomheden fra 27,9 millioner til 28,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Nikolajsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Nikolajsen. K.M.K Invest ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med handel, finansiering og dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Acrylux Randers ApS i Randers NØAcrylux Randers ApS, der er en virksomhed i Randers NØ, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 916.107 kroner efter skat, faldt formuen i Acrylux Randers ApS fra 30,2 millioner til 29,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Nikolajsen. I første omgang er det K.M.K. INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Nikolajsen, der er den dominerende ejer. Acrylux Randers ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier i BN SKILTE, RANDRES A/S, samt udleje driftsmidler og drive handelKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Mul10-4maet ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Randers C-virksomheden Mul10-4maet ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -201.451 til -19.781 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 40.937 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 946.401 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -162.757 til -182.538 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Per Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Per Jørgensen. Mul10-4maet ApS hører hjemme i branchen "Vinduespolering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som vinduespudserKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i it-virksomhed i Randers NVRanders NV-virksomheden MyCally ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -420 til -3677 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 2311 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 44.889 til 40.227 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Lyneborg Hvam. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Lyneborg Hvam. MyCally ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling af egen software, konsulentarbejde inden for computerprogrammering og aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fårup-virksomheden Egon Christensen ApSEgon Christensen ApS, der er en virksomhed i Fårup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 415.268 til 31.032 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -21.349 kroner til -11.155 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Egon Christensen ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Egon Mandal Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Egon Mandal Christensen. Egon Christensen ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i de seneste regnskabstal fra virksomheder i Randers.
Annonce
Randers For abonnenter

Knivstikker anker årelang fængselsstraf for dødsvold i Randers til Vestre Landsret: - Min krop begyndte at sitre, da jeg fik nyheden

Annonce

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Annonce
Annonce
Sport

Konkursen af byens håndboldhold har rystet Arena Randers: - Det største tab er smilene, trafikken og pulsen

Randers For abonnenter

I går faldt den første dom i Frank-sagen: Imens har en af de tilbageværende drabssigtede også været i gang med at tilstå sine synder

Alarm 112

En person er i kritisk tilstand efter villabrand: Brandvæsnet er bange for at taget braser sammen

Randers

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Randers

Hus har været truet af nedrivning siden 2009: Nu har det fået dødsstødet

Erhverv For abonnenter

Ansat i 'overhængende fare' for alvorlige skader: Randers-firma påbudt at stoppe arbejdet omgående og er under skærpet tilsyn

Reaktionerne på Hugo Helmigs dødsfald strømmer ind - også fra sangerens eks-forlovede: - Spred dine vinger, smukke engel

For abonnenter

Fyringsrunde på endnu en møbelfabrik - købelysten er faldet: - Efter hvad jeg hører i branchen, så er vi relativt lidt påvirket

Østjylland

Se video: 16 nuttede vovser søger nyt hjem - skal Kvik bo hjemme hos dig?

Kæresten er småsur på ham, men Brian fra Robinson holder fast: Ingen får at vide, hvordan hans dage på en øde ø gik

Østjylland

Virksomheder vil bygge stort bioraffinaderi ved havn: Der bliver mindst 25 arbejdspladser

Leder For abonnenter

Hallo hallo, kalder Randers Byråd: Er der nogen, der hjælper de handlende og deres kunder i Trangstræde?

Randers

Borger ringede til politiet, da hun så noget mistænkeligt: Mand og kvinde i bil tog kontakt til børn på skole

Annonce