Annonce
Læserbrev

Frivillige kommer ikke til at overtage velfærdsopgaver

Læserbrev: I Syddjurs Kommune er vi rigtig glade for den store indsats, vores mange frivillige yder. Unge, forældre og seniorer yder en stor indsats for vores foreningsliv. Vores sportsklubber, spejdere, kulturinstitutioner og forskellige fritidsklubber er alle afhængige af de frivillige. De er det lim, vores civilsamfund holdes sammen af. Derfor skal vi bakke op om alle vores frivillige.

På ældreområdet har vi også en stor gruppe frivillige, der yder en stor indsats. Der er blandt andet besøgsvenner, gå tur-venner, vågepersoner og mange andre. På vores ældrecentre er der også rigtig mange frivillige, der blandt andet er organiserede med centerråd. Centerrådene arrangerer forskellige sociale aktiviteter såsom banko, strikkeklubber og krolf. Vi har i kommunen et antal koordinatorer, der hjælper med disse aktiviteter, men det er i høj grad de frivillige selv, der står for alle aktiviteterne.

Som en del af budget 2020 har byrådet besluttet at ændre på organiseringen, så frivillige får en større rolle at spille. Det nye er, at frivillige i højere grad skal organisere sig selv, men de kan selv vælge i hvilken form. Vi pålægger ikke de frivillige at overtage opgaver med for eksempel træning af ældre. Samtidig har vi også prioriteret at bevare alle ni trænings- og aktivitetscentre, så de kan være til fortsat gavn for ældre og seniorer i lokalområderne. Ændringerne er i tråd med det serviceniveau, som findes i en række andre kommuner, hvor frivillige organiserer sig selv.

For at sikre en god overgang til den nye model for de sociale aktiviteter i aktivitetscentrene så har byrådet besluttet en overgangsperiode frem til august i år. Frem til august vil ældreområdet sammen med centerrådene finde en god organisering af de sociale aktiviteter. Der vil fortsat være hjælp fra personalet til rådgivning og koordinering.

Jeg vil gerne understrege, at beslutningen om at ændre på organiseringen af frivillige ikke er truffet let. Det har indgået i en svær økonomisk prioritering, hvor mit fokus har været at fastholde en indsats af høj kvalitet overfor de svage ældre, der skal genoptrænes og have praktisk hjælp.

I byrådet er vi helt opmærksomme på, at der kan være gråzoner mellem frivillige og løsningen af regulære velfærdsopgaver. Selvom denne problematik ikke gør sig gældende i forhold til centerrådene, så har vi sammen med fagforeningerne arbejdet på et fælles "frivillighedscharter". Charteret skal afklare de forskellige gråzoner mellem almindeligt lønarbejde og frivillighed. Der må nemlig ikke herske tvivl om, hvad der er plejearbejde, og hvad der er frivilligt arbejde. Vi håber, at vi kan afslutte arbejdet med "frivillighedscharteret" i løbet af få uger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Socialdemokratiet elsker frikadeller

Læserbrev: Det skulle man ikke tro, når man læser de seneste debatindlæg i forskellige medier fra vores byrådskollegaer fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. I debatindlæg tillægges Socialdemokratiet skjulte hensigter, og der skabes frygt og angst for, at Socialdemokratiet i Favrskov Kommune er godt i gang med at afvikle dansk kultur og gode danske højtider. Ord skaber virkelighed - og kan give anledning til misforståelser. Sproglige ændringer og forenkling har givet anledning til virakken. Baggrunden er sagen vedrørende revision af Favrskov Kommunes mad- og måltidspolitik. Den socialdemokratiske gruppe har foreslået en sproglig ændring af formuleringen:"Favrskov Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt med udgangspunkt i traditioner, højtider og i en alsidig dansk madkultur". Vi har foreslået og stemt for den mere enkle formulering: "Favrskov Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt. Menuerne tilberedes med udgangspunkt i sæsonens råvarer og traditioner". Når vi har foreslået at udelade ordet "dansk", hænger det sammen med, at vi med en bredere formulering åbner op for større grad af variation. Som der fortsat skal stå i vores kvalitetsstandard, så vil: Menuen fastsættes af leverandøren og vælges af borgeren. Der er valgfrihed mellem flere forretter, hovedretter og desserter. Menuerne planlægges, så vidt muligt, ud fra brugernes ønsker og behov, dvs. at de retter, der ønskes, også er de retter, der tilbydes. Derfor vil den enkelte bruger ikke komme til at opleve ændringer i forhold til, hvad man i forvejen kender til, og dermed vil man stadig kunne vælge flæskesteg med rødkål til jul og frikadeller på en onsdag. Den anden sproglige præcisering er, at vi lader ordet "traditioner" stå alene. Fordi vi mener, at alle de velkendte og bevaringsværdige danske højtider som for eksempel jul, påske, pinse, mortensaften og så videre er en del af alle de mange og forskellige traditioner, man i dag kan opleve i Danmark. Så DF, Venstre og Konservative skal ikke frygte for, at Socialdemokratiet er i gang med at omskrive samtlige menukort eller at afvikle dansk kultur generelt. Tværtimod. Vi undrer os over den frygt og angst, I fremfører. Vi har fuld tro på og tillid til, at vores borgere møder lige præcis den mad og de oplevelser, som beboerne og brugerne ønsker, med plads til markering af gamle og nye traditioner i takt med tiden og målgruppens ønsker og behov.

Østjylland

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce