Annonce
Læserbrev

Frivillige kommer ikke til at overtage velfærdsopgaver

Annonce
Læserbrev: I Syddjurs Kommune er vi rigtig glade for den store indsats, vores mange frivillige yder. Unge, forældre og seniorer yder en stor indsats for vores foreningsliv. Vores sportsklubber, spejdere, kulturinstitutioner og forskellige fritidsklubber er alle afhængige af de frivillige. De er det lim, vores civilsamfund holdes sammen af. Derfor skal vi bakke op om alle vores frivillige.

På ældreområdet har vi også en stor gruppe frivillige, der yder en stor indsats. Der er blandt andet besøgsvenner, gå tur-venner, vågepersoner og mange andre. På vores ældrecentre er der også rigtig mange frivillige, der blandt andet er organiserede med centerråd. Centerrådene arrangerer forskellige sociale aktiviteter såsom banko, strikkeklubber og krolf. Vi har i kommunen et antal koordinatorer, der hjælper med disse aktiviteter, men det er i høj grad de frivillige selv, der står for alle aktiviteterne.

Som en del af budget 2020 har byrådet besluttet at ændre på organiseringen, så frivillige får en større rolle at spille. Det nye er, at frivillige i højere grad skal organisere sig selv, men de kan selv vælge i hvilken form. Vi pålægger ikke de frivillige at overtage opgaver med for eksempel træning af ældre. Samtidig har vi også prioriteret at bevare alle ni trænings- og aktivitetscentre, så de kan være til fortsat gavn for ældre og seniorer i lokalområderne. Ændringerne er i tråd med det serviceniveau, som findes i en række andre kommuner, hvor frivillige organiserer sig selv.

For at sikre en god overgang til den nye model for de sociale aktiviteter i aktivitetscentrene så har byrådet besluttet en overgangsperiode frem til august i år. Frem til august vil ældreområdet sammen med centerrådene finde en god organisering af de sociale aktiviteter. Der vil fortsat være hjælp fra personalet til rådgivning og koordinering.

Jeg vil gerne understrege, at beslutningen om at ændre på organiseringen af frivillige ikke er truffet let. Det har indgået i en svær økonomisk prioritering, hvor mit fokus har været at fastholde en indsats af høj kvalitet overfor de svage ældre, der skal genoptrænes og have praktisk hjælp.

I byrådet er vi helt opmærksomme på, at der kan være gråzoner mellem frivillige og løsningen af regulære velfærdsopgaver. Selvom denne problematik ikke gør sig gældende i forhold til centerrådene, så har vi sammen med fagforeningerne arbejdet på et fælles "frivillighedscharter". Charteret skal afklare de forskellige gråzoner mellem almindeligt lønarbejde og frivillighed. Der må nemlig ikke herske tvivl om, hvad der er plejearbejde, og hvad der er frivilligt arbejde. Vi håber, at vi kan afslutte arbejdet med "frivillighedscharteret" i løbet af få uger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Debat: Værdig tilbagetrækning

Sport For abonnenter

Status på de lokale hold: Coronaudsættelse i Hornbæk, spøjs talentstime og flot comeback i kortfest

Coronavirus

Live: Over halvdelen af de corona-ramte kender ikke selv smittekilden

Annonce