Annonce
Danmark

Gå i biografen med dit symfoniorkester

Odense Symfoniorkester rejser landet rundt for at spille musik til James Bond-filmen "Casino Royale". Arkivfoto: Tim K. Jensen

Koncert. For første gang i Danmark kan man opleve James Bond-filmen "Casino Royale" akkompagneret af Odense Symfoniorkester.

Når James Bond i skikkelse af Daniel Craig spiller poker, forfører og skyder sig gennem handlingen i "Casino Royale" på den store skærm i Aalborg Kongres og Kulturcenter, foregår det til tonerne af Odense Symfoniorkester. Den 7. november kan man for første gang opleve en overvældende kombination af biograffilm og klassisk musik, når orkesteret spiller den ikoniske Bond-musik live, mens Daniel Craig, Mads Mikkelsen og Jesper Christensen kæmper på lærredet.

"Casino Royale in Concert" blev for første gang opført i Royal Albert Hall i London i 2017. Et koncertsted, der har været banebrydende i sin måde at tænke nyt i den klassiske genre. Et af tiltagene er kombinationen af symfonisk musik og biograffilm, som rækker ud efter et nyt og måske yngre publikum. Det er dog ikke en blanding, som er fremmede for Odense Symfoniorkester, der tidligere har spillet koncerter til Harry Potter-film, Disneys "Frost" og Pirates of the Caribbean-fortællingerne. Til november er det James Bond-musikken og fortællingen om agentens kamp mod skurken Le Chiffre, der løber over lærredet til tonerne af strygere, blæsere og slaginstrumenter.

Koncerten er blevet udviklet i et samarbejde mellem Film Concerts Live!, EON Productions, og Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM). Det er komponisten David Arnold, der har fortolket den ikoniske Bond-musik synkront med filmen. Odense Symfoniorkester bliver dirigeret af David Firman.

Annonce

"Casino Royale in Concert"

Odense Symfoniorkester dirigeret af David Firman spiller musik til filmfremvisning af "Casino Royale".

Du kan opleve "Casino Royale in Concert" i:

Aalborg Kultur- og Kongrescenter 6. november klokken 20

Odeon i Odense 7. november klokken 19.30

Musikhuset i Aarhus 8. november klokken 20

Vejle Musikteater 9. november klokken 20

Operaen på Holmen i København 10. november klokken 20

Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: FLAG-evaluering viser gode resultater, ’når planer går i fisk’

Den danske FLAG-ordning er netop blevet evalueret af COWI, og resultatet er positivt! Evalueringen beskriver set-up’et for ordningen, som handler om, at hver FLAG-forening laver en udviklingsplan og ansætter en koordinator, hvorefter lokale virksomheder og organisationer kan søge støtte og få hjælp til fremme af ideer, som falder ind under planen. FLAG-bestyrelsen indstiller projekterne til Erhvervsstyrelsen, som udfører legalitetskontrol og udbetaler støttebeløbene. På europæisk plan er der oprettet knap 370 FLAG’er, hvoraf 10 er danske. Fra EU’s side er argumentet for at støtte FLAG’erne, at lokale ideer, initiativer og ressourcer tages som udgangspunkt for udvikling, og at der arbejdes på tværs af sektorer som fiskeri, turisme og kulturinstitutioner for at opfange og udvikle nyskabende løsninger. Denne tilgang til udvikling kaldes CLLD (community-led local development). CLLD placerer lokalbefolkningen i førersædet, så de kan beslutte, hvordan de vil bruge EU-finansiering til at forbedre deres område. Men hvad er det for projekter, de danske FLAG’er sætter i værk? Et eksempel er Motorfabrikken Marstal, som med midler fra FLAG-ordningen har renoveret en del af en gammel fabrik og er ved at skabe et innovativt kontormiljø, hvor iværksættere kan leje et kontorlokale og deltage i kurser og workshops. På et senere tidspunkt planlægges yderligere renovering til konferencefaciliteter og et værksted, der bygger på både traditionelt håndværk og nye digitale maritime industrier. En stor del af de gamle maskiner findes stadig i bygningen, og man vil genoplive bygningerne i overensstemmelse med deres tidligere brug, da det kan skabe merværdi og inspirere iværksættere. Projektet er med til at udvide opfattelsen af, hvad maritime erhverv er. Det anses som vigtigt for også at få unge mennesker og tilflyttere til at bo og arbejde i kystsamfund. Et andet projekteksempel er Kerteminde Maritime Haver, som har opnået støtte til at etablere en besøgs- og formidlingsattraktion, der kobles sammen med sejlads med turister. Turisterne vil som et stop på turen modtage historier om og smagsprøver af tang og skaldyrsproduktion. Projektet er netop et godt eksempel på, hvordan lokalområder kan have gavn af at erfaringsudveksle og lære af hinanden. Kerteminde Maritime Haver er således blevet opbygget på basis af både lokal viden og erfaringer med en lignende havhave ved Ebeltoft. De maritime erhverv har aldrig været lukkede om sig selv. En anbefaling om en understøttelse af flere samarbejdsprojekter kunne bringe nye og frugtbare koblinger af projektideer med sig. COWI’s evaluering fastslår, at FLAG’erne allerede har opfyldt en del af de mål, som fra nationalt hold har været opstillet for deres indsats for programperioden 2014-2020. FLAG’erne er lykkedes med at få iværksat relevante projekter, skabe beskæftigelse og være en solid sparringspart for projektansøgere i deres lokalområder. Dette selvom ansøgningsprocessen beskrives som forholdsvis indviklet. Der er også skabt resultater, som er sværere at måle, som bedre fællesskab i lokalområder, bedre oplevelser og rammebetingelser. Hvad angår samarbejdsprojekter lever man imidlertid ikke op til det ved programstart fastsatte mål om, at der skal gennemføres samarbejdsprojekter mellem FLAG’er i Danmark og mellem danske og udenlandske FLAG’er. Der er nemlig ifølge evalueringen kun iværksat 1 samarbejdsprojekt ud af et samlet måltal på 18 projekter. Samarbejdsprojekter er netop vigtige for at øge muligheden for nyskabende erhvervsaktivitet, for opnåelse af kritisk masse for et projekt, for at indgå i nye netværk, eller for at få adgang til nye markeder. Så når der ikke er fastlagt nogle anbefalinger for FLAG-delen af evalueringen, kunne dette godt være et område at komme med én!

Annonce