Annonce
Erhverv

Galt eller genialt? Iværksættere tjener penge på at forære overskudsjord væk

- Vi ser jord som en ressource og ikke som et affaldsprodukt, fortæller Rolf Mørk Nielsen, administrerende direktør i jord.dk, der her ses foran Fængslet i Horsens, hvor virksomheden har kontor. Foto: Morten Pape
Fire års underskud er endelig vendt til overskud for iværksætterfirmaet jord.dk, der nu langt om længe har bevist, at der kan være en bæredygtig forretning i at genanvende overskudjord fra byggepladser til anlægsprojekter i nærområdet. En rejse, der har taget længere tid end ventet.

HORSENS: Blå og orange post-it-sedler danner skaktern på den hvide opslagstavle, som Jord.dk’s porteføljeleder Laila Knudsen løbende skæver til. Det er her det fire mand store firma holder overblikket over hvilke anlægsprojekter, der enten er under udarbejdelse, på vej gennem godkendelsessystemet eller i gang.

I øjeblikket tæller lapperne 32 forskellige projekter over hele landet. Projekter, der skal munde ud i alt fra støjvolde til diger, skibakker, terrænreguleringer af landbrugsjord og rekreative parkområder, så snart tilladelserne fra kommunerne ligger klar.

Og planen er, at endnu flere skal følge. For selvom det kunne lyde som en underskudsforretning, at firmaet gratis leverer jord til de mange projekter, kompenserer lodsejere og sågar hjælper grundejerforeninger og private, der ønsker projektet gennemført, med at få ansøgningerne i hus, er hele forretningsmodellen bygget op omkring at aftage den overskudsjord, som byggepladserne gerne vil af med. Så uden projekter at sende jorden videre til, er forretningsmodellen ikke meget værd.

Annonce

Det fandt de tre iværksættere bag firmaet tidligt ud af.

Rigeligt med jord

- Oprindeligt var tanken at lave en slags Airbnb for jord; et mødested, hvor virksomheder med overskudsjord kunne finde folk, der manglede jord til et projekt, fortæller Rolf Mørk Nielsen, administrerende direktør i jord.dk, som sammen med Brian Rosenkilde og Lars Jacobsen stiftede firmaet tilbage i december 2015 efter en fælles undring over, hvor langt bygge- og anlægsfirmaer kørte for at skille sig af med deres overskudsjord.

- Problemet var bare, at det viste sig, at der er meget restriktive lovgivningsforhold, som gør, at man ikke bare kan køre jord fra A til B uden en tilladelse. Så den hurtige udveksling af jord, som vi havde forestillet os, blev hurtigt vanskeliggjort af lovgivningsmæssige forhold, tilføjer direktøren, der startede ud som eneste fuldtidsansatte i firmaet.

I slutningen af 2017 besluttede Rolf Mørk Nielsen sig derfor i samråd med de øvrige ejere for at lukke portalen ned. For selvom 400 mod- og aftagere af jord på det tidspunkt havde fundet frem til portalen, og enkelte mindre projekter var blevet ført ud i livet, da mængderne af jord var så små, at de ikke var omfattet af lovgivningen, manglede det langsigtede perspektiv i forretningen.

- Vi kunne godt se, at hvis forretningen skulle skaleres, så var det ikke den rigtige vej at gå, forklarer Rolf Mørk Nielsen.

Jord.dk skiftede derfor fokus og gik i stedet i gang med at opsøge grundejerforeninger og private for at høre dem, om de manglede jord til for eksempel at anlægge en støjvold med et tilbud om at hjælpe dem i ansøgningsprocessen. For først med et godkendt anlægsprojekt var forudsætningen for at kunne afhjælpe byggefirmaerne med overskudsjorden lokalt på plads.

Annonce

Lige efter planen

I stedet for at læne sig tilbage og lade folk finde hinanden online, blev Rolf Mørk Nielsen derfor nødt til at sætte sig grundigt ind i de krav, der skal være opfyldt for at genanvende jord. Og det er ikke få.

- Men det er noget, som vi bare har måttet specialisere os i. Og nu har vi efterhånden arbejdet med det så længe, at vi er blevet dybt specialiserede i både miljøundersøgelser, projekteringer og ansøgningsprocesser, fortæller Rolf Mørk Nielsen, der i dag deler kontor med tre andre ansatte, hvis man tæller økonomidirektøren Lars Jacobsen med, der dog har fuldtidsarbejde ved siden af firmaet.


Hvis man ser på vores regnskab, kan det godt se ud som om, vi ikke har vidst, hvad vi lavede i fire år. Men faktisk er det gået lige efter planen.

Rolf Mørk Nielsen, administrerende direktør og medstifter af jord.dk


At jorden ikke bare kan transporteres fra byggepladser landet over og videre ud til private er der flere grunde til. Blandt andet er der skrappe krav til, at overskudsjorden, der genanvendes, ikke må være forurenet.

En ansøgning om for eksempel at anlægge en støjvold kommer hurtigt omkring både naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandløbsloven og planloven.

- Faktisk lavede vi på et tidspunkt en oversigt over alle de lovgivningsområder, vi kom omkring, for at kunne navigere lettere i det, og jeg husker, at vi fandt ud af, at der var otte-ni forskellige love, vi skulle have et vist kendskab til for at kunne sende en ansøgning afsted til kommunen, fortæller Rolf Mørk Nielsen.

Af samme grund har det krævet stor tålmodighed og tro på projektet fra firmaets grundlæggere såvel som de to investorer, som firmaet fik ind i 2017. For med en ansøgningsproces med op til fire års varighed er det først nu – godt fem år efter firmaets stiftelse – at jord.dk har kunnet levere sorte tal på bundlinjen.

Til gengæld er det lykkedes firmaet at levere et overskud på knap to millioner kroner efter skat.

- Hvis man ser på vores regnskab, kan det godt se ud som om, vi ikke har vidst, hvad vi lavede i fire år. Men faktisk er det gået lige efter planen, siger Rolf Mørk Nielsen.

- Og nu har vi efterhånden fået så tilstrækkeligt mange projekter i gang, at konceptet efterhånden kan bære sig selv, tilføjer han.

Annonce

En påskønnet løsning

Med andre ord tegner fremtiden lys for firmaet med det fængende slogan ”fra muld til guld”. For med de første projekter i støbeskeen og flere på vej er jord.dk nu et skridt nærmere målet om at mindske den CO2, der bliver udledt, når overskudsjord fra byggepladserne bliver kørt ud til depoter og grusgrave rundt om i landet.

- Jo flere steder, vi får sat projekter i gang, jo bedre mulighed har vi jo for at medvirke til at spare væsentligt på transporten, siger Laila Knudsen.

Af samme grund er jord.dk i øjeblikket ved at ansætte tre nye medarbejdere, der foruden at bidrage til igangværende projekter, også skal være med til at løfte endnu flere godkendelser igennem.

For det skorter hverken på byggefirmaer, der vil af med overskudsjord, eller på grundejerforeninger og private, der går med ønsker om et gratis anlægsprojekt.

- I starten var det os, der opsøgte kunderne, men i dag henvender folk sig selv, fortæller Rolf Mørk Nielsen.

- Især mange lodsejere har taget godt imod konceptet og været overraskede over alle de muligheder, der er i det.

- Det gælder for eksempel dem, der har kæmpet i årevis med vejdirektoratet, og som så finder ud af, at vi kan få deres projekt igennem; og det ovenikøbet gratis, uddyber direktøren, som også oplever, at branchen påskønner løsningen, der gør det muligt for dem at komme af med deres overskudsjord forholdsvist billigt.

Derfor er firmaet også ved at undersøge fremtidige indtjeningsmuligheder, der ligesom overskudsjorden kan være med til at løse en samfundsmæssige udfordring.

- Det kunne for eksempel være genanvendelse af andre restprodukter fra byggebranchen, som byggeaffald, siger Rolf Mørk Nielsen, der dog endnu ikke har lagt sig fast på noget endnu.

Kort om jord.dk

  • Jord.dk genanvender overskudsjord til nyttige formål.
  • Virksomheden blev stiftet i december 2015 af de tre venner og iværksættere Brian Rosenkilde, Lars Jacobsen og Rolf Mørk Nielsen.
  • I dag ejer Rolf Mørk Nielsen 48 procent af virksomheden, mens Brian Rosenkilde og Lars Jacobsen ejer 16 procent hver. Derudover ejer de to investorer, Bjarne Marell og Frank Kruse-Jensen, hver 10 procent af firmaet.
  • Ved sidste regnskab for året 2019/2020 lykkedes det firmaet at vende flere års underskud til et overskud på 1,9 millioner kroner efter skat.
  • Firmaet har i dag tre fuldtidsansatte, der tæller den administrerende direktør, en porteføljeleder og en miljøkonsulent, samt en deltidsansat økonomidirektør.
  •  Derudover er firmaet i øjeblikket ved at ansætte en myndighedsansvarlig for plan- og miljøansøgninger, en driftsleder samt en sælger til projektsalg i miljø- og anlægsbranchen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport For abonnenter

Husker du 'Lunte' Leif? Sådan endte en lasket seriespiller fra Fjordbakken med at blive et rekordsalg fra Freja til Brøndby

Annonce