Annonce
Randers

Genforeningens 100 år mindet med sang og tale

Her foretager Karen Margrethe Møller kransenedlæggelsen ved Genforeningsmonumentet. Foto: Annelene Petersen
Grænseforeningen for Randers og Omegn sørgede også for en krans ved monumentet i Vestparken
Annonce

Begunstiget af det smukkest tænkelige sommervejr og behørigt vejledt af små dannebrogsflag på ruten ind havde uventet mange - dog under det aktuelle coronakrav - mandag eftermiddag fundet vej til Vestparken og til det Genforeningsmonument, som just ikke står på den mest fremtrædende plads.

Det var Grænseforeningen for Randers og Omegn, der havde taget initiativet til markering af, at det den 15. juni var 100 år siden, den internationale kommission overdrog suveræniteten over Sønderjylland til Danmark.

Formanden for Grænseforeningen, tidligere højskoleforstander og frimenighedspræst Erik Skafte Overgaard, mindede i sin tale om, at mange forveksler to datoer, nemlig den 15. juni, da den juridiske overdragelse fandt sted, i øvrigt styret fra en kontor i Paris, og den 10. juli 1920, da kong Christian X foretog sit historiske ridt ind i det genvundne danske land.

Netop denne symbolske handling medvirkede til, at den ellers ikke specielt folkelige konge blev uhyre populær. Ikke mindst i Sønderjylland, hvor han lød det særdeles venligt mente øgenavn Kedde Kryds.

Erik Skafte Overgaard betegnede baggrunden for Sønderjyllands genforening med Danmark som "noget historisk roderi", som skoleelever i hans skoletid var bange for at komme op i til eksamen, og han drog en linje - ikke en lige, men en snørklet - Niels Ebbesen-monumentet på Rådhustorvet og det store maleri  af ham på Randers Kunstmuseum til Genforeningsmonumentet i Vestparken, officielt afsløret den 15. juni 1927:

- For når Niels Ebbesen huggede hovedet af Grev Gert, Den Kullede Greve, en magtfuld og velhavende holstensk ridder, så ryger vi nærmest per automatik lige ind i kernen af problemerne med hertugdømmerne Slesvig og Holsten, lød det.

Annonce

H.P. Hanssens håndværk

Erik Skafte Overgaard fremhævede, hvordan rigsdagsmedlem og redaktør H.P. Hanssen i 1918 evnede at trykke på de rigtige knapper:

Det var en bedrift, som hører hjemme i skuffen med det fineste politiske håndværk, sagde formanden, der senere i sin tale kom ind på den frygt, der blev næret i den daværende danske regering for, at Nazityskland i 1930'erne ville kræve en grænserevision.

Formand Erik Skafte Overgaard holdt tale om Genforeningen og baggrunden for den. Foto: Annelene Petersen

Først med København-Bonn erklæringen fra 1955 om de to mindretal i grænseområdet blev der skabt ro, og Erik Skafte Overgaard betegnede da også den nuværende grænse som den bedst mulige i virkelighedens verden.

Annonce

Kransenedlæggelse

Efter afsyngning af "Det lyder som et eventyr", skrevet af Henrik Pontoppidan, foretoges en kransenedlæggelse.

Det var et medlem af den lokale Grænseforenings bestyrelse med egen opvækst i Sønderjylland, Karen Margrethe Møller, der nedlagde kransen.

Karen Margrethe Møller er vokset op i Haderslev, døbt Nissen, i øvrigt en søster til den senere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, og hun er også medlem af Grænseforeningens hovedbestyrelse.

Genforeningsmonumentet med kransen i Vestparken. Foto: Annelene Petersen

Arrangementet sluttede med, at de fremmødte sang "Det haver så nyeligen regnet". Begge sange til harmonika-akkompagnement ved Ernst Boje, Udby.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce