Annonce
Randers

Gjerlev-vil tiltrække unge familier: 3,5 millioner afsat til områdefornyelse

Gjerlev-Enslev Skole lukkede i 2014. Nu skal en områdefornyelse til 3,5 millioner kroner være med til at gøre byen 20 minutters kørsel nord for Randers mere attraktiv for børnefamilier. Arkivfoto: Lars Rasborg
Borgerne i Gjerlev har igennem de senere år arbejdet på at "genfinde" byens identitet og understøtte en positiv udvikling. Nu skal et nyt program for områdefornyelse med 3,5 millioner kroner i ryggen bane vej for fremtidens Gjerlev.

Gjerlev: I 2014 lukkede Gjerlev-Enslev Skole, der før i tiden var det centrale mødested i Gjerlev By. Nu skal et nyt program med borgerne i Gjerlev By og Randers Kommune som aktører skabe nye rammer for fællesskabet og et mødested for byens borgere, særligt for børn og unge.

Ambitionen er blot et af tre delmål, der skal være med til at skubbe til den lokale udvikling i Gjerlev.

Et andet delmål er at fastholde de positive takter, når det gælder lokalt engagement og et aktivt foreningsliv.

Dertil kommer, at borgerne gerne ser, at særligt unge familier bliver tiltrukket af byen, der over de senere år har været udfordret i forhold til salg af boliger.

Onsdag bliver programmet for områdefornyelse i Gjerlev forelagt til godkendelse på et møde i kommunens landdistriktsudvalg.

Prisen for områdefornyelsen er 3,5 millioner kroner.

I efteråret 2019 modtog alle borgere en invitation til at deltage i processen. Over 100 borgere deltog i at udarbejde ideer til programmet for områdefornyelse i Gjerlev.

Forvaltningen har siden gjort programmet færdigt i samarbejde med en arbejdsgruppe på 10 borgere og repræsentanter fra Gjerlev Lokalråd.

Projekterne i programmet er delt op i tre indsatser:

Annonce

Gjerlev

Gjerlev kan i dag inddeles i tre hovedområdet: Den gamle landsby, primært beliggende langs Østermarksvej og Ærteholmsvej, stationsbyen langs Frederiksbergvej og Vestergade samt parcelhusbyen nord for Roengsgårdsvej og langs Søren Bangsvej.

Gjerlevs udbud af service og erhverv er godt med både indkøbsmuligheder, bank og flere små erhvervsvirksomheder. Byen ligger langs Hadsundvej. Det er nemt at komme både nord- og sydpå i bil, og der er offentlig transport.

Gjerlev har et bredt foreningsliv, der både tæller idræts- og kulturforeninger og et aktivt lokalråd. Desuden er der forskellige offentlige faciliteter i form af kirkecenter, forsamlingshus og det nyligt etablerede aktivitetshus i den tidligere skolebygning.

Kilde: Randers Kommune

1 Udeområde ved aktivitetshuset

Borgerne ønsker, at udeområdet omkring aktivitetshuset i Gjerlev forbedres og omdannes til nyt bevægelses -og aktivitetsområde, særligt målrettet byens børn og unge. Udeområdet fremstår i dag forfaldent, og der mangler udendørs faciliteter, der kan understøtte fællesskab i byen. Byens borgere har i processen ønsket, at området omkring aktivitetshuset i fremtiden kan rumme faciliteter, der skaber uformelle mødesteder for borgere og understøtter byens kulturelle liv.

Der er lokalplanlagt for området omkring aktivitetshuset. Et mindre areal på cirka 3000 kvadratmeter er i lokalplanen udlagt til rekreativt opholdsareal med aktivitetsplads. Indsatsen i områdefornyelsen kan gennemføres på det areal, der i dag er udlagt til aktivitetsplads.

Borgerne i Gjerlev ønsker dog, at et større område på de tidligere boldbaner inddrages til aktivitetsområde, så der er mulighed for pladskrævende aktiviteter, som for eksempel krolf og byfester. Boldbanerne er i dag lokalplanlagt til boliger.

2 Trafik og infrastruktur

Indsatsen omhandler trafikale foranstaltninger, der på forskellig vis bidrager til en bedre infrastruktur i Gjerlev. Der planlægges at anlægge fortov på Hammergårdsvej og Ærteholmsvej. De nye fortov vil forbedre adgangsforholdene til den lokale boldklub, byens spejderhus og naturstier omkring Gjerlev.

Desuden etableres hastighedsnedsættende foranstaltninger. Vejprojekterne skal bidrage til at øge oplevelse af tryghed og skabe bedre forhold for gående og cyklister.

3 Natur og grønne oaser

Indsatsen består af flere natur- og rekreative anlæg. Adgangen til de eksisterende stier bliver forbedret, og der etableres nye naturstier rundt om byen. I det omkringliggende landskab etableres mindre opholdsmuligheder, der skal fremme friluftslivet. I Gjerlev by indrettes nye grønne oaser, der skal gøre natur nærværende og tilgængelig for alle byens borgere. Indsatsen bidrager til varierede rekreative oplevelser, både i byen og i det omkringliggende landskab.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland For abonnenter

Beskyldes for totalt svigt: Notat rejser kras kritik af Trafikstyrelsen efter den aflyste letbaneåbning

Annonce