Annonce
Norddjurs

Glæde på Kejsegården i Aalsrode: Solcelleanlæg skal ikke holde 500 meters afstand til landsbyer

Frederik Nicolajsen er sammen med sin svigerfar, Aage Nicolajsen, i gang med et generationsskifte på Kejsegården i Aalsrode. Skiftet bliver samtidigt et skifte til dyrkning af strøm på et 190 hektar stort solcelleanlæg. Foto: Helle Elgaard Kvist
Kommunalbestyrelsen valgte at fastholde det hidtidige afstandskrav på 200 meter til bebyggelse i kommuneplan 2021. Til gengæld stilles der krav om, at der plantes hurtigt voksende skov omkring. Beslutningen glæder både folkene på Kejsegården og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang (LA).
Annonce

Norddjurs: Der har været megen usikkerhed og tvivl for både tilhængere og modstandere af kommende solcelleanlæg i Norddjurs Kommune. En stor del af diskussionen er gået på, hvor stor en afstand, der skal være fra solcelleanlæggene til nærmeste landsby. I den nuværende kommuneplan 2017 hedder kravet 200 meter, men med ansøgninger om kæmpestore anlæg blev der på sidste økonomiudvalgsmøde drøftet en afstand på 500 meter, af hensyn til både område, natur, og naboer.

Derudover har der været megen usikkerhed om, hvorvidt vedtagelserne i den kommende kommuneplan 2021 ville komme til at gælde de allerede eksisterende ansøgninger, der ligger hos kommunen.

En lokalplan skal være i overensstemmelse med den kommuneplan, der gælder på vedtagelsestidspunktet, og da man ikke kan nå at vedtage lokalplanerne for de fem eksisterende ansøgninger, inden kommuneplan 2021 træder i kraft, vil det betyde, at de verserende solcellesager skal være i overensstemmelse med den nye kommuneplans retningslinjer, selv om sagerne er igangsat med udgangspunkt i kommuneplan 2017’s retningslinjer.

Annonce

Enige om kompromis

På tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde skulle der så tages stilling til indhold om de store solcelleanlæg i forslag til kommuneplan 2021, hvor politikerne havde fire scenarier at vælge imellem.

Diskussionen blev dog knap så ophedet og langstrakt, som man havde kunnet forvente, da politikerne allerede inden mødet var blevet enige om et udkast, kaldet 1 b, der kombinerede dele fra flere scenarier.

De fire scenarier til kommuneplan 2021

  1. Status quo og indarbejdelse af vedtaget dokument fra 2015 om store solcelleanlæg
  2. Nye retningslinjer
  3. Udpegning af konkrete områder til store solcelleanlæg
  4. En "overligger" for antal hektar solcelleanlæg i Norddjurs Kommune, hvorefter planlægning evalueres igen. Dette scenarie kan være et tilvalg til de andre scenarier.

Valget faldt på scenarie 1b, der kombinerer dele fra scenarie 1 og 2, herunder et afstandskrav på 200 meter og krav om tilplantning af en minimum 150 meter bred skovbeplantning. Øvrige strækninger omkring solcelleanlæggene skal tilplantes med et minimum 12 meter bredt læhegn/plantebælte i flere rækker.

I korte træk betyder det, at afstandskravet fra solcelleanlæggene til nærmeste landsby ikke skærpes til 500 meter, men forbliver på 200 meter. Der stilles i stedet krav om, at 200 meter-zonen skal tilplantes med en minimum 150 meter bred skovbeplantning, så naboerne får udsyn til skov. De øvrige strækninger omkring solcelleanlæggene skal tilplantes med et minimum 12 meter bredt læhegn/plantebælte i flere rækker, som skal skjule/dække for indkig til solcelleanlæggene. Ved både tilplantning af afstandszone og læhegn skal der indgå hurtigt voksende plantearter, så der i løbet af kort tid bliver en ordentlig afskærmning af solcelleanlægget.

Annonce

Lettelse på Kejsegården

På Kejsegården i Aalsrode fulgte man spændt med i det digitale kommunalbestyrelsesmøde, og der var både lettese og glæde, da politikerne vedtog et afstandskrav på 200 meter til landsbyer. Var et krav på 500 meter blevet vedtaget, ville det betyde, at der skulle skæres en tredjedel væk af solcelleanlægget, der i første udkast var på cirka 230 hektar, men som er endt på lige godt 190 hektar, da afstandsområdet er trukket fra.


Jeg synes, det var godt politisk håndværk at lande beslutningen her.

Frederik Nicolajsen, der vil dyrke strøm i stedet for afgrøder på Kejsegården i Aalsrode


- Jeg synes, det var godt politisk håndværk at lande beslutningen her, siger Frederik Nicolajsen, der sammen med sin svigerfar, Aage Nicolajsen, er i gang med et generationsskifte på Kejsegården og vil satse på at dyrke strøm i stedet for traditionelle afgrøder.

Det er blandt andet på markerne bag Frederik Nicolajsen, at der skal sættes solceller op. Derudover på marker på den anden side af Hoedvej samt syd for Aalsrode, så Kejsegården bliver omringet af solceller. Foto: Helle Elgaard Kvist

Frederik Nicolajsen understreger, at skovbeplantningen hele tiden har været en del af projektet fra Kejsergårdens side, hvilket også blev nævnt allerede på borgermødet tidligt i fasen (foråret 2020, red.).

- Vi sagde de her ting til naboerne på borgermødet, men de var et andet sted. Nu er der så politisk sat ord på det, siger han og fortsætter:

- Vi vil jo gerne, at skoven omkring bliver et rekreativt område - et aktiv for byen, hvor man kan lufte hund, lave ridesti eller have frugttræer, siger Frederik Nikolajsen.

Annonce

- 500 meter ville klinge hult

Formand for miljø- og teknikudvalget, Jens Meilvang (LA), er også en tilfreds mand efter tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

- Det var det forslag, jeg er kommet med, der blev vedtaget, siger han.

Eksisterende ansøgninger om solcelleanlæg

1) Estruplund Gods, Ørsted: Anlæg på cirka 146 ha.

2) Søby – Anlæg 1: Anlæg på cirka 89 ha.

3) Søby – Anlæg 2: Anlæg på cirka 60 ha.

4) Mejlgård Gods, Glesborg: Anlæg på cirka106 ha

5) Kejsegården, Ålsrode: Anlæg på cirka 190 ha

Han mener, at en skærpelse af afstandskravet fra 200 til 500 meter ville have betydet, at kommunen ville spænde ben for solcelleanlæggene.

- Det ville klinge lidt hult, når man gerne vil den grønne omstilling. Vindmøllerne er dømt ude, og det kan ikke nytte, at man hver gang ser begrænsninger frem for muligheder, siger han.

De fem eksisterende ansøgninger om solcelleanlæg bliver nu sendt tilbage til miljø- og teknikudvalget, hvor politikerne skal belyse, hvad vedtagelsen af kommuneplan 2021 kommer til at have af konsekvenser og betydning for behandlingen af dem, men Jens Meilvang forventer ikke, at der bliver andre gældende regler for de fem projekter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers FC For abonnenter

Profiler manglede på træningsbanen: Avisens bud på Randers FC's 11 startere på Fyn

Randers FC

Kampen minut for minut: Randers FC kæmpede forgæves for udligning i de sidste minutter

Annonce