Annonce
Randers

Grænsen nået for Albæk-borgere: Nu vil vi ikke være med længere

Bent Eriksen, Villy Nielsen og Niels Winther er skuffede over samarbejdet i Landbyklyngen Kronjylland - eller manglen på samme. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Sammen med de øvrige "nedre byer", Østrup og Vestrup har Albæk meldt sig ud af Landsbyklyngen Kronjylland. - Vi troede, man i klyngen skulle hjælpe hinanden, ikke bekæmpe hinanden. Men det er åbenbart ikke tilfældet, lyder begrundelsen.

Albæk: Én ting kan de blive enige om, Albæk-borgerne og den gruppe, som arbejder for at realisere et idrætsligt kraftcenter i Harridslev. Nemlig at det er ærgerligt og trist, at kraftcenterplanerne skaber så megen splid i området. Og spliden er bestemt også til at få øje på. Så dyb er den blevet, at striden om boldbanerne i Albæk nu ser ud til at sprænge samarbejdet i Landsbyklyngen Kronjylland.

Kort summeret op handler uenighederne om, hvorvidt fodboldbanerne i Albæk skal nedlægges for i stedet at anlægge nye i Harridslev i forbindelse med Korshøjhallen for der at skabe et 'kraftcenter', hvor områdets mange idrætsudøvere kan samles til glæde for hinanden og udviklingen. Enigheden mellem Albæk-borgerne og kraftcenterfolkene hører da også op, når ansvaret for spliden skal placeres.

- Hvorfor skal vi berøves vores fodboldbaner, som ligger perfekt og blot tre kilometer fra Korshøj? Hvorfor ikke satse på at forbedre klubhus og faciliteter for fodbolden her og så lade Harridslev være center for alle øvrige sportsgrene, gamle som nye, lyder det fra Albæk-borgerne Villy Nielsen, Bent Eriksen og Niels Winther, som vi har sat stævne i først nævntes dagligstue.

Annonce
Visusalisering fra albækborgernes prospekt på et muligt nyt fodboldklubhus i Albæk.

Forslag fra Albæk

De tre mænd peger på, at toogenhalv millioner kommunale kroner i foråret 2016 blev bevilget til en renovering af klubhuset i Albæk. De er siden blevet overført til projekt Kraftcenter Korshøj.

På den anden side siger kraftcenterfolkene, at pengene er bevilget til idrætsklubben Smiff - ikke til Albæk, hvorfor det er Smiff, som afgør, hvad pengene skal bruges til.

Som det vil være faste læsere af denne avis bekendt, er Kraftcenter Korshøj-projektet undervejs løbet ind i det praktiske problem, at de to landmænd, hvis jord skulle bruges til de nye boldbaner, ikke vil sælge. Netop denne hurdle fik borgerne i Albæk til at vejre fornyet morgenluft og gå i gang med at udarbejde et alternativt forslag til en samlet løsning, som måske kunne gøre alle tilfredse.

- Da de oprindelige planer i Harridslev jo var kuldsejlet, fik vi lavet et projekt, der ikke blot omfatter en renovering af klubhuset her i Albæk, men et helt nyt hus med forskellige faciliteter for fodboldspillerne. Prisen for det vil højst blive den samme, som det koster bare at erhverve den jord, der skal til for at anlægge de nye baner i Harridslev, fortæller Bent Eriksen.

Albæk-folkene fik udarbejdet et flot prospekt, som blev fremlagt dels for arbejdsgruppen bag kraftcenterprojektet, dels for generalforsamlingen i Landsbyklyngen Kronjylland. Begge steder blev den ifølge de tre mænd fra Albæk fejet af bordet stort set uden kommentarer.

Sådan ser det indre gårdmiljø ud i det nye klubhus, som albækfolkene mener vil kunne bygges for samme beløb, som bare jorden til fodboldbanerne i Harridslev vil koste.

Borgerne har talt

- Ole H. Clausen, der er formand for Landsbyklyngen Kronjylland sagde bare, da vi havde fremlagt vores forslag, at "det var da fint, men vi støtter Kraftcenter Korshøj". Men han er jo også selv med i arbejdsgruppen bag kraftcenteret, fortæller de tre Albæk-borgere.

Den udlægning bekræftes faktisk af Ole H. Clausen selv.

- Ja, det er min og bestyrelsens holdning. Og den har vi, fordi en borgerundersøgelse har vist, at et stort flertal af borgerne i området glæder sig til, at Kraftcenter Korshøj realiseres. Jeg anfægter ikke, at undersøgelsen også siger, at 79 procent er tilfredse med de eksisterende faciliteter. Men de går altså også ind for udvikling med et kraftcenter i Harridslev, siger Ole H. Clausen.

Også han er ked af spliden, som jo udspringer af "noget, som egentlig skulle være godt".

- Jeg er da ked af, hvis de forlader landsbyklyngen. Og jeg synes, det er en forkert beslutning. I et fællesskab kan alle ikke altid få det, som de vil have det, siger Ole H. Clausen og tilføjer:

- For fire år siden, da vi i Harridslev drøftede byens udvikling, var det også oppe at vende, om vi skulle have et nyt forsamlingshus. Da blev beslutningen, at det skulle vi ikke, fordi der i området allerede var flere udmærkede og velfungerende forsamlingshuse - blandt andet i Albæk. Og jeg har faktisk ofte henvist til Albæk, hvis nogen skulle bruge et forsamlingshus. Jeg synes, vi skal lære at bruge hinanden og hinandens faciliteter mere og bedre.

Jordstykke-puslespil

Og kraftcenterplanerne? Kører de nu på skinner? - Neeeej, det kan man ikke helt sige.

For selv om man har fundet et alternativ til den jord, som to Harridslev-landmænd ikke ville af med, så er der stadig nogle hurdler, der skal forceres, hvis alternativet skal realiseres.

Dels skal kirken sælge noget jord fra, dels skal tre lodsejere, som er villige til at afstå jord, være med på et større puslespil, hvor der skal byttes jordstykker og sælges ud af nogle af dem. Samtidig skal menighedsrådet give grønt lys til et frasalg af cirka fire hektar kirkejord.

Det sidste kan ifølge formanden for provstiudvalget, Per Bøje Rasmussen, godt lade sig gøre inden for lovens rammer. Men det vil indebære, at menighedsrådet mister den faste indtægt, det får ved at bortforpagte jorden til landbrugsformål. Og ifølge loven kan man kun bortforpagte til landbrugsformål. Skal den bruges som fodboldbane, skal den sælges.

Formanden for menighedsrådet, Sole Holmbo Hedemann, har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce