Annonce
Østjylland

Grøn udfordring: Region vil udfase dieseldrevne busser

Region Midtjylland vil have kortlagt, hvordan den kollektive trafik kan gøres mere klimavenlig. For eksempel ved at indføre elbusser som dem, der betjener Linje 13 i Aarhus. Foto: Henrik Havbæk Madsen
Region Midtjylland går i gang med at undersøge, hvordan den kollektive trafik kan gøres mere bæredygtig.
Annonce

MIDTJYLLAND: Skal den nationale målsætning om en 70 procents reduktion af Danmarks CO2-udledning lykkes, så skal der ske noget på transportområdet.

Personbiler, lastbiler, busser og tog er blandt de helt store udfordringer i den grønne omstilling.

Region Midtjylland står for driften af en mængde bybusser og blå regionale busser.

Derfor sætter regionsrådet nu gang i en kortlægning af, hvordan regionens kollektive trafik kan gøres mere bæredygtig.

- Vi har et vigtigt ansvar for at sikre en god kollektiv trafik, men samtidig har vi en fælles ambition om at gøre det med så lav belastning for miljø og klima som muligt. Derfor skal vi i samarbejde med Midttrafik have flyttet vores busser og tog væk fra forurenende dieselmotorer og over til mere grønne alternativer. Det kræver en viden, som det er oplagt, at regionen påtager sig at fremskaffe på samfundets vegne, siger formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Bæredygtig transport

Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgerforliget for 2020, at Region Midtjylland skal fremme bæredygtig mobilitet.

Dette skal sikres gennem mobilitetsplaner, lavet i samarbejde med kommunerne, Midttrafik, private aktører og borgere.

Samtidig skal der arbejdes på, at den regionale bus- og togtrafik i forbindelse med kommende udbud og anskaffelser omstilles til bæredygtig transport.

I den forbindelse er der brug for en kortlægning af udfordringer og muligheder. Denne kortlægning har regionsrådet netop afsat penge til.

Annonce

Undersøgelse før udbud

Undersøgelsen skal laves, inden Midttrafik i de kommende år går i gang med at gennemføre en række udbud af både kommunale og regionale busruter.

Normalt er busudbud 8-10 år lange. Derfor er det allerede nu nødvendigt at finde løsninger på bæredygtige drivmidler.

- Kortlægningen skal opstille forskellige scenarier for de kommende udbud. Herunder om det er muligt at udbyde korte kontraktperioder, indtil den nødvendige teknologi og infrastruktur er mere moden, siger formand for udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

I Aarhus er Busselskabet Aarhus Sporveje langt fremme med bæredygtig busdrift.

Busselskabet gør lige nu forsøg med elbusser på Linje 13 og har også sat et udbud i gang på 18 elbusser.

Udfordringen er, at busselskabet meget nødigt vil plastre Aarhus til med ladestandere ved endestationerne. Derfor afventer man, at batteriernes kapacitet er så stor, at de kan køre hele dagen på en natlig opladning.

Regionsrådet har bevilget 584.000 kr. som medfinansiering af honoraret til et eksternt konsulentfirma, idet Midttrafik ikke har ressourcer til at foretage kortlægningen af omstillingen til bæredygtig transport.

Udviklingen på batteriområdet går særdeles hurtigt, og er der om kort tid batterikapacitet til at betjene endnu flere ruter med elektriske busser, køber Busselskabet yderligere 11 ledbusser.

I andre kommuner i Region Midtjylland kører busserne på gas, og i løbet af 2020 sættes der gang i et forsøg med batteridrevne tog på Lemvigbanen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Falske bank- og NemID-folk svindlede ældre kvinder: - En person fra Kina har forsøgt at hæve 20.000 kroner

Annonce