Annonce
Randers

Hård tone, medarbejderflugt og underskud: Daginstitution i massive problemer

Lions Børnehus er en integreret institution med plads til 39 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Foto: Shutterstock

Den selvejende institution Lions Børnehus kører så dårligt, at Randers Kommune nu ser sig nødsaget til at overtage den.

Randers: Medarbejderflugt. Flere og flere forældre, der flytter deres børn væk fra stedet. Dårligt arbejdsmiljø. Tårnhøjt sygefravær. Børn, der ikke behandles, som de bør. Og et bragende underskud.

Det er bare nogle af årsagerne til, at Randers Kommune nu har valgt at slå hånden i bordet over for den selvejende vuggestue og børnehave "Lions Børnehus" på Lervangen i det nordlige Randers.

Institutionen har gennem en årrække kæmpet med dårlig økonomi, men ifølge byrådsmedlem Fatma Cetinkaya (S) er det først for nylig, at Randers Kommune er blevet bekendt med de øvrige problemer. Blandt andet via en henvendelse fra den faglige organisation FOA, der er bekymret over arbejdsmiljøet på stedet. Og via Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der har iagttaget, at personalet i institutionen taler i en hård og uacceptabel tone til børnene, og at institutionen derudover ikke følger de anbefalinger, PPR kommer med.

- Vi er nødt til at træde i karakter. Nu går den ikke længere, fastslår Fatma Centinkaya, der sad som næstformand i børne- og familieudvalget, da udvalget forleden besluttede at sende sagen videre til byrådet med en anbefaling om, at institutionen skal ophøre som selvejende institution og i stedet overtages af Randers Kommune.

Vi er nødt til at træde i karakter. Nu går den ikke længere.

Fatma Cetinkaya (S)

Hvad er en selvejende institution?

En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget, men drives af en bestyrelse.Den selvejende institution får samme beløb pr. barn, som en tilsvarende kommunal institution får til personale, ledelse og drift.

Det er bestyrelsen i den selvejende institution, som er arbejdsgiver og har ansvaret for driften.

Randers Kommune fører løbende tilsyn med selvejende institutioner.

En driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og en selvejende institution kan opsiges af begge parter med ni måneders varsel.

Kilde: Randers Kommune

Ny leder

Da bestyrelsen i Lions Børnehus i september blev orienteret om, at kommunen formentlig ville opsige driftsoverenskomsten, så institutionen ikke længere kan fungere som selvejende institution, valgte bestyrelsen straks at sende en anmodning om at lade børnehuset overgå til at blive kommunalt drevet - og gerne så hurtigt som muligt. På den måde kan de 39 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn nemlig blive i institutionen.

Det kommunale "Dagtilbud Midt" har efterfølgende sagt ja til at overtage Lions Børnehus. Hvis byrådet vælger at følge børne- og familieudvalgets anbefaling om at lade institutionen overgå til Randers Kommune, vil kommunen derfor hurtigst muligt indsætte en erfaren pædagogisk leder på stedet og gå i gang med at forhandle med Lions Club om fortsat at kunne bruge de bygninger, som den kombinerede vuggestue og børnehave på nuværende tidspunkt holder til i.

Kommunen vil desuden arbejde for at de medarbejdere, der er ansat på stedet, får lov at blive der. Fatma Cetinkaya forklarer, at det sker ud fra et håb om, at en ny ledelse vil kunne ændre atmosfæren på stedet og dermed også den måde, medarbejderne taler til hinanden og børnene.

- Vi er indstillet på, at hele skuden skal vendes, og det er mest hensigtsmæssigt, at det sker med den besætning, der er der, fastslår hun og fortsætter:

- At der hidtil ikke er blevet talt pænt til børnene har formentlig noget at gøre med den kultur, der gennem tiden er skabt i institutionen. Nu vil vi arbejde for at få ændret den kultur og måden, børn og forældre er blevet serviceret på. Så må vi hen ad vejen se, om det kommer til at fungere, og ellers må vi tage op til overvejelse, hvad der så skal ske.

Annonce

Flugt fra stedet

Kommunen håber, at en ny leder, en mere positiv atmosfære og et bedre arbejdsmiljø på sigt også vil løse den lange række af andre problemer, der er på stedet. Blandt andet medarbejderflugten.

Alene i år har 11 fastansatte medarbejdere forladt institutionen, og det samme har 17 timelønnede medarbejdere/tilkaldevikarer. Det betyder, at børnene igen og igen oplever, at de pædagoger, de knytter sig til, pludselig forsvinder.

Derudover oplever institutionen et tårnhøjt sygefravær. For et år siden lå det på 17,7 sygedage pr. medarbejder pr. år, og det tal er nu stedet til 22,1 dage pr. medarbejder. Et tal, som Randers Kommune helst ser ligger på maksimalt 10 sygedage pr. medarbejder.

"Et højt sygefravær har betydning for børns tryghed, trivsel og læring. Sygefraværet har betydning for den enkelte medarbejder, og for arbejdspladsen betyder fraværet problemer med planlægning af hverdagen, ekstra udgifter til vikarer og øget belastning for de medarbejdere, som er tilbage i institutionen", lyder det i den redegørelse fra forvaltningen, som medlemmerne af børne- og familieudvalget har modtaget.

Det er dog ikke kun personalet, der melder sig sygt og skifter job. Der er også flere og flere forældre, der vælger at flytte deres børn fra stedet.

I 2018 er otte vuggestuebørn flyttet til andre vuggestuer i Randers inden for de første fire måneder efter, de er startet i Lions Børnehus. I samme periode er tre børn flyttet fra børnehaven i Lions Børnehus til en anden børnehave i Randers. Derudover er otte af de børn, der egentlig skulle være fortsat i Lions Børnehus' børnehave i stedet blevet flyttet til andre børnehaver i byen.

Da Lions Børnehus er en selvejende institution, er det institutionens bestyrelse, der sidder med ansvaret for at drive stedet. Randers Amtsavis ville derfor gerne have talt med Lions Børnehus' bestyrelse om, hvordan det kunne gå så galt. Men hverken formand Jeanett Villadsen eller næstformand Maria Schmidt ønsker at udtale sig om sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce