Annonce
Læserbrev

Har man ret til at blive gammel i sit lokale område?

Annonce

Læserbrev: Forslaget om nedlæggelse af et ældrecenter – og måden, det er gjort på – har skabt utryghed og frustration mange steder. Den eneste begrundelse for de valgte ældrecentre er deres størrelse – men er stort altid godt?

På byrådsmødet 7. oktober svarede Henning Nyhuus på et spørgsmål omkring dette, at der efter hans vurdering ikke var behov for at nedlægge plejehjem. Hvorfor afklarer man ikke dette, før forslaget sendes i høring?

Nu er boligplanen sendt i høring, men hvad forventer politikerne af en høring – skal antallet af læserbreve/høringssvar afgøre, hvilket center der lukkes? Har de valgt at pege på fem centre i forventning om, at så bliver fire glade og kun ét ramt? Eller skal lukning af et center, som måske ikke gennemføres, dække over, at der er mange andre og alvorlige besparelser i dette oplæg til boligplanen?

Udover lukningen af et center foreslås yderligere:

Nedlæggelse af 153 boliger af typen "ældrebolig med kald". Det betyder, at ældre herefter skal have behov for cirka 15 timers ugentlig pleje for at få en bolig med kontakt til fast personale. Desuden betjener fire ældrecentre på lukningslisten en del af disse. Så omdannes disse til almindelige ældreboliger, forringes muligheden for en "bemandet" ældrebolig i nærmiljøet.

Antallet af aflastningspladser reduceres yderligere med 10 pladser (i 2019 er der reduceret med otte), og disse samles på færre centre, hvilket betyder yderligere ventetid på aflastningen, og at den ikke bliver i nærmiljøet.

Besparelser på akutpladser, tryghedshotel med mere gøres ved at skabe, som der står: et større flow. Reelt betyder det, at ældre, der efter for eksempel hospitalsophold ikke kan vende hjem til egen bolig, kan blive flyttet flere gange.

Det er mange millioner, der foreslås sparet på denne måde, alene nedlæggelse/omdefinering af 153 ældreboliger med kald giver en besparelse på fem millioner i 2023 - det er mere end prisen på et ældrecenter.

Det stopper ikke med det – allerede i 2021 foreslås nedlagt et plejehjem mere – bliver det så et, man har sultet ud for at give politikerne en begrundelse for disse besparelser?

Mon ikke selv byrådspolitikere ved, at der ikke kan spares millioner uden, at det har konsekvenser – i dette tilfælde rammes de svageste ældre, men dermed også hele samfundet, for de forsvinder ikke, nogen skal passe dem og gør det – det vil så være de, der måske kunne klare sig længere med lidt mindre hjælp, der rammes på tryghed og velfærd.

Så kære byråd, kom nu ud af busken og fortæl, hvad er visionen i dette? Og politikere, der bor og er valgt af lokalområderne, I har en ekstra opgave i at fortælle jeres lokalmiljø, hvis I vil stemme for nedlæggelse af byens ældrecenter. Borgerne (jeres vælgere) har vel krav på at kende jeres holdning – besparelser er ikke en nødvendighed – det er prioriteringer, og det er jer, der prioriterer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce