Annonce
Randers

Her er de lokale virksomheders største succeser og bekymringer

Derma Pharm i Fårup er en af de virksomheder, der peger på fremtidens udfordringer. Arkivfoto: Richard Sylvestersen

Det går forrygende godt i de lokale produktionsvirksomheder. Og forventningen er, at det vil fortsætte - hvis altså man vil være i stand til at rekruttere tilstrækkeligt med nye medarbejdere med de rette kvalifikationer.

Randers: Det går godt i Randers og omegn. I hvert fald er det det indtryk, man får, når man spørger en række virksomhedsledere i og omkring byen. Og det gælder inden for meget forskellige brancher.

Den lokale afdeling af Dansk Industri, DI Randers-Norddjurs, har været på besøg i fem forskellige produktionsvirksomheder, som har fået identiske spørgsmål som "hvad har været jeres største succes i det forgangne år?" og "hvad er jeres største bekymring for det nye år?".

Svarene har faktisk været meget enslydende, hvad enten man har spurgt i den højteknologiske elektronikvirksomhed, i tandhjulsfabrikken, hos plast-emballageproducenten, i varmeselskabet eller hos producenten af hudplejemidler.

Rekruttering

Fælles for virksomhederne er, at de har oplevet et 2017, hvor der har været fremgang. Ordrebogen bugner, og man har kunnet ansætte flere medarbejdere. Og de har generelt også både et håb og en forventning om, at det vil fortsætte også her i det nye år.

Som nævnt er virksomhedslederne også blevet bedt om at afsløre deres største bekymring for 2018. Og her er svarene så ens, at man næsten kunne mistænke lederne for at have koordineret på forhånd.

Under alle omstændigheder sætter svarene nyheden i mandagsavisen om, at håndværker-eleverne er begyndt at strømme til Tradium, i relief. De lokale virksomhedslederes allerstørste bekymring er nemlig, om de vil lykkes med at skaffe det nødvendige antal nye, kvalificerede medarbejdere.

En enkelt undtagelse er dog Derma Pharms fabriksdirektør Peter Bogh Lindgaard, som udtrykker størst bekymring for vejret. En af Dermas største varegrupper er nemlig diverse midler til beskyttelse af huden mod solens stråler, så Lindgaard har endnu stærkere grunde end alle os andre til at ønske sig en solrig sommer.

Læs i detaljer herunder, hvordan det går i de enkelte virksomheder.

Kirsten Nielsen Sørensen, Terma
Annonce

Vice President, HR Kirsten Nielsen Sørensen, Terma A/S


Hvad har været jeres største succes i det forgangne år?
Det er, at Terma fortsætter med at skabe højteknologiske og spændende produktionsarbejdspladser i Grenaa. I de seneste 12 måneder har netto-tilgangen alene i produktionen været på 40 nye medarbejdere. Det er først og fremmest produktionen af dele i kulfiber og kompositmaterialer til F-35 kampflyet, der skaber væksten i beskæftigelsen.
Og så har Terma øget antallet af lærlinge, så der i dag er 38 unge mennesker, der er i gang med en faglig uddannelse i virksomhedens tre afdelinger i Herlev, Lystrup og Grenaa. Alene i Grenaa er lærlingetallet øget med ti de seneste 12 måneder, så vi i dag har 17 lærlinge. Det viser, at stadig flere unge er ved at få øje de spændende muligheder i industri- og teknikerfagene.

Hvad har været jeres største udfordring i det forgange år?
Det må være, at det ikke lykkedes at få gang i letbanen, og at vi formentligt kommer på den anden side af sommerferien, før den når hele vejen ud til Grenaa. Den venter vi os ellers meget af både i Lystrup og Grenaa.

Hvad håber I mest på i det nye år?
Jeg ser frem til, at vi fortsætter det gode erhvervsklima og et fortsat konstruktivt samarbejde med kommunerne på Djursland, som for Terma i Grenaa helt oplagt er vores rekrutterings-opland. Jeg ser frem til, at virksomhederne i samarbejde med kommuner og organisationer fortæller nogle af de mange gode erhvervshistorier, der findes på Djursland.

Hvad er jeres største bekymring for det nye år?
Det er, hvis vi for alvor rammes af mangel på arbejdskraft. Det gælder ikke mindst til tekniker-stillingerne som f.eks. ingeniører. I et større perspektiv kan jeg være bekymret for, at der landspolitisk og internationalt bliver for meget uro og ustabilitet. Det vil i værste fald kunne gå ud over de fortsatte udsigter til vækst og dermed også den optimisme, som vi ellers oplever nu.

Søren Mark Andersen, Toppac
Annonce

Adm. direktør Søren Mark Andersen, Toppac A/S


Hvad har været jeres største succes i det forgangne år?
Det må helt sikkert være vores salg af virksomheden. Vi fik sat gang i et glidende generationsskifte - fik nogle nye ejere, som vil fortsætte Toppacs fremgang. Og det vil være til gavn for kunderne, for medarbejderne og for Randers. Vi går nu i gang med en ny fem-årig strategiplan, og den største opgave i den er at finde en ny direktør, som kan udvikle og sætte den i proces.

Hvad har været jeres største udfordring i det forgange år?
Jeg er til stadighed bekymret over vores unge og det med at få taget en uddannelse. Vi siger et og gør noget andet. Vi vil gerne have flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, og samtidig skærer politikerne ned på erhvervsskolerne. Alt for mange unge kommer ikke videre efter folkeskolen og kommer ikke i uddannelse. De skal direkte ud i praktik for at sikre, at de ikke tabes på gulvet. Så må vores uddannelsessystem bliver bedre til at bakke op om den enkelte unge, når han eller hun har valgt et spor.

Hvad håber I mest på i det nye år?
I det større perspektiv håber jeg på, at vi indenfor EU bedre kan sikre ens konkurrencevilkår overalt i EU-landene. For som det er nu, synes jeg, det er bekymrende, at EU giver store tilskud til virksomheder i Polen, som direkte går ind og konkurrerer med danske virksomheder. Det kan ikke være meningen.
Eksempelvis er jeg i Polen stødt på et firma, Toppol, som har fået 45 pct. i tilskud til ny fabrik inklusiv en ny maskine. Det er noget, som ville være umuligt for os her i Danmark. Mange virksomheder kan i forvejen være tiltrukket af den lavere lønudgift i Polen. Hvis man som virksomhed så også i tilgift får tilskud fra EU, så har vi andre næsten ingen chancer. Jeg har også hørt om en dansk fødevarevirksomhed, som etablerede sig i Polen. De investerede 52 millioner kroner, og de fik 25 millioner kroner i tilskud. Sommetider kan jeg godt forstå, at England forlader EU.

Hvad er jeres største bekymring for det nye år?
Det er, om vi kan få de medarbejdere, vi gerne vil have. Nu har vi fået startskuddet til udvidelsen af E45, og det vil også på længere sigt gøre det lettere at tiltrække medarbejdere lidt længere væk fra. Vi har slet ikke nok af ledige hænder at gøre med, som vel og mærke kan tage fat. Jeg er glad for, at vi ikke skal ud og investere i en større udvidelse af vores produktion og skal bruge 25 nye medarbejdere. Det ville blive meget vanskeligt.

Margrethe Larsen, HR-direktør, Verdo
Annonce

HR-direktør Margrete Larsen, Verdo A/S


Hvad har været jeres største succes i det forgangne år?
- Det var været at udvide vores forretningsområde ind over at levere varmeanlæg, hvilket også har været del af vores strategi. Det har både betydet opkøb af blandt andet industrivarme og ansættelsen af flere medarbejdere. Vi ønsker også at være på markedet for det segment af mindre varmeværker, der leverer til små og mindre byer og til industrien.
Det betyder, at vi nu har kontorer og produktion flere steder i Danmark, såsom i Storvorde og Ikast. Vi har også åbnet en tegnestue i Polen, som må siges at bevæge sig langt væk fra den danske tillidskultur og til et mere kontrollerende samfund med mange formalia, der skal udfyldes.
En anden succes for os er, at det er lykkes os at sænke varmeprisen. Det har vi gjort i 2017 og gør det også i 2018.
Og så har vi formået at opnå et godt ry som en god arbejdsplads. Vi leder ud fra fem værdier – og over dem står, at vi opfører os ordentligt. Det lønner sig.

Hvad har været jeres største udfordring i det forgange år?
Tja, vinteren 2016/17 var alt for varm på samme måde, som det tegner sig nu for denne vinter. Normalt er det jo noget, som vi danskere sætter pris på for at kunne spare på varmeregningen. Men for os som producent er det ensbetydende med, at vi ikke kan komme af med al den varme, som vi alligevel producerer som biprodukt af el-produktionen.
Og så kommer der også en række af skrappe miljøkrav, som kræver store investeringer fra vores side af for at kunne opfylde dem. Det skal vi så finde ud af, hvordan vi her bedst gør det.

Hvad håber I mest på i det nye år?
Først og fremmest skal vi nu i gang med at lægge en ny strategi for 2019 og frem. Samtidig håber vi at kunne høste fordelene af de investeringer, vi har gjort inden for en række af projektleder-uddannelser, hvor vi for nyligt har afsluttet to hold. Det at løfte kompetencerne blandt vores medarbejdere skulle gerne føre til, at vi bliver fortsat dygtigere til at drive vores forretning.

Hvad er jeres største bekymring for det nye år?
Vores altoverskyggende problem er at skaffe nok af dygtige og kvalificerede medarbejdere. Det har for længst haft den konsekvens, at vi i nogle områder har holdt igen med nye opgaver og forretningsområder. Det er en tendens, vi mærker nu, og som vi desværre regner med kommer til at fylde mere i det nye år. Her håber vi, at vores gode ry som en ordentlig arbejdsplads kan være en fordel, hvor folk ser os som en attraktiv arbejdsplads.

Peter Bogh Lindgaard (t.v.), Derma Pharm. Arkivfoto: Peter C. Harry
Annonce

Fabriksdirektør Peter Bogh Lindgaard, Derma Pharm A/S


Hvad har været jeres største succes i det forgangne år?
Det er helt klart, at vi har haft endnu et år med god vækst. Vi havde en vækst sidste år på over 20 pct. og oplever også en solid vækst i år. Vi har fået flere nye kunder, som ikke mindst er kommet gennem vores gode referencer på produktsiden, hvor blandt andet vores eget brand, Derma, er et godt kvalitetsstempel. Vi er vokset med en ny medarbejder om måneden gennem det sidste års tid og er nu mere end 70 medarbejdere i alt.
Der er blevet sat mange nye skibe i søen og investeret i nye maskiner og to nye it-systemer. Vi har bl.a. udviklet en ny webplatform til en multibrand webstore, hvor vi som virksomhed kan tilbyde produkter til individuelle kunder fra flere forskellige brands. Det er noget, som flere af vores kunder efterspørger - både platformen samt logistik og service omkring den.

Hvad har været jeres største udfordring i det forgange år?
Det har været en stor udfordring for vores virksomhed som organisation at matche den markante vækst, vi har haft de sidste par år. Vi har fået en masse nye medarbejdere, som lige har skullet læres op og ind i en ny virksomhedskultur samtidig med, at den eksisterende organisation er blevet præsenteret for nye vinkler på samme virksomhedskultur. Alt i alt er det en balancegang på den ene side at holde fast i en vækstproces og på den anden side at geare hele virksomheden til at håndtere den øgede omsætning.
Januar til marts er for os højsæson for produktionen af vores solprodukter. Det er altid spændende, om vi kan pejle os ind på, hvor stort forbruget af solcremer bliver i den kommende solsæson fra april til september. Det er jo vejrafhængig, og i år var ikke det bedste solskinsvejr. Men vi lykkedes alligevel med at styrke vores markedsposition inden for solpleje, hvilket er sket på bekostning af vores udenlandske konkurrenter, da solsalget generelt faldt på grund af vejret.

Hvad håber I mest på i det nye år?
Vi håber naturligvis, at væksten fortsætter ind i det nye år, og at vi - med tiltagene på organisationssiden og de investeringer, vi har foretaget i 2017 - er godt rustet til det kommende år. Vi ruller nye it-systemer ud i starten af det nye år samt tager nye maskiner og robotdrevet procesudstyr i brug, hvilket vi forventer os meget af.

Hvad er jeres største bekymring for det nye år?
Solsæsonen er jo altid spændende for os, da solprodukterne er én af vores største varegrupper. Bliver det en varm og solrig sommer, så får vi en god afsætning af vores solprodukter. Og en dårlig sommer vil omvendt betyde skærpet konkurrence, hvor vi er i skarp konkurrence især med de udenlandske brands.

Palle Martin, Randers Tandhjulsfabrik
Annonce

Adm. direktør Palle Martin, Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik A/SHvad har været jeres største succes i det forgangne år?
Vi har gennem et par år været udfordret på vores ordreindgang. Nu er vi begyndt at se resultaterne af vores mere opsøgende salg i forhold til at skaffe flere nye kunder takket ansættelsen af en ny sælger med en mere udadvendt profil. Samtidig er vi lykkedes med at udvide varesortimentet til de eksisterende kunder. Dermed er vi kommet ganske godt i mål med en markant vækst.

Hvad har været jeres største udfordring i det forgange år?
Vi har jo opnået en markant fremgang i salget. Men det har vist sig en udfordring at følge med de mange nye ordrer, og dermed er leveringstiderne blevet længere. Vi har ansætte et par nye medarbejdere til at håndtere denne vækst. Vi vil dog gerne være sikre på, at den fremgang, vi oplever, nu også holder, før vi giver os af med at ansætte endnu flere medarbejdere.

Hvad håber I mest på i det nye år?
Vi håber, at det lykkes os med at få nyindkøbte maskiner i produktionen til at fungere godt, og også at vi får nye it-systemer til at spille.

Hvad er jeres største bekymring for det nye år?
Der er ingen tvivl om, at hvis vores fremgang holder, så skal vi ansætte flere medarbejdere. Og her kan jeg godt frygte for, at det kan blive svært at rekruttere nye medarbejdere. Vi ser allerede problemer med at skaffe lærlinge og ufaglærte – især blandt de kompetente og energiske af slagsen. De skal ville det her. Alternativt må vi se at skrue endnu mere op for automatiseringen med flere robot-løsninger, der kan sikre, at så mange operationer som muligt kan ske uden bemanding.

Annonce
Randers For abonnenter

Magtlisten i Randers nærmer sig toppen: Mød erhvervskvinden, der arbejder på at skabe en dansk pendant til Gucci, og som har en plads i top 20

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Ingen har lyst til at tage ansvaret for det der foregår - men alle er enige om at det ikke er godt nok: Velkommen til Jobcentret

Randers For abonnenter

Søren kunne godt stoppe med at arbejde og bare leve af sine penge: Men han har stadig en vigtig mission at fuldføre

Østjylland

Kjeld skal så 22 kilometer blomsterbed - til fri plukning: I år er der en ny blomsterblanding på menuen

Kultur For abonnenter

Randers' middelaldereventyr i Kina klædt af til skindet: Jamen, han har jo slet ikke noget tøj på!

Bryggeri varsler dyrere øl: Tørke og krig sender forbrugerne til lommerne - endnu engang

Erhverv

Hypen for friturestegt bagværk er væk: Donut Shoppen lukker ned i Brødregade

Leder For abonnenter

Dagligt mere end 1000 biler på villavej: Vi forventer, at kommunen finder en løsning

Lærlingen Carl Emil gider ikke mere bullshit: Skolens maskiner er ældre end min far

Navne

Ejendomsmatador med rødder i Randers er død

Se billederne: Kom med ind i Victor og Birgittes vilde drømmehus med 360 graders terrasse, snedkerkøkken og privat shelter direkte ned til åen

Randers

16-årig slog kvindelig togfører og låste sig inde på toilettet

Randers For abonnenter

50 lejere skal have ny udlejer: Lokal investor overtager markant investeringsejendom i det centrale Randers

Randers

Har du opdaget det? Nu kan du trille let ned på cykel- og gangstien under Hvidemøllebroen

Annonce