Annonce
Randers

Hos FGU Østjylland kommer online-undervisning i mange former

FGU-underviser Lars Karmark er online sammen med sine elever hver formiddag. Foto: Anne Myrup Pedersen
For en stund er den meget praksisorienterede FGU-undervisning rykket fra eksempelvis værkstedet til elevernes eget hjem over en internetforbindelse. En udfordring, der bliver håndteret på meget forskellig vis.

Randers: I august 2019 lød startskuddet til den forberedende grunduddannelse (FGU), der forbereder unge under 25 år til at tage en erhvervsuddannelse eller et job ud fra en praktisk tilgang.

De unge kan deltage i værkstedsundervisning, eller de kan følge almene fag, der er tilrettelagt, så det teoretiske og abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært. Derfor udfordrede beslutningen om at hjemsende FGU-eleverne hele grundlaget for undervisningen.

Hos FGU Østjylland i Randers kan man foruden den almene undervisning i eksempelvis samfundsfag og matematik vælge mellem 12 forskellige erhvervstemaer som eksempelvis industri, mad og ernæring, sundhed og omsorg samt kommunikation og medier. Og på alle disse områder har man skullet omtænke undervisningen på forskellig vis. Pædagogisk leder på FGU Østjylland, Karina Dittmer, siger om den udfordring:

- Vi må erkende, at online undervisning kommer i mange former. Med vores elevgruppe kan og skal vi tænke anderledes, da de netop kan have svært ved at fungere i stringente og faste skoleforløb.

Annonce

FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Formålet med FGU er, at eleverne efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at blive optaget skal UU-vejleder vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud. Det kaldes en målgruppevurdering.

FGU kan have en varighed på op til to år.

På FGU kan der vælges mellem tre uddannelsesspor: Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse eller Erhvervsgrunduddannelse

Håndterer det forskelligt

Et eksempel på denne anderledes undervisning praktiseres af Kim Andie og Lars Karmark, der mødes online med deres elever hver morgen klokken 9-10. Med afsæt i deres multimedieværksted greb de muligheden for at deltage i en konkurrence fra Ebeltoft Filmskole med temaet "Afstand".

Eleverne skulle hver især lave et filmklip af et minuts varighed, der forholdt sig til det nu meget aktuelle tema om afstand. Og som Lars Karmark her fortæller, udviste mange stor opfindsomhed:

- Nogle blev pressede af at skulle tænke ud af boksen, men resultatet var mange virkelig fede og sjove klip. En elev havde været rundt og – på afstand – hilst på sine naboer på forskellige måder. Meget underholdende.

Men selvom der således er stor opfindsomhed og god energi på de faste morgenmøder, er Lars Karmark ikke i tvivl om, at det vil være bedst at få eleverne retur på skolen.

- Eleverne håndterer det her meget forskelligt. Mens nogle tager det stille og roligt, er andre nervøse eller meget tilbageholdende. Så selvom vi kan få nogle gode opgaver ud af det her, er det vigtigste i denne situation, at vi får snakket med hinanden, siger Lars Karmark.

Selvom underviserne således forsøger at nå eleverne på mange forskellige måder, er der dog fortsat elever, der ikke følger med i nødundervisningen.

Stillet overfor den udfordring svarer Karina Dittmer:

- Samtidig med, at vi har mange aktive og deltagende elever på vores platforme, har vi dog også elever, der har svært ved at fastholde kontakten, og her har vi et særligt ansvar for at følge op og være vedholdende. Det gør vi gennem individuelle samtaler enten pr. opkald, sms eller via sociale medier.

STU

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 25 år. Det kan f.eks. være unge med svære bevægelseshandicap eller unge med psykiske lidelser.

Uddannelsen kan indeholde undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Man kan drøfte mulighederne for STU ved at henvende sig til UU i den kommune, hvor man har bopæl.

STU har en varighed på tre år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Torsdagens færdselulykke ved Harridslev: 28-årig motorcyklist ramt af 57-årig bilist

Annonce