Annonce
Læserbrev

Hvor skal vandet løbe hen, når vandet ikke kan løbe ud over engene?

Annonce

Læserbrev: Bøndernes grådighed er skyld i oversvømmelserne langs Gudenå, og de får landbrugsstøtte til det. Landmændene kræver fuld erstatning, hvis de ikke kan dyrke det korn, de får støtte til, bag digerne i engene. Det hedder kapitalisering af støtten og ses også, når vi skal beskytte vores drikkevand mod gift. Jo mere landmændene får i støtte, jo mere skal de have i erstatning, for at vandet kan flyde ind over engene igen, således at vi kan undgå oversvømmelserne, for eksempel i byerne.

Der er syv kommuner, der gerne vil sende vandet videre til de andre kommuner, der heller ikke vil have vandet, for eksempel vil Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), fjerne sandbanker, skære mere grøde, bygge diger, hæve terræn, dræne og afværgepumpe uden at sende vandet videre til Randers. Det bliver spændende at se, hvor vandet så skal løbe hen.

På længere sigt er målet at få hjælp til at opkøbe landmændenes jord, som er de gamle enge, der er blevet adskilt fra åløbet - inddiget og permanent tørlagt til dyrkning. Der er lige afsat 150 millioner til jordfordeling, som kommunerne sammen med staten kan bruge til at etablere vådområder til de store mængder vand - 150 millioner svarer til ½ bondegård og skal også bruges til at redde biodiversiteten og klimaet.

Men hvorfor dyrker landmændene disse besværlige enge? Når de risikerer at sidde fast, når de skal høste, eller endnu mere fjollet sår vintergulerødder, der skal dækkes med halm. Er det, fordi skatteyderne kommer og dækker deres tab?

Nej, det er ikke derfor; det er fordi bønderne får gratis kvælstofgødning uden om gødningsregnskaberne til deres hvede.

Det er fra debatten velkendt, at dyrkning af lavbundsarealer (de inddæmmede enge) belaster klimaet allermest, fordi der under dyrkningen frigives enorme mængder CO2 til atmosfæren. Men samtidig frigives der kvælstofgødning, der har været organisk bundet i engjorden i 100 år, til hveden og til grundvand, drænvand, afvandingsgrøfter, vandløb/Gudenå, Randers Fjord og Kattegat. Enge er så frugtbare, at der også dyrkes gulerødder dernede, selv om de ikke kan få ha-støtte dertil.

På Djursland har kommunerne udpeget Kolindsund som særlig værdifuld landbrugsjord, og det må man rigtignok sige, at sundet er værdifuldt for sundbønderne et stykke tid endnu, indtil den frugtbare muld er helt nedbrudt, og de skal have fuld erstatning for, at vi kan få sundet igen. Og det skal skatteyderne, børnene, de syge og de gamle betale.

Lad vandet flyde frit. Sæt Gudenå-systemets enge fri.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers For abonnenter

Henrik Knudsen efter selvmord i Elvis-familie: I den verden er der kun en ting, der tæller. Succes

Annonce