Annonce
Randers

Hvordan bliver alle køn lige? Randers Kommune vil gerne høre din mening

Uanset køn skal alle have mulighed for at blive præcis dét, de gerne vil, mener byrådsmedlem Rosa Lykke Yde. For eksempel skal det være slut med "kvinde"- og "mande"-fag. Emma Jessen på billedet er i lære som tømrer - et fag, der ellers er domineret af mænd. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Med en kønsligestillingspolitik vil Randers Kommune sætte fokus på, at alle skal have de samme muligheder, uanset hvem man er. Holdninger skal ændres, og der skal handling til.

Randers: Hvad synes du, der skal til, for at alle borgere i Randers er stillet lige - uanset køn, seksualitet og identitet?

Det spørgsmål får alle randrusianere muligheden for at svare på. Kommunen har nemlig lige sendt et forslag til kønsligestillingspolitik i offentlig høring.

Byrådsmedlem Rosa Lykke Yde (SF) har været med til at udforme politikken. Hun peger på, at man er nået et langt stykke hen ad vejen, når man kan sige:

- Engang var der strukturer, der var lavet til mænd, og nogle brancher kaldte vi for klassiske kvindefag. Men der skal i fremtiden være skabt en kultur, hvor det er ok, at Jens gerne vil passe børn, og Lotte vil være murer. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at blive lige præcis dét, man har lyst til, siger Rosa Lykke Yde.

- Kønsligestilling er ikke en kamp, men en nuanceret samtale om, hvordan man ligestiller kønnene, siger politikeren og peger på, at der er mange problemstillinger at tage fat på.

For eksempel, hvorfor små drenge ikke trives så godt i skolen.

Politikerne skal med kønsligestillingspolitikken udstikke en retning, siger Rosa Lykke Yde.

- Nu glæder jeg mig til at høre, hvad borgerne siger.

Så (u)lige er vi:

• Kvindelige kunstnere står bag 22% af de værker, som danske kunstmuseer har erhvervet i perioden 2004-2019, og 29% af museers soloudstillinger er kvindelige kunstnere. Organisationen Danske Museer (ODM). 

• 78% af alle ledere i Dansk Idrætsforbund er mænd. DIF, 2018.

• For 58% af kvinder kan tonen i en debat afholde dem fra at deltage, mens det gælder for 37% af mændene. Ministerium for Ligestilling, 2020.

• 61% af de elever, der går børnehaveklassen om, er drenge, mens dette gælder for 39% piger. Undervisningsministeriet 2017

• På erhvervsuddannelserne er 95% af eleverne på ”Teknologi, byggeri og transport” drenge, mens 87% af eleverne på ”Omsorg, sundhed og pædagogik” er piger. Undervisningsministeriet 2017

• Ca. halvdelen af alle kvinder på arbejdsmarkedet er ansat inden for offentlig administration, undervisning og sundhed, mens det samme gør sig gældende for 17% af de mandlige beskæftigede. Beskæftigelsesministeriet, 2020.

• Mænd udgør 9% af medarbejderne i dagtilbud og 30% på skoleområdet. Miljø og Teknik, Randers Kommune data, 2020. • Mænd udgør 5% af medarbejderne indenfor social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Miljø og Teknik, Randers Kommune data, 2020.

• Mænd udgør 49% af medarbejderne indenfor Udvikling. Miljø og Teknik, Randers Kommune data, 2020

Den kønsligestillingspolitik, der er sendt i høring, er udviklet i Udviklingsforum, der består af repræsentanter for alle partier og lister i Randers Byråd samt ledere og medarbejderrepræsentanter fra hovedsamarbejdsudvalget i kommunen. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt er formand.

Både Rosa Lykke Yde og Jesper Kaas Schmidt understreger, at det har været spændende at arbejde sammen på tværs omkring udformningen af politikken. Både politikere, ledelse og medarbejdere har været med til at formulere indholdet.


Kønsligestilling er ikke en kamp, men en nuanceret samtale om, hvordan man ligestiller kønnene.

Rosa Lykke Yde


Jesper Kaas Schmidt peger på, at det dels handler om holdninger. Samt om handlinger.

- Til august holder vi en konference med fokus på kønsligestilling og hvordan vi handler. Hvordan vejleder vi bedst unge? Skal vi have flere kønsspecifikke før-lederkurser? Hvordan får vi gjort flere drenge interesserede i social- og sundhedsfagene?, siger Jesper Kaas Schmidt med et par eksempler på, hvad der kan drøftes.

Annonce

Ikke lige muligheder

På en række vigtige områder er ligestilling mellem køn sikret i lovgivningen, som skal fremme ligestilling og ligebehandling. Og Danmark er et af de mest ligestillede samfund i verden, hvor ligestilling mellem køn er et grundlæggende princip i det danske samfund. Alligevel viser statistik, at drenge og piger, kvinder og mænd reelt ikke har lige muligheder. Det viser sig blandt andet i børns skoleliv, unges uddannelsesvalg, det kønsopdelte arbejdsmarked samt i familie- og fritidslivet.

Udpluk af kønsligestillingspolitikken

Af forslaget til kønsligestillingspolitikken fremgår blandt andet:
· I Randers Kommune har vi en mangfoldig forståelse af køn. Alle uanset køn, identitet og seksualitet skal have lige muligheder i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt.

Der er plads til forskellighed.

Den enkelte har frihed til at leve det liv, de ønsker, og til at indgå i anerkendende fællesskaber.

· Alle arbejdspladser i Randers Kommune skal sikre lige gode muligheder og trygge rammer for medarbejdere og ledere. Ingen skal begrænses på grund af deres køn, identitet eller seksualitet.

Ledere og medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, politisk valgte og de brugervalgte repræsentanter i råd og nævn har alle et ansvar for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor alle har lige gode muligheder for at udfolde sig.


Som det fremgår af forslaget til kønsligestillingspolitikken, så handler en del af ligestillingsarbejdet også om værdier og kultur, som ses i hverdagen.

Kønsligestillingspolitikken er i høring til og med 20. april 2021. Alt efter høringssvar vil ligestillingspolitikken blive rettet til i Udviklingsforum 29. april. Herefter behandles forslaget i direktionen i Randers Kommune den 6. maj, Hovedsamarbejdsudvalget 18. maj, Økonomiudvalget 7. juni og endelig af Randers Byråd 14. juni.

Lige nu er der kun få mandlige pædagoger i daginstitutionerne. Men faget bør være tiltrækkende for alle, uanset køn. Kønsligestillingspolitikken vil gøre op med de traditionelle opfattelser, vi har omkring køn, seksualitet, job og karrieremuligheder. Arkivfoto: Henning Bagger
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers FC For abonnenter

Kynisk afstraffelse af Randers FC: - Jeg tænkte, hvad pokker foregår der?

Annonce