Annonce
Erhverv

Jo større ansvar og prestige, jo mere har man at tabe

For en direktør med indflydelse og ansvar kan det virke som et ekstra hårdt slag ikke længere at kunne passe sit arbejde på grund af sygdom eller stress. Erhvervspsykolog Majken Matzau beskriver krisen, som følger, som et tab af kontrol og identit

Når man bliver ramt af alvorlig sygdom, når livet slår en kolbøtte, og man ikke længere er i stand til at passe sit job, gennemlever de fleste en voldsom krise - og for mennesker, hvis job i høj grad er en del af deres identitet, kan situationen føles ekstra uoverskuelig.

Det fortæller psykolog og stressekspert Majken Matzau fra Matzau Erhvervspsykologer. I sin praksis i København er hun dagligt i kontakt med kriseramte erhvervsfolk, herunder chefer og direktører, som er vant til den anseelse og magt, som følger med et topjob.

-Der er tale om mennesker, som er vant til at klare et stort personligt pres, som dyrker ekstremsport i fritiden bare for at "slappe af", og hvis identitet er hængt fuldstændig op på jobbet. Den dag, de ikke er i stand til at passe deres arbejde eller måske bliver fyret, ramler tilværelsen, forklarer Majken Matzau.

Hun har for nylig medvirket til at sygemelde to topledere på direktions-niveau på grund af stress, og for hende er der ingen tvivl om, at det kan være ekstra svært at indrømme for sig selv og omgivelserne, at man ikke længere er stærk og i kontrol, når man netop er kendt for at være lederen, som udstikker retningen for andre.

-Det er ekstra svært at sygemelde mennesker på det niveau, for det første fordi det er svært for en virksomhed at undvære sin CFO, for det andet fordi det er svært at afskære en sygemeldt direktør fra at have kontakt til arbejdspladsen, selv om vedkommende har allermest brug for ro.

Det er ekstra svært at sygemelde mennesker på det niveau, for det første fordi det er svært for en virksomhed at undvære sin CFO, for det andet fordi det er svært at afskære en sygemeldt direktør fra at have kontakt til arbejdspladsen.

Majken Matzau, erhvervspsykolog
Annonce

De tre krisefaser

En krises tre faser er: Fornægtelse, reaktion, accept, og først når man accepterer sin situation, kan man begynde at komme videre, siger erhvervspsykologen.

-At blive ramt af alvorlig sygdom er et chok, det kan godt sammenlignes lidt med en fyring, som mange også reagerer meget voldsomt på. Man oplever, at jorden skrider under en, fordi man ikke selv kan gøre noget ved omstændighederne. Er der tale om en fyring, er den samtidig forbundet med en konflikt og følelsen af at blive vraget.

Er man ramt af stress, er der derimod tale om en midlertidig situation, og med den rigtige hjælp kan man blive helt rask og komme videre, siger hun.

Annonce

Evnen til at lede sig selv

Ofte oplever hun, at en klient efter en tid genfinder de 'superkræfter', som har kendetegnet vedkommende som leder. Flere finder netop de styrker frem i sig selv, som gør, at de er ledere - og det er en stærk måde at komme videre på.

-Begrebet personal agency kan oversættes til personlig ledelse. At have den styrke er enormt vigtigt, når man bliver ramt af en krise, fordi følelsen af at tage styring over sin situation i det omfang, man kan, er så vigtig især i svære perioder i livet.

-De, som kan finde de kræfter i sig selv og se fremad, selv om det ikke ser let ud, klarer sig bedst, for så længe man kæmper imod ting, som man alligevel ikke kan lave om på, øger man kun presset på sig selv.

Man hører tit udtrykket: Husk, det er "bare et arbejde". Gælder det også for mennesker med en topkarriere?

-Arbejde er ikke "bare arbejde" i dag. For mange mennesker er arbejdet en del af selve identitetsforståelsen. For mange af os rummer jobbet også en mission. Man har taget en lang uddannelse, investeret meget af sig selv og sin tid, man har måske arbejdet sig op til en høj position, ansvar og indflydelse. Vi siger godt nok til hinanden, at familien er vigtigst, men for mange er det ikke hele sandheden. Vi har brug for, at der er et større formål med, at vi er her - ud over det nære, ud over at skabe familie.

-Når det er sagt, så gør mange status over deres liv, når de går gennem en krise på grund af sygdom, stress eller en fyring. Og det er sådan set sundt nok, for selv om arbejdet er vigtigt for de fleste af os i dag, så ER vi ikke vores arbejde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce