Annonce
Debat

Journalbehandlingen trænger til et eftersyn

Data: Det er uforståeligt, at de fem danske regioner ikke har mere styr på brugen af de mest private af alle personlige data: Vore patientjournaler.

Når regioner ikke har valgt det samme system, så er der desværre færre penge til sikkerhed til gavn for patienterne.

Hvis en privat arbejdsgiver fortæller om en ansats eller en tidligere ansats helbredsforhold, f.eks. hvis der søges nyt job, så er det strafbart. Der skal være stor fortrolighed her, for åbenhed kan misbruges på det groveste, som avisen Danmark har berettet om.

Fortroligheden er vigtig omkring sygdom. Mange patienter fortæller ikke deres nærmeste om kræftdiagnoser, kønssygdomme eller psykiske diagnoser. Grundene kan være forskellige, men mange angiver at de frygter at blive lagt på is, fyret eller blive bebrejdet deres hidtidige livsstil af deres kære. Desværre et det gamle ord ”Sygdom er hver mands herre” for mange erstattet af ”Det er din egen skyld”, fordi du har spist forkert, røget eller ikke dyrket motion.

Der er rigtig mange fejl i journalerne. For nogle patienter er så mange, at de opgiver at brokke sig. Andre tjekker dem slet ikke. Kampen mod journalfejl er ikke sjældent hårdere end kampen mod patientens sygdom. Fejl spredes dermed i systemet, og de er uhyre svært at få rettet for patienterne, hvorimod vi desværre har eksempler på, at læger har rettet i patientjournaler i forbindelse med klagesager. Det burde give straffe for dokumentfalsk, men det sker ikke, som et nyt eksempel fra en patientklage viser.

Når der opstår konflikt med en læge, vælger mange patienter at skifte læge, hvis det er muligt. En del læger vil imidlertid kun tage imod en ny patient, hvis den nye læge får adgang til alle gamle journaler. Det betyder, at et konfliktfyldt forhold til en tidligere læge forfølger patienten i årevis. Det er ikke rimeligt.

For enkelte er situationen nu den, at de bruger læger udenfor systemet eller i andre lande for at undgå registreringen. Det burde ikke være nødvendigt, men da fortrolige oplysninger i journalerne i en række tilfælde er blevet delt med uvedkommende, opstår der naturligt nok en nervøsitet blandt de berørte.

Noget tyder på, at flere patientjournaler mærkes på en uigennemskuelig måde. Det har betydet, at den behandling, som er igangsat for eksempel på en akutmodtagelse pludselig afbrydes med en bemærkning om, at ”hospitalet har ikke mere at tilbyde”. De pågældende sendes så hjem – ofte uden diagnose - med oplysning om, at det ikke er livstruende.

Det er – kort sagt - på tide, at der kommer fokus på patientjournalerne. De er et vigtigt redskab for patienten, de pårørende og de behandlende sundhedspersoner. Statsrevisorerne har tidligere arbejdet med dette spørgsmål. De burde se på området igen.

Niels Jørgen Langkilde
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce