Annonce
Erhverv

Kæmpe sten i Gudenå skal gøre det nemmere at fange laks

Når fiskene forsvinder fra Langå, gør lystfiskerne det samme. Langå Lystfiskerforening har derfor fundet en metode, der burde kunne holde på begge dele. Nu er det op til politikerne at sige ja eller nej til projektet. Foto: Jørgen Kirk/Scanpix
Miljø- og teknikudvalget skal mandag beslutte, om man i et forsøg på at holde laksene i vandet omkring Langå vil udlægge i alt 25 kubikmeter sten i Gudenå.
Annonce

Langå: Forårsfiskeriet efter store laks i Gudenå ved Langå lider af mangel på standpladser. Altså steder, hvor laksen stopper op og det dermed er muligt at fange den.

Lige nu svømmer langt størstedelen af laksene forbi Langå og videre op ad åen, hvor der er flere standpladser. Noget, der ifølge Langå Sportsfiskerforening kan mærkes på turismen. For når fiskene flytter sig, gør lystfiskerne det samme.

Derfor har Langå Sportsfiskerforening nu ansøgt kommunen om lov til at udlægge store sten, i alt 25 kubikmeter, i Gudenå på en 900 meter lang strækning ved Langå. Helt konkret på strækningen fra Jernbanesvinget til Johannesbjerg. Stenene skal fungere som standpladser for laks og havørred for at holde på både fisk og turister.

Samtidig beder sportsfiskerforeningen kommunen om 100.000-120.000 kroner til medfinansiering af projektet.

Mandag 22. februar skal miljø- og teknikudvalget tage stilling til ansøgningen, og her har forvaltningen anbefalet, at udvalget siger ja.

- Projekter som dette vil på sigt kunne trække flere turister til. Turister, som vil være til gavn for de lokale lystfiskerforeninger og det lokale erhvervsliv, lyder det i forvaltningens indstilling til udvalget.

Annonce

Ingen konsekvenser

For at undgå, at de store sten generer bådtrafikken i Gudenå, bliver stenene placeret maksimalt to meter fra brinken. Der vil desuden blive opsat skilte eller på anden måde oplyst om stenenes placering for at undgå kollision mellem de sejlende og stenene.


Projekter som dette vil på sigt kunne trække flere turister til. Turister, som vil være til gavn for de lokale lystfiskerforeninger og det lokale erhvervsliv.

Randers Kommune


Forvaltningen har også undersøgt, om stenene vil forringe vandføringsevnen i Gudenå, og her er svaret nej.

- Ved udlægning af stenene sker der ikke en vandstandshævning eller en forringelse af vandføringen på den berørte og på den opstrømsliggende strækning, lyder det fra forvaltningen, som også oplyser, at samtlige lodsejere på begge sider af strækningen tilslutter sig projektet.

Annonce

Penge til naturgenopretning

Hvis politikerne mandag nikker til projektet, foreslår forvaltningen, at de 100.000-120.000 kroner bliver taget fra en pulje til naturgenopretning.

I Randers Kommune er der nemlig afsat 2,7 millioner kroner til naturgenopretning i perioden 2020-2023.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce