Annonce
Læserbrev

Undervisning. Kære forældre og borgere i Norddjurs Kommune, der interesserer sig for folkeskolen

Læserbrev: Norddjurs Kommune har i sit budgetforliget for 2020-2023 aftalt, at ”nuværende og fremtidige borgere har krav på samme service og investeringer som i nabokommunerne”. Men med de gennemførte besparelser i 2019 er udgiften per elev i folkeskolen i Norddjurs Kommune næsten 11 procent lavere end i Syddjurs Kommune og cirka fem procent lavere end landsgennemsnittet (noegletal.dk). En forskel, der blandt andet kan ses ved, at lærerne i Norddjurs Kommune har mere undervisning og dermed mindre tid til forberedelse.

Derudover har politikerne aftalt, at ”serviceniveauet over for børn, unge, ældre og handicappede ikke forringes yderligere”. Dette til trods gennemfører man store besparelser på specialundervisningsområdet på seks millioner kroner. En beslutning fra budget 2018, som man har valgt ikke at ændre i 2020, selv om flere høringssvar påpegede, at effekten af besparelsen ville række langt ind i almenområdet i form af færre muligheder for at støtte inklusionen og beholde flere elever i almenskolen. Dette betyder en udsultning af almenområdet, da skolerne selv skal betale for at sende børn i specialundervisningstilbud. Ydermere har man besluttet at indføre et effektiviseringsbidrag på minimum en procent, som skal sikre niveauet på en kassebeholdning, der i forvejen ligger betragteligt over Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefalinger. Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det vil medføre på skoleområdet.

I sommeren 2019 sagde man farvel til 45 stillinger i Norddjurs skolevæsen og til sommeren 2020 yderligere 16 stillinger. De tilbageværende lærere knokler hver dag for at levere den bedst mulige kvalitet til børnene. Men hvor længe kan lærerne blive ved?

Tiden er inde til at stille spørgsmålet - hvilken folkeskole ønsker I til jeres børn?

Djurs Lærerforening er klar til en debat om skolevæsnet i Norddjurs Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Racisme hører ingen steder hjemme. Så stop det dog.

Naturligvis hører racistiske bemærkninger ikke hjemme i byrådssalen på Rådhustorvet i Randers, akkurat som racistiske bemærkninger ikke hører hjemme nogen steder overhovedet. Deri har byrådsmedlem Mogens Nyholm fra Radikale Venstre i Randers fuldstændig ret, ligesom han har fuldstændig ret i, at det altid er fornuftigt at sætte fokus på fortolkning af de vigtigste af vores paragraffer, herunder straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det vil derfor næppe være skadeligt, om byrådet i Randers blev belært af en af kommunens jurister om den rette fortolkning af straffelovens racismeparagraf og dens muligheder for bøde eller fængsel i indtil 24 måneder. Men om det ligefrem vil være gavnligt, om det vil nytte noget, med en sådan belæring er måske knap så sandsynligt. Byrådsmedlemmer - og alle andre - der respekterer forskellige racer, hudfarver, nationaliteter, etniske oprindelser, religioner og seksuelle orienteringer som det mest naturlige af alt, overholder naturligvis racismeparagraffen allerede. Byrådsmedlemmer - og alle andre - der i forvejen ikke respekterer forskelligheder, ændrer næppe adfærd, fordi de får en juridisk belæring, som de sandsynligvis ikke ønsker. Et spørgsmål er derfor, om det overhovedet giver nogen mening at bruge ressourcer på den juridiske belæring, som Mogens Nyholm har fremsat forslag om i Randers Byråd. Et andet spørgsmål er, om racistiske bemærkninger overhovedet bliver fremsat i byrådssalen i Randers, som samme Mogens Nyholm påstår. Hvis racistiske bemærkninger var et problem i Randers Byråd, ville vores socialdemokratiske borgmester så ikke have slået ned på problemet som den ansvarlige mødeleder, han er, og som det rummelige menneske, han også er? Jo, naturligvis, og således vil vi næppe opleve Randers Byråd beslutte at bruge en dag inden sommerferien på at holde et møde specielt om straffelovens racismeparagraf, som Mogens Nyholm ønsker det. Men vi vil forhåbentlig opleve et byråd, der fornuftigt finder en mere afbalanceret løsning og en enighed om naturligvis at overholde landets love, herunder straffelovens racismeparagraf.

Randers For abonnenter

Ekspert: Det vil tage flere byrådsperioder at få bugt med konfliktkultur

Annonce