Annonce
Østjylland

Kamp om kursisterne: Ny sprogskole i Aarhus kan komme til at stå halvtom

Til nytår åbner Clavis ny sprogskole denne bygning i Ingerslevs Boulevard i Aarhus. Clavis har vundet opgaven i et udbud afholdt af Aarhus Kommune, men andre sporgskoler kan uventet ende med at snuppe en stor del af eleverne. Arkivfoto: Axel Schütt

Clavis er fra nytår hyret til at afløse Lærdansk som kommunal sprogskole i Aarhus. Den ny sprogskole regnede med at overtage alle elever, men Lærdansk vil holde fast i så mange som muligt. Situationen udløser uro, kommunal bekymring og snak om lovbrud.

AARHUS: Der er udsigt til tomme klasselokaler i Aarhus Kommunes ny sprogskole i Ingerslevs Boulevard.

Kommunen har ved et udbud hyret virksomheden Clavis til at drive sprogskolen, der fra 1. januar 2019 skal overtage elever fra den hidtidige kommunale sprogskole, Lærdansk.

Men Lærdansk har på ingen måder kastet håndklædet i ringen.

Den mangeårige sprogskole på Paludan-Müllers Vej satser på at fastholde og tiltrække kursister med blandt andet uddannelsesforløbet "Forberedende Voksenundervisning" (FVU), der har langt lavere brugerbetaling end den normale danskundervisning hos Clavis.

- Efter et vundet udbud overtager den vindende tilbudsgiver almindeligvis aktiviteten fra den tidligere udbyder. Det var således også Clavis' forventning i Aarhus. Men som vi desværre også har oplevet i København vælger nogle udbydere i øjeblikket at bruge FVU-lovgivningen på en ny måde. Danskuddannelsesloven er ændret pr. 1. juli 2018 med brugerbetaling for selvforsørgere, men FVU-loven er ikke ændret. Clavis' tilbud inden for FVU-loven er derfor også uændrede. Vi vil følge lovens ord og intention, understreger direktør Bente Meinhardt fra Clavis.

Sprogskolen og pengene

Aarhus Kommune har i flere omgange gennemført udbud af opgaven med danskundervisningen. Siden 2013 har Lærdansk været hovedleverandør af danskuddannelse til ca. 3.000 kursister i Aarhus Kommune. I sensommeren satte Aarhus Byråd gang i et nyt udbud af danskundervisningen. Udbuddet blev vundet af sprogskolen Clavis, der fra nytår håndterer opgaven med udgangspunkt i et nyindrettet domicil i Ingerslev Boulevard 3 i Aarhus.

Kursisterne er delt i to kategorier. En ud af fire kursister er typisk flygtninge på overførselsindkomst, og dem har Aarhus Kommune ret til at henvise til det kommunale sprogcenter. Resten af sprogskoleeleverne er såkaldte selvforsørgende kursister, der selv vælger sprogskole og undervisningsforløb.

Clavis får ingen fast betaling af Aarhus Kommune. Sprogskolens indtægter til at dække husleje, forsikringer, indkøb af materialer, lønninger og andet hænger helt og holdent sammen med antallet af kursister.

Clavis modtager en fast betaling per kursist. Aarhus Kommune giver 30 procent af betalingen ved kursistens opstart. Resten af pengene falder, når kursisten består forløbet. Aarhus Kommunes udgifter til danskundervisningen landede i 2017 på 87 millioner kroner. Aarhus Kommune deler udgifterne ligeligt med staten. Forventningen er, at der ved at lade Clavis overtage opgaven kan spares mindst 10 millioner kroner om året.

Forstander Marianne Jensen fra Lærdansk i Aarhus understreger, at sprogskolen overholder alle lovregler i en øget satsning på et gratis uddannelsestilbud. Arkivfoto

Ukendt virkelighed

De seneste år har Lærdansk i Aarhus undervist omkring 3.000 kursister årligt.

Dem regnede Clavis med at overtage efter at have vundet efterårets udbud til ca. 80 millioner kroner per år i Aarhus Kommune.

Men i øjeblikket er Bente Meinhardt kun sikker på ca. 700 årskursister. Det er fremmedsprogede på overførselsindkomster, som Aarhus Kommune suverænt kan henvise til det ny Clavis-sprogcenter i Ingerslevs Boulevard.

De resterende elever er såkaldte selvforsørgende kursister som udenlandske studerende. De kan selv vælge uddannelsesforløb og sprogcenter, og i den forbindelse er den gratis FVU hos Lærdansk langt mere attraktiv end danskundervisningen hos Clavis til en lovbestemt pris af 12.000 kroner.

- Situationen i Aarhus rokker selvfølgelig ved vores forventede aktivitetsniveau. Den betyder blandt andet, at vi i øjeblikket er meget forsigtige omkring ansættelser af undervisere. Vi kender simpelthen ikke virkeligheden efter årsskiftet, siger direktør Bente Meinhardt, der skal finde penge til blandt andet husleje i det ny domicil i Aarhus.

Formand Hanne Pontoppidan fra fagforeningen Uddannelsesforbundet holder et skarpt øje med udviklingen i danskundervisningen i Aarhus. Hun er bekymret. Arkivfoto: Mikkel Østergaard
Annonce

Enorm prisforskel

Den forberedende voksenundervisning (FVU) har i mange år levet en stille tilværelse bag det traditionelle modulforløb "Danskundervisning" (DU).

Men den delvist kommunalt finansierede DU-undervisning har fået et alvorligt problem. Det ramte, da der 1. juli blev indført brugerbetaling. I dag koster et fuldt undervisningsforløb 12.000 kroner.

Den ny brugerbetaling får Lærdansk i Aarhus til at sadle om. Sprogcenteret tilbyder et uddannelsesforløb, som hviler på FVU. Den er finansieret af statskassen og gratis at modtage.

Ikke alle fremmedsprogede kan uden videre begynde på FVU, men det løser Lærdansk ved at tilbyde introkurser til 1.250 kroner.

- Prisforskellen på ca. 10.000 kroner mellem DU og FVU med introkursus gør os absolut optimistiske i forhold til at fastholde og få kursister, understreger Gerhard Korbo, chef for Lærdansk i Danmark.

Direktør Bente Meinhardt vandt sammen med sprogskolen Clavis et udbud af den kommunale danskundervisning i Aarhus. Men lige nu ser den kommende debut i Aarhus ikke ud til at gå som forventet. Arkivfoto
Annonce

Bekymrede miner

Clavis er bekymret for håndteringen af "Forberedende Voksenundervisning".

Også sproglærernes fagforening, Uddannelsesforbundet, følger tæt med i udviklingen.

- FVU-lovgivningen er som udgangspunkt rettet mod mennesker, der har været i Danmark i mange år. Derfor er det vigtigt at passe på, at den ikke bare får lov til at erstatte den traditionelle danskundervisning med væsentligt bedre elementer til folk uden kundskaber i dansk skrift og tale. Der skal være en saglighed i vurderingerne af kursister hos en udbyder af FVU, understreger formand Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet.

Aarhus Kommune har også antennerne ude i forhold til udviklingen på området for danskundervisning i Aarhus.

- Det står naturligvis Lærdansk helt frit for at tilbyde sprogkurser, så længe de overholder reglerne. I denne sag kan man dog have en bekymring for, at de selvforsørgede kursister får svært ved at skelne mellem de forskellige tilbud og dermed træffer et valg, som i sidste ende kan få en uhensigtsmæssig betydning for deres integration eller opholdsgrundlag, forklarer Jesper Bork, kontorchef i beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.

Annonce

Intet lovbrud

Hos Lærdansk i Aarhus betragtes "Forberedende Voksenundervisning" som et af mange tilbud.

Forstander Marianne Jensen understreger, at Lærdansk ikke har intentioner om at spolere noget for Clavis eller andre sprogskoler.

- I forbindelse med introduktionen af brugerbetaling for den traditionelle danskundervisning lavede vi en undersøgelse. Den viste, at 68 procent af kursisterne ikke ville eller kunne betale 12.000 kroner for det fuldstændige forløb. Som følge af brugerbetalingen har vi oplevet et fald i kursistantal på ca. 1000, og vi var af samme grund nødt til at reducere med 25 medarbejdere efter implementeringen af den nye lov. Derfor begyndte vi allerede før Aarhus Kommunes udbud at fokusere på andre og billigere tilbud, der kan sikre danskundervisning af fremmedsprogede. Alternativet er, at de ikke går på sprogskole og lærer dansk, vurderer Marianne Jensen.

Forstanderen er på det rene med, at en kursist skal beherske en række tale- og skrivekundskaber på dansk for at opfylde lovkravene til deltagelse i den statsfinansierede FVU.

Derfor har Lærdansk skabt introforløbet "Klar.Parat" til 1.250 kroner, som ruster eksempelvis en studerende uden ret mange danske gloser i ordforrådet til optagelse på FVU.

- Optagelsen sker via en prøve, og ved for dårlig en præstation under prøven er muligt at gå gratis om. Der bliver under ingen omstændigheder optaget ikke-egnede kursister på vores FVU. Jeg garanterer, at alt hos Lærdansk i Aarhus overholder lovgivningen, fortæller Marianne Jensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Smidt ud fra eksamen af rasende censor: Nu er nederlag vendt til succes for ordblinde Steffie

Annonce