Annonce
Randers

Kasper Fuhr frygter konkurs: Ejerne af vandland har negativ egenkapital på 204 millioner kroner

Hvis Water & Wellness bliver sat til salg, skal det ifølge den såkaldte OPP-aftale godkendes af Randers Byråd. Arkivfoto: Richard Sylvestersen
Bestyrelsesformand i Randers Leisure Center, Mogens Jørgensen, bekræfter over for avisen, at man er klar til at sælge det lokale vandland på Viborgvej.

Randers: Byens vandland Water & Wellness holder snuden oven vande. Det viser regnskabet for 2018. Overskuddet lød på 567.000 kroner, hvilket var en anelse mindre end året før, da overskuddet var på 641.000 kroner.

Alligevel er Kasper Fuhr Christensen, der er byrådsmedlem for Velfærdslisten, noget urolig over det, han har kunnet læse i årsregnskabet for moderkoncernen Familen Skak Holding, hvis egenkapital ved årets udgang var negativ med 204 millioner kroner.

- Min bekymring går på, om selskabet går konkurs, og Randers Kommune kommer til at stå med en temmelig stor regning, siger Kasper Fuhr Christensen, der har bedt om, at årsregnskabet kommer på dagsordenen til byrådsmødet mandag.

I årsrapporten for Randers Leisure Center A/S, der ejer og udlejer Water & Wellness, fremgår det af revisionspåtegningen, at der eksisterer en væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Det er Arbejdernes Landsbank, der holder hånden under selskabet, der til daglig holder til på Sjælland. I en note til årsregnskabet hedder det:

"For A/S Arbejdernes Landsbank er det en afgørende forudsætning for de finansielle støttetilsagn, at sammensætningen af bestyrelsen og direktionen i Familien Skak Holding Aps' koncernselskaber sker med bankens samtykke, samt at udviklingen i Familien Skak Holding Aps' koncernselskaber, sker indenfor likviditetsbudgettet for 2019 og første halvår 2020, idet A/S Arbejdernes Landsbank i modsat fald og til enhver tid kan tilbagekalde de finansielle støttetilsagn uafhængigt af hinanden, helt eller delvist eller stille specifikke krav i forhold til anvendelsen af likviditeten til en eller flere af Familien Skak Holding Aps' koncerselskaber."

Fornuftig forretning

Byrådsmedlem for Velfærdslisten, Kasper Fuhr Christensen, har også anmodet forvaltningen om at gøre rede for, hvor tæt man efter forvaltningens bedste vurdering er på konkurs.

I sit svar gør forvaltningen opmærksom på, at man årligt holder møde med ledelsen i Water & Wellness, som man løbende er i kontakt med.

Forvaltningen vurderer, at så længe, kreditfaciliteterne opretholdes, vil Water & Wellness kunne fortsætte sin drift.

Avisen har været i kontakt med Mogens Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Randers Leisure Center A/S. Han bekræfter, at moderselskabet gerne vil sælge bygningerne på Viborgvej.

- Vi kigger os løbende om efter en egnet køber til Water & Wellness. Indtil der er fundet nye ejere, drifter vi det, som vi har gjort hidtil. Spørgsmålet er også, om vi på længere sigt er de rigtige ejere for Water & Wellness i Randers, som er det eneste aktiv, vi har tilbage, siger Mogens Jørgensen, der beskriver Water & Wellness i Randers som "en fornuftig forretning".

Hvis Water & Wellness bliver sat til salg, skal det ifølge den såkaldte OPP-aftale (Offentligt-Privat-Partnerskab) godkendes af Randers Byråd.

Aftalen mellem bygherrerne og Randers Kommune indebærer, at skulle selskabet gå konkurs, vil kommunen få mulighed for at købe det for et beløb, som er væsentligt lavere end det, byggeriet rent faktisk har kostet.

På det seneste møde i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget var årsregnskabet på dagsordenen. Her blev årsregnskabet for 2018 taget til efterretning.

I det seneste årsregnskab har Randers Leisure Ejendomme A/S sat værdien på bygningerne til 160 millioner kroner.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce