Annonce
Debat

KD vil sætte forebyggelse på dagsordenen i valgkampen

Annonce

I Kristendemokraterne i Randers (KD) vil vi arbejde for oprettelse af et forebyggelsesudvalg, som udelukkende vil sætte fokus på forebyggelse i alle kommunens virksomheder.

Vi foreslår, at forebyggelsesudvalget skal råde over en forebyggelsespulje, og de forskellige kommunale virksomheder - for eksempel familieafdelingen,

folkeskolerne/specialskolerne, socialområdet - institutioner, som Randers Kommune har driftsoverenskomst med, skal kunne søge midler fra puljen

til en omlægning - forbedring - nye måder at gøre tingene på - kun fantasien sætter grænser for gode ideer. Efter en periode skal der

så evalueres på projektet.

Vi ønsker nytænkning på området med forebyggelse, og vi vil arbejde for at få påbegyndt en proces, hvor vi som kommune bevæger os mere og

mere væk fra den kommunale skadestue over i det kommunale fitnessrum. For forebyggelse er i bund og grund sund fornuft, og det har store

både menneskelige og økonomiske gevinster- ja i nogle situationer kan man undre sig over, at der ikke for længst er taget hånd om dette.

Blot et eksempel belyser det ganske godt. Det lykkedes KD at få sat parforholdskurser på kommunens budget fra 2015, og det har det været lige siden,

og kurserne er også på budgettet i 2018 og 2019. Indtil nu har over 100 par deltaget i disse kurser med positive evalueringer.

Baggrunden for KD's ønske om parforholdskurserne er jo et håb om at få nedbragt antallet af brudte familier, for hver gang dét lykkes, så er

de børn i familien derved blevet sparet for megen menneskelig lidelse og smerte - og for nogle børns vedkommende også blevet

sparet for et "knæk" for resten af livet. Og børnene kan derved få en god og tryg opvækst i familien med alt det gode, det har af følger.

Dette i modsat fald, hvis der sker et brud i familien med utryghed og bekymring for fremtiden, store forandringer for barnet med at skulle bo på

skift hos mor og far og måske også skift af skole - nye kammerater - dårlig trivsel i skolen og så videre.

Endvidere vil KD arbejde for en helhedsorienteret indsats overfor udsatte familier med børn under 18 år. Dette med en forholdsvis beskeden

indsats fra kommunens side overfor familien med for eksempel en mentor til støtte for familien. Dette kunne måske medføre, at det kunne undgås

at fjerne børn fra familien, der alt andet lige ville være at varetage barnets tarv bedst muligt. Lykkes det, så vil der være store menneskelige

gevinster for familien og økonomisk gevinst for kommunen i form af sparede udgifter til enten institutionsanbringelse eller plejefamilie.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce