Annonce
Østjylland

Classic Race mister sin tilladelse med blot en måned til startskuddet: Motorerne må ikke brøle så højt

Classic Race Aarhus kommer igen til bededagsferien, men kommunen får travlt med at give en skærpet tilladelse i forhold til støjniveauet. Foto: Axel Schütt
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Aarhus Kommunes tilladelse til motorløbet Classic Race, der skal afholdes i bededagsferien i området omkring Mindeparken. Så nu haster det med at lave en ny og skrappere tilladelse.

AARHUS: Støjgrænsen skal sænkes for motorløbet Classic Race Aarhus, så det er sundhedsmæssigt acceptabelt. Så klart kan budskabet fra Miljø- og Fødevareklagenævnet udtrykkes i en ny afgørelse, kommunen netop har modtaget.

Dermed er der lagt nyt pres på Aarhus Kommune og motorløbet, der står foran sit 10 års jubilæumsløb i bededagsferien 17.-19. maj - om blot en måned - i området omkring Strandvejen og Mindeparken.

Det er anden gang, at Aarhus Kommune bliver underkendt af det statslige miljøklagenævn, der også sidste år krævede, at Aarhus Kommune genbehandlede de krav, man stiller til Classic Race Aarhus.

I 2018 måtte kommunens afdeling for Teknik og Miljø således hastebehandle sagen og gav i sidste øjeblik før løbet en ny driftstilladelse til motorløbet med både klassiske racerbiler og formel 1-racere. Kommunen tillod i 2018 fortsat en såkaldt peakgrænse for støj på 120 dB og en samlet støjbelastning for en løbsdag på 87 dB.

Annonce

En ommer for anden gang

I 2016 afviste Aarhus Kommune naboers klager over støjen ved Classic Race Aarhus med henvisning til, at støjen holdt sig under en fastsat grænseværdi på 120 decibel.

Beboerne ankede til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i februar 2018 afgjorde, at de kommunens støjmålinger var mangelfulde. Derfor ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet den tilladelse, kommunen havde givet Classic Race Aarhus til at holde motorløb i årene frem til 2022. Begrundelse: At ”sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til at kunne danne grundlag for en vurdering af, om den fastsatte grænseværdi er acceptabel, nødvendig og tilstrækkelig”.

Det er især baggrunden for kommunens tilladelse til et støjniveau på op til 120 decibel, der bekymrer Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ifølge WHO risikerer børn at få varige høreskader ved selv kortvarig udsættelse for støj på 120 decibel.

Aarhus Kommune fik i sidste øjeblik før løbet i 2018 udarbejdet nye vilkår, der pålægger Classic Race Aarhus at måle støjniveau på fire målepunkter under alle motorløb. Overskrider en bil støjgrænsen på 120 decibel, skal den pilles ud af løbet.

Men en nabo klagede igen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og nu har nævnet for anden gang ophævet Aarhus Kommunes tilladelse til at afholde motorløbene.

Derfor skal Teknik og Miljø atter i gang med at skærpe vilkårene, hvis løbet skal gennemføres i bededagsferien.

Om igen

En beboer i området klagede over kommunens krav i 2018 og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet altså endnu engang ophævet kommunens vilkår og kræver, at kommunen fastsætter en ny og lavere støjgrænse samt stiller krav om nye støjdæmpende tiltag og sætter vilkår om, hvornår støjgrænsen anses for overholdt.

- Det er en ordentlig én over næsen til kommunen, der her får at vide, at den ikke har gjort sit arbejde godt nok, kommenterer en af beboerne i området, advokat Peter Blenstrup Nielsen.

- Mens kommunen argumenterer for, at løbet fremmer motorsporten og kommunens eventstrategi, lægger Miljø- og Fødevareklagenævnet vægt på de menneskelige omkostninger. Man må sige, der er forskel på menneskesynet, tilføjer Peter Blenstrup Nielsen.

Løbet gennemføres

Aarhus Kommune ventes at behandle sagen hurtigst muligt, og hos Classic Race Aarhus, vurderer kommunikationschef Nick Horup, at sagen kan løses, og at løbet også gennemføres i år.

Han suppleres af løbets direktør Mike Legarth:

- Jeg talte med kommunens afdeling fredag om afgørelsen og kan forstå, at den vil sænke støjgrænsen til formentlig 114-115 dB. Det er uproblematisk for os. Vi har to klasser af biler, der kommer derop og det er formel 1 og "legends". Formel 1 kan man skrue støjen ned på, og legends-bilerne kan man sætte lyddæmpere på. Så de krav, der stilles, vil vi leve op til, fastslår Mike Legarth.

Hvorfor har I så ikke selv sænket støjen noget før?

- Vi har levet op til kravene. Vi måtte støje 120 dB sidste år, og det holdt vi os under. Hvis grænsen sænkes, vil vi også overholde det. For det er ikke støjen, der er hovedproduktet, men løbet, selv om der naturligvis er en nedre grænse. Det er jo ikke elbiler, vi kører, siger Mike Legarth.

Støjmålinger fra sidste år viser, at man nåede et peakniveau på 117,3 dB og 117,6 dB lørdag og søndag. Det var ifølge direktøren på formel 1-bilerne.

Foruden klagen over støjen har Aarhus Kommune også en kommende retssag hængende over hovedet. Syv beboere i området har krævet erstatning på foreløbig 63.000 kr. per husstand, i alt 441.000 kroner, for ulemper ved løbets afvikling i 2015-2017. Der er snart syn og skøn på sagen.

- Med den nye afgørelse fra klagenævnet vil vi også kræve erstatning for 2018, siger beboernes advokat, Peter Blenstrup Nielsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mindeord

Et godt og aktivt liv er sluttet

Annonce