Annonce
Randers

Kommunale millioner er i hus - men Business Randers eksisterer ikke endnu

Jens Enevold Kristensen, der er direktør for Erhverv Randers, glæder sig over at der stadig kan ydes lokal service til virksomhederne i Randers. Arkivfoto: Richard Sylvestersen
Trods store omvæltninger fortsætter den lokale service til virksomheder stort set uændret. En ny paraplyorganisation, Business Randers, er på vej, der skal samle en række aktører til en slagkraftig sammenslutning.
Annonce

Randers: Byrådet bevilgede for nylig 700.000 kroner ekstra til Business Randers, ud over de tre millioner kroner, der er afsat til organisationen i budgettet for 2020. Men endnu findes Business Randers slet ikke, og hvem der eventuelt vil være med, er heller ikke afklaret.

Der har været holdt en række indledende møder mellem Erhverv Randers, Visit Randers og Randers Cityforening. Men endnu er der ikke dannet en paraplyorganisation, der skal samle kræfterne i en fælles pulje. Visit Randers nedlægges, og i stedet vil en eventuel samarbejdspartner på turistområdet været Turistforeningen for Randers og omegn.

Morten Illum Skaarup, der er formand for Randers Cityforening, understreger, at foreningen endnu ikke har taget stilling til Business Randers. - Vi har holdt to møder om emnet og er med i dialogen om etablering af Business Randers. Men endnu er intet besluttet, siger han.

- Tankegangen om et samarbejde er superspændende. Men endnu er vi ikke så langt, at vi kan konkludere, om det giver mening for vores medlemmer. Vi ved ikke, hvad det munder ud i, siger Morten Illum Skaarup, der afventer endnu en mødeindkaldelse fra Randers Kommune om Business Randers.

Han ser gerne et samarbejde, men udgangspunktet er, at det skal være til gavn for cityforeningens medlemskreds.

Business Randers

17. juni besluttede byrådet, at kommunaldirektøren skulle afsøge mulighederne for at etablere et lokalt Business Randers.

Kommunaldirektøren har derfor holdt en række møder med formænd, chefer og direktører fra Randers Cityforening, Visit Randers og Erhverv Randers.

De deltagende organisationer har udarbejdet et løst forslag til, hvordan der kan dannes en paraplyorganisation.

Siden har byrådet besluttet, at turistfremme-arbejdet fremover skal varetages af det store destinationsselskab Visit Aarhus.

Der er afsat 0,5 millioner kroner øremærket til en lokal gæsteservice.

På byrådsmødet 9. december besluttede et flertal i byrådet at bevilge 700.000 kroner ekstra til Business Randers, ud over de 2,5 millioner kroner, som blev bevilget i forbindelse med budgetforliget.

Pengene skal bruges til lokal erhvervsservice.

Annonce

Møde med storcentret

Cityforeningen, Erhverv Randers og Visit Randers har i de seneste fire år haft et glimrende samarbejde på forskellige områder, og det har ført til, at man begyndte at drøfte om en mere formel sammenslutning ville være en fordel, fortæller Jens E. Kristensen, der er direktør for Erhverv Randers.

I juni besluttede byrådet at sætte kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i spidsen for arbejdet med at undersøge mulighederne. Han vil snarest indkalde til endnu et møde, nu hvor økonomien er faldet helt på plads.

- Det bliver spændende at følge, og vi vil gerne facilitere processen, siger kommunaldirektøren. Det er op til den enkelte forening og medlemmerne her, om man vil være med.

Han påpeger, at Business Randers har plads til de medlemmer, der har lyst til at deltage.

- Budskabet er at samle så mange som muligt. Der har også været et møde med Storcenter Randers, der har en positiv holdning.

Jesper Kaas Schmidt peger på, at et stærkt Business Randers vil være en slagkraftig organisation. Noget, der er stor politisk opbakning til at få etableret.

Annonce

Ros til politikerne

Når der er bevilget millioner til en organisation, der ikke eksisterer endnu, hænger det sammen med, at den basale erhvervs-service skal forankres her. Rent praktisk er det Erhverv Randers, der skal løse opgaven med at rådgive og støtte det lokale erhvervsliv, men det finansieres af kommunen.

Sådan en aftale har eksisteret længe, men da en ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget i 2018, betød det store ændringer af den lokale servicering af erhvervslivet. Der blev oprettet seks tværkommunale erhvervshuse, blandt andet ét i Midtjylland, som kommunerne skal betale til, samt en fælles digital platform, hvor erhvervslivet kan finde svar på mange spørgsmål. Samtidig skal kommunerne bruge en del af de midler, der tidligere var afsat til erhvervsfremme, på velfærd.

Det betyder, at Randers Kommune i budgettet for 2020 har afsat i alt 3,4 millioner kroner til midtjysk erhvervshus, digital platform og mere velfærd. Penge, der tidligere blev brugt på den basale erhvervsservice.

I forbindelse med budgetforliget for Randers Kommunes økonomi i 2020, som S, DF, K, R og SF står bag, blev der afsat 2,5 millioner kroner, så den lokale erhvervsservice leveret af Erhverv Randers kunne fortsætte. På byrådsmødet i mandags blev der bevilget yderligere 700.000 kroner til formålet. Pengene blev taget fra erhvervsudviklingspuljen. Desuden tilføres 0,5 millioner kroner, der er øremærket til lokal gæsteservice af turister.

- Den måde, Erhvervsministeriet har skruet økonomien i lov om erhvervsfremme sammen på, har sat kommunerne under pres, og jeg vil gerne rose politikerne i Randers for, at de har fundet midlerne til at fastholde den lokale service på et næsten uændret niveau, siger Jens E. Kristensen.

Nu, hvor økonomien er på plads, ser han frem til at komme videre med bestræbelserne på at få etableret Business Randers.

Morten Illum Skaarup, formand for Randers Cityforening, finder tanken om Business Randers spændende. Men endnu er intet afgjort. Arkivfoto: Annelene Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Frank Nørgaard kalder institutioners 'nej tak' til pixi-evangelier for en knægtelse af kristendommen: - Endnu et knæfald for islam

Randers

Cyklist kørt ned af svingende bil

Danmark

Hvordan bliver julen 2020?

Danmark

Professor om coronavacciner: Den fulde effekt kommer først i sidste halvdel af 2021

Annonce