x
Annonce
Østjylland

Kommune tager nye midler i brug for at nå KOL-ramte borgere

Sundhedsskolen ligger på første sal i Grenaa Sundhedshus. Men selv om stedet bugner af tilbud til borgere med let til moderat KOL, er det begrænset, hvor mange borgere der rent faktisk benytter sig af tilbuddene. Derfor vil Sundhedsskolen nu selv til at opsøge borgerne aktivt. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

Borgere med en let grad af KOL bliver væk fra de kommunale tilbud i Norddjurs Kommune. Derfor vil Sundhedsskolen nu vende bøtten og aktivt opsøge borgerne, inden de bliver så hårdt ramt af lidelsen, at skaden er uoprettelig.

Norddjurs: Man bliver nødt til at nytænke indsatsen over for de borgere, der har en let til moderat grad af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse) i Norddjurs Kommune.

Sådan lyder meldingen fra Sundhedsskolen i Grenaa, der forudser, at den kommunale regning for KOL-patienter i fremtiden vil stige, hvis ikke der gøres noget for at skabe en tidligere kontakt til borgere, som er let eller moderat ramt af lidelsen.

- Vi ved, at de KOL-ramte borgere er derude et sted. Men den generelle tendens har indtil nu været, at vi først får kontakt med dem ret sent i deres sygdomsforløb- og ofte også så sent, at de allerede har fået mange symptomer på deres KOL, som er svære at rette op på. Derfor kommer de til at koste kommunen rigtig mange penge på grund af øgede udgifter til intensiv behandling og hjælp, siger afdelingsleder Dorthe Bligaard fra Sundhedsskolen i Grenaa.

Derfor vil hun og hendes stab på Sundhedsskolen forsøge at vende den negative udvikling ved hjælp af et projekt, som både skal øge den enkelte borgers livskvalitet og spare kommunen penge. Projektet har fået titlen "Hjælp til lokale lunger".

Annonce

Vi har i mange år kørt med den strategi, at borgerne skal komme ind til os, hvis og når de ønsker at gøre brug af de tilbud, vi har til dem. Den fremgangsmåde virker med mange andre kroniske sygdomme, men vi kan konstatere, at den har slået fejl, når det kommer til KOL-borgere.

Malene Kongsholm, projektleder

KOL i Norddjurs Kommune

Det har længe været dokumenteret, at risikoen for at udvikle KOL i høj grad hænger sammen med, om man er ryger eller ej. Ja, faktisk anslås det, at omkring 85 procent af alle danske tilfælde af KOL skyldes rygning. Dermed anses lidelsen for at være en langsomt udviklende livsstilssygdom på linje med diabetes 2.I Norddjurs Kommune lever omkring 1500 borgere i øjeblikket med en KOL-diagnose. Men derudover ved man, at der er en del borgere, som har begyndende eller fremskreden KOL, som dog ikke er diagnosticeret og derfor ikke figurerer i statistikkerne.

En af årsagerne til den viden er, at hver femte borger i Norddjurs Kommune er ryger - et antal, der ligger et stykke over de 16 procent rygere, der er landsgennemsnittet i Danmark.

Til trods for det store antal rygere er erfaringen, at Norddjurs Kommunes sundheds- og omsorgsområde kun får kendskab til ganske få borgere med mild til moderat KOL, idet det er de færreste fra målgruppen, der gør brug af de kommunale sundhedstilbud.

De fleste KOL-ramte borgere bliver som oftest først identificeret, når sygdommen er så fremskreden, at det medfører behov for kontakt med hjemmeplejen eller hyppige hospitalsindlæggelser.

Kilde: Norddjurs Kommune

Sundhedsskolen i Grenaa vil blandt andet kigge på, om der kan findes andre sundhedstilbud, som taler mere til de let ramte KOL-borgere, end de nuværende gør. Arkivfoto: Lars Rasborg

Strategien har fejlet

Ligesom de øvrige kommuner i Danmark råder Norddjurs Kommune i dag over en bred vifte af aktivitets- og oplysningstilbud til borgere, der har en mild til moderat grad af KOL. Men ikke desto mindre må Sundhedsskolen, der står for de mange tilbud, konstatere, at det kun er ganske få borgere fra målgruppen, der rent faktisk gør brug af dem.

En af årsagerne til det kan ifølge Sundhedsskolen være, at hovedparten af tilbuddene til KOL-ramte borgere er at finde i Sundhedshuset i Grenaa. Og i den forbindelse er det værd at spørge sig selv, om man overhovedet er villig til at tage så lagt som til Grenaa for at bruge et KOL-tilbud, hvis man eksempelvis bor i Ørsted.

- Vi har i mange år kørt med den strategi, at borgerne skal komme ind til os, hvis og når de ønsker at gøre brug af de tilbud, vi har til dem. Den fremgangsmåde virker med mange andre kroniske sygdomme, men vi kan konstatere, at den - i hvert fald i nogle henseender - har slået fejl når det kommer til KOL-borgere, siger Malene Kongsholm, der er sundhedsfaglig konsulent ved Sundhedsskolen og projektleder på "Hjælp til lokale lunger".

Nytænkning er nødvendig

Det overordnede formål med "Hjælp til lokale lunger" er at øge den tidlige opsporing af borgere med let til moderat KOL. Derved kan man styrke sundheden hos den enkelte borger og på sigt forebygge dyre indlæggelser.

Men skal målet nås, kræver det, at Sundhedsskolen begynder at gøre tingene anderledes, fastslår Dorthe Bligaard.

- Vi bliver nødt til at nytænke vores tilbud, så vi blandt andet finder ud af, hvordan vi i højere grad kan bruge eksempelvis lokalområderne på en måde, så vi både opnår en tidligere opsporing af let ramte KOL-borgere, og får en bedre fornemmelse af, hvad de anser for at være et brugbart tilbud for den enkelte borger, siger Dorthe Bligaard, der bliver bakket op af Malene Kongsholm:

- Ja vi er nødt til at vende bøtten og komme borgerne i møde, når nu de tydeligvis ikke kommer til os. Det er den eneste måde, vi kan blive klogere på, hvad vi skal gøre for at give dem det nødvendige incitament til at gøre noget ved deres situation, inden det er for sent, siger hun.

Potentiale i lægerne

Projekt "Hjælp til lokale lunger" er allerede blevet bevilget 2,24 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsens pulje vedrørende "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske borgere og udsatte grupper", og det kommer derfor til at køre i årene 2018-2020 i Norddjurs Kommune.

I projektet vil Sundhedsskolen i Grenaa gentænke den nuværende strategi i forhold til rekruttering, placering af tilbud og tilgang til borgerne, og i den sammenhæng ser man et uudnyttet potentiale i samarbejdet med kommunens praktiserende læger.

- Vi vil gerne styrke det samarbejde, der allerede er på tværs af de praktiserende læger og os her på Sundhedsskolen. Målet er, at vi i højere grad kan bruge samarbejdet til at rekruttere borgere med enten uhensigtsmæssig livsstil i forhold til tidlig opsporing - og måske også dem, som allerede har sygdommen i en mild grad. Når det nu har vist sig, at vi ikke kan få fat i borgerne alene, så er der måske mulighed for, at vi bedre kan nå ud til dem, hvis vi arbejder sammen med de praktiserende læger, siger Malene Kongsholm.

I forbindelse med projektet vil der blive ansat en fysioterapeut og en sygeplejerske, som får til opgave at lave det opsøgende arbejde i forhold til KOL-ramte borgere i de små lokalsamfund i Norddjurs Kommune. Hertil skal der ansættes en visitator, som også skal være en del af projektarbejdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

En lykkestund midt i tristessen: Solskin og sang gav smil på læberne

Annonce