Annonce
Randers

Kommunen melder ud: Se her hvad der berører din hverdag

Randers Kommune er klar med en nødplan, der berører et flertal af borgerne på en eller anden måde. Foto: Frederik Steen Nordhagen
Randers Kommune har nødberedskabet på plads. Medarbejdere sendes hjem, så de er i reserve, hvis de medarbejdere, der går på job, rammes af sygdom.

Randers: På en række driftsområder kører Randers Kommune nu nødberedskab, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Det er imponerende så hurtigt, der er rykket sammen, hvor hurtigt det kan lade sig gøre at iværksætte et nødberedskab. Alle områder hjælper hinanden. I kommunen bidrager alle til at sikre, at vi på bedst mulig vis er klar til at håndtere situationen både for borgere og virksomheder, når alle, der kan sendes hjem i den i den offentlige sektor, sendes hjem senest mandag 16. marts, siger borgmester Torben Hansen (S).

- Vores overordnede fokus er, at vores kritiske funktioner kan varetages samtidig med, at vi sender flest mulige hjem for at stoppe smittespredning og også undgå at alle bliver syge samtidig. Samtidig gearer vi kommunen til at kunne håndtere situationen, hvis der skal tages vare på flere, fordi mange bliver syge, siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Sådan er status på de enkelte områder:

Annonce

Skolerne

Skolerne lukker ned. Hver enkelt skoleleder håndterer via en tilmeldingsfunktion i aula, hvem der har brug for pasning af børn til og med 3. klasse.

Hver skole danner sig et overblik over hvilke børn, der kommer. Langt de fleste skoler vil være åbne med nødberedskab for SFO for at undgå at samle børn og dermed sprede smitte. Der bliver løbende samlet op på ofte stillede spørgsmål, sådan at de kan besvares i en "ofte stillede spørgsmål". Der er opmærksomhed på, at AULA i perioder har været nede.

- Hvis forældrene kommer og siger, at de har behov for nødpasning af deres børn, så får de det. Vi har tillid til, at man kun benytter muligheden, hvis der er brug for det, siger Jesper Kaas Schmidt.

Dagtilbud

Nødpasning vil som udgangspunkt blive tilbudt i langt de fleste daginstitutioner og dagtilbud. Hver dagtilbudsleder indsamler information fra forældre via Tabulex. Hvis Tabulex går ned, vil det blive opgjort manuelt.

Der bliver oprettet en hotline. Private institutioner bliver også rådet til at lave nødpasning. Der bliver lavet nødpasning med det nødvendige personale, og resten sendes hjem. Dagtilbuddene har desuden fokus på at kunne lave bemanding, hvor man rykker åbningstider for at imødekomme et eventuelt behov for det. Det har Regionshospitalet Randers fået information om.

Hvis forældre oplyser, at de har et behov for pasning, får barnet en plads.

Omsorgsområdet

Flest mulige medarbejdere sendes hjem for at undgå smitte og have nogle at trække på, hvis andre bliver syge. Alle træningsfaciliteter, aktivitetscentre og cafeer lukker ned.

Der er dog et beredskab i forhold til genoptræningsplaner for hjemsendte fra sygehuse. Der er fokus på plejekrævende borgere og drift af plejehjem.

Samtidig bliver det forberedt, hvordan der kan tages imod borgere, som hurtigt kan blive udskrevet fra hospitaler for at gøre plads.

Omsorgsområdet vil, for at minimere smitten, undgå at benytte vikarbureau og holde sig til egne medarbejdere. Alle, der har sundhedsfaglige kompetencer, står klar til at kunne træde til. Vi fraråder på det kraftigste alle ikke nødvendige besøg fra pårørende på vores centre.

Mad

Her er et særligt beredskab sat i gang, hvor der bliver kørt mad ud til særlige stationer og afleveret til ældrecentre.

Samtidig bliver der oprettet en hotline, hvis nye borgere, der ikke i dag får mad, pludselig får brug for mad. Der arbejdes desuden med et mad-nødberedskab via Perron 4 og Slotsgården.

Botilbud for handicappede og udsatte

Bemandingen i botilbud fortsætter og så længe som muligt fastholdes den normale bemanding.

Pasningstilbud lukkes ned, og børnene kommer hjem til deres bosteder, og familier kontaktes for at aftale nærmere omkring aflastning.

Sundhedstilbud

Sundhedspersonale kan træde til på omsorgsområdet.

Alle ikke nødvendige aktiviteter lukkes ned. Der vil fortsat være en klinik i tandplejen og tilbydes besøg til nyfødte og ved sårbare familier.

Alt andet sundhedspersonale er sendt hjem, sådan at omsorgsområdet kan trække på personale, når det bliver nødvendigt.

Jobcentret

Jobcentret bliver virtuelt og laver et nødberedskab, der både håndterer udbetalinger om 14 dage, ser på nye ansøgninger og så videre.

Flest mulige medarbejdere er sendt hjem med pc og telefon, sådan at de kan ringe til borgere og lave de nødvendige opfølgninger.

Jobcenter Randers Erhverv er i gang med at identificere enhver ledig med sundhedsfaglige kompetencer, så de kan trækkes på.

Samtidig er hver leder på jagt efter alle medarbejdere, der har en sundhedsfaglig baggrund. Alle borgere, som har med jobcentret at gøre, får direkte besked i e-boks.

Familieområdet

Her fortsætter døgntilbud med almindelig bemanding. Børn, der har behov for at komme i dagtilbud, fordi familien er udsat, bliver identificeret, og der findes en løsning.

Den sociale døgnvagt kører med nødbemanding. Der er nogen, som besvarer den sociale døgnvagt. Flest mulige er sendt hjem og varetager opgaven hjemmefra.

Ændringer mange steder

Borgerservice bliver nødbemandet og sikrer, at kommunens omstilling virker, at der kan udstedes kørekort og pas akut - og står i øvrigt klar til at hjælpe borgere.

Misbrugsbehandling bliver virtuel i videst muligt omfang, sådan at der er mulighed for kontakt via Skype og telefon. Medicin-udlevering til borgere vil blive håndteret ved, at det stilles uden for døren hos den enkelte.

Renovation fortsætter som hidtil. Affald bliver hentet. Genbrugspladsen er åben, og affaldsterminalen er åben som normalt. Beholdere bliver tømt som normalt.

Vintertjeneste kører med bemanding sådan, at der kan køres salt ud, hvis det bliver nødvendigt.

Dyrehold på Naturcenter Randers og i Fladebro er der lavet en ordning for, så dyrene får det nødvendige tilsyn, foder og pasning.

Der er også fortsat en miljøvagtordning, sådan at sker der noget i et vandløb, kan opgaven enten håndteres af egne folk i kommunen eller via en ekstern leverandør.

Kulturområdet lukker ned. Det gælder Værket, Turbinen, Randers Musikskole og Randers Teater. Kulturhuset og dermed Museum Østjylland, Randers Kunstmuseum og Randers Bibliotek lukker.

Fritidscentret lukker, og det samme gør Water & Wellness, alle kommunale haller og skolehaller. De selvejende haller får information om at lukke. Al foreningsidræt stopper både indendørs og udendørs, og der bliver givet besked til aftenskoler.

- Vi arbejder fortsat på nødberedskabet. Der arbejdes med hotlines, som vi melder ud senere, og man kan følge med via kommunens hjemmeside www.randers.dk/corona, hvor der løbende kommer flere informationer. Det er klart, at vi også gearer vores IT, sådan at vi kan håndtere, at mange arbejder hjemme. Det vigtigste budskab er, at der er styr på situationen, siger Jesper Kaas Schmidt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Kirkeminister dropper at arbejde for åbne kirker i påsken

Danmark

Hendes corona-syge mand ligger i respirator: Lisbeth får sympati fra hele Danmark

Annonce