Annonce
Randers

Kommunen søger partner: Hvem skal bygge de første etaper af flodbyen i Randers?

Sådan kan Bolværksgrunden, som er en del af første etape af Flodbyen Randers, tage sig ud i løbet af få år. Illustration: C.F. Møller Architects
De første byggerier i byudviklingsprojektet Flodbyen Randers forventes at skyde op i 2023. Hvem, der træder ind som investor, skal afgøres i et udbud, som forventes offentliggjort i næste uge.

Randers: Det bliver et såkaldt arealudviklingsselskab bestående af Randers Kommune og en investor, som får ansvaret for at realisere de første etaper af byudviklingsprojektet Flodbyen Randers.

Hvem der indtræder i selskabet som investor og dermed får adgang til at byudvikle på en del af de attraktive områder, skal nu afgøres i et udbud, som forventes at blive offentliggjort i næste uge.


Annonce

Vi vil skabe en ny bydel med lys og luft, hvor det er rart at bo for forskellige mennesker i forskellige livsstadier og -situationer. Vi vil altid have fokus på at sikre adgang til vandet for alle.

Torben Hansen, borgmester (S)


Som led i udbuddet vil de interesserede parter blive vurderet på, om de har en tilstrækkelig finansiel styrke og mindst lige så vigtigt: Om de deler visionerne for udviklingen af Randers over de kommende generationer.

På sit møde mandag vedtog et et bredt flertal i byrådet udbudsbetingelserne og principperne for det selskab, som skal etableres.

Tæt samarbejde

Investor i det kommende arealudviklingsselskab vil i tæt samarbejde med kommunen få ansvaret for at realisere de første to etaper af Flodbyen, hvor der forventes bygget omkring 170.000 etagemeter.

- Det her er en helt unik chance for at investere i et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark og det største i Randers Kommune nogensinde. Jeg ser frem til, at vi får nogle kvalificerede tilbud, så vi kan vælge den helt rigtige investor for Randers, siger borgmester Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Annonce

Høje ambitioner

Randers Byråd vedtog mandag udbudsbetingelserne og principperne for det kommende arealudviklingsselskab.

- Vi har i byrådet høje ambitioner for Flodbyen. Vi ønsker, at bæredygtighed er i højsædet, ikke kun i de nye byggerier, men bredt funderet i de nye beboeres hverdagsliv. Vi vil skabe en ny bydel med lys og luft, hvor det er rart at bo for forskellige mennesker i forskellige livsstadier og -situationer. Vi vil altid have fokus på at sikre adgang til vandet for alle, siger Torben Hansen.

Annonce

Rammen ligger fast

Når arealudviklingsselskabet er oprettet, får det til opgave at realisere de første to etaper af Flodbyen.  Det drejer sig om Brotoften, Busterminalen og Bolværksgrunden (etape 1) samt Nordhavnen og Toldbodgadekvarteret (etape 2).

Bolværksgrunden på Randers Havn er del af første etape af Flodbyen Randers, som det nye arealudviklingsselskab skal være med til at realisere. Foto Annelene Petersen

Udviklingen skal ske i overensstemmelse med udviklingsplanen og de 40 kvalitetskrav for Flodbyen, som byrådet tidligere har vedtaget.

Annonce

Solidt fundament

- Der er lavet et utroligt grundigt forarbejde for Flodbyen. Vi står på et solidt fundament både i forhold til økonomi, tidsplan, betingelser og krav. Det fremgår tydeligt af udbudsmaterialet, at vi skal sikre en udvikling, som passer til Randers. Derfor vil der i bedømmelsen af tilbuddene blive lagt stor vægt på, at en mulig investor formår at vise, hvordan udviklingen kan ske i overensstemmelse med de planer og krav, som byrådet tidligere har vedtaget, siger Christian Brøns, formand for Udviklingsudvalget.

- Vi har også en klar holdning til, hvilke særlige og ufravigelige kvalitetskrav, vi vil stille for at skabe en solid, velfunderet og ikke mindst langtidsholdbar udvidelse af den eksisterende midtby i Randers, samt at udvikle en bydel i en menneskelig skala, der rammer den eksisterende by i højde og drøjde.

Annonce

51 procent til investor

Arealudviklingsselskabet kommer til at fungere på den måde, at Randers Kommune skyder arealerne ind i selskabet, mens investoren kommer med kapital svarende til værdien af arealerne.

Flodbyen Randers

Byudviklingsprojektet Flodbyen Randers er baseret på en vision om at forbinde den eksisterende midtby med vandet og den helt unikke natur, der løber fra Gudenå gennem byen til Randers Fjord.

En byudvikling hvor boliger, arbejdspladser, adgang til naturen, klimatilpasning og oplevelser går hånd i hånd.

Flodbyen dækker 59 hektar landjord helt tæt på midtbyen og kan over de kommende årtier etapevis realiseres, fordi Randers Havn flytter til nye arealer længere mod øst.

Det samlede projekt i fire etaper forventes realiseret over de kommende cirka 50 år afhængig af udviklingen i de økonomiske konjunkturer undervejs.

I forlængelse af byrådets vedtagelse af udviklingsplanen og kvalitetskravene er det i 2021 desuden blevet afklaret, at Verdos kraftvarmeværk, der i dag er placeret på havnepieren, senest i 2036 afløses af andre produktionsformer og derefter ikke er en begrænsende faktor for byudvikling på pieren og
de omkringliggende arealer.

Derudover arbejder byrådet videre på at etablere Klimabroen omkring 2030 for at aflaste den stærkt trafikerede Randersbro, for at åbne havnearealerne for byudvikling og for at sikre midtbyen mod fremtidige oversvømmelser.

Herefter får arealudviklingsselskabet til opgave at byggemodne og videresælge de enkelte byggefelter. Det kan enten ske til investeringspartneren, der får forkøbsret til visse byggefelter, eller til andre projektudviklere.

Randers Kommune vil eje 49 procent af selskabet, mens investoren ejer de resterende 51 procent.

Selve udviklingen af de enkelte arealer vil ske efter helt normale procedurer, blandt andet med vedtagelse af lokalplaner og offentlige høringer.

Byrådet vil senere tage stilling til valg af samarbejdspartner og investor. Når der er indgået en endelig aftale med en investor, går arbejdet med at lave lokalplaner for byggefelterne i gang.

De første byggerier forventes at skyde op i 2023.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Anden halvleg i gang: Danmark foran 1-0

Randers

Smidt ud fra eksamen af rasende censor: Nu er nederlag vendt til succes for ordblinde Steffie

Annonce