Annonce
Kronik

Kronik: Visit Randers Byråd - og få en foruroligende dårlig oplevelse

Med fare for at blive skudt i skoene, at jeg er præget af min fortid som turistchef i Randers, vover jeg alligevel at kommentere byrådets Visit Randers-beslutning med efterfølgende punkter, der er baseret på mine erfaringer gennem mere end 40 år dels som tidligere kongreschef i Aalborg, turist- og kongreschef i Odense, adm. direktør i Destination Himmerland og eventchef men ikke mindst som adm. direktør i et af turismeerhvervets markedsførings-distributions- og udviklingsselskaber, ejet bl.a. af Legoland, Djurs- og Faarup Sommerlande.

Det er mit klare indtryk, at byens politikere og kommunens forvaltning ikke har været godt nok nede i essensen af organisationsændringen. De har ikke været i tilstrækkelig kontakt med Visit Randers bestyrelse og ledelse med henblik på at finde den mest optimale løsning for Randers på baggrund af det lovsæt og anbefalinger, som regeringen og kommunernes landsforening har spillet ud med på turismefremme området.

Der er overhovedet ingen nyhed, at Randers involveres i et turistmæssigt destinationssamarbejde. Randers har faktisk siden 70erne på uformel plan samarbejdet godt med turistbureauerne i Østjylland om fælles markedsføring i ind- og udland. Men nu kræver staten et mere formaliseret og kontraktbaseret destinationssamarbejde. Det vil altid give gnister, når der indlægges restriktioner, og økonomien berøres. Siden 70erne har der været et godt og velfungerende samarbejde mellem turistbureauerne i Østjylland både omkring turistinformationer og omkring den samlede turistmæssige markedsføring af Østjylland. Turismen i Østjylland har altid forstået, at det er nødvendigt at samle erhvervets begrænsede markedsføringskroner, og at et tæt samarbejde er den rigtige vej for at få størst mulig effekt ud af det.

Aarhus Amt ydede dengang tilskud til dette samarbejde til markedsføringstiltag. Nu har staten spillet ud med et lovsæt om erhvervsfremme på turismeområdet, og der stilles 40 millioner kroner i udsigt til fordeling mellem 15-25 destinationer, vel og mærke, såfremt man deltager i den nye organisation.

Som direktør i det attraktionsejede markedsføringsselskab med Legoland m.v. i spidsen, har jeg selv været kraftigt involveret i etablering af naturligt sammenhængende destinationer som f.eks. Toppen af Danmark, Himmerland, Østjylland, Vestkysten, Søhøjlandet, Limfjordlandet osv., med henblik på at samle og bruge de begrænsede markedsføringskroner på en mere effektiv måde.

Turisterne vælger suverænt selv, hvor de vil lægge deres ”æg” ud fra deres interesser m.v. Turismebranchen i Danmark har via store analyser et meget detaljeret og dybdegående billede af sine ”turisme-kunder”. (Alder, interesser, bevægelsesmønstre, ønsker). De er fløjtende ligeglade med kommune- og destinationsgrænser. Faktisk er Danmark set fra udlandet én destination med underliggende store og mindre destinationer.

Det er efter min mening OK og sundt, at turistbureauerne til stadighed søger nye veje og opdaterer sin organisation og arbejdsform for at effektivisere og udvikle. Det er jeg også helt sikker på, at Visit Randers bestyrelse og ledelse har øje for og er villig til at debattere vejen fremover. Men hvorfor har Randers Kommune og Visit Randers ikke i den forbindelse fundet hinanden, debatteret grundigt og stillet krav til det lovgivningsbaserede turistfremmeudspil?

I den timelange debat blandt politikerne blev jeg som tilhører stærkt foruroliget, idet kun få af politikerne – efter min mening – har sat sig tilstrækkeligt ind i stoffet, mulighederne men også i konsekvenserne med en ny organisation:

Politikerne var i debatten alt for lidt nede i essensen af det foreliggende Visit Aarhus udkast og KLs anbefalinger.

Jeg savnede informationer om, hvorvidt Visit Randers og Randers Kommune har haft en dybdegående kontakt og dialog herunder også konkrete udmeldinger om, hvilke konsekvenser, byrådets beslutning vil have for Visit Randers og byen, samt hvilke krav, Randers kunne stille.

Nogle politikere fremstod som om, at de overhovedet ikke havde sat sig ind i sagerne. For dårligt! Og andre fulgte blot flertallet, som ” måtte være det rigtige”.

At byrådspolitikerne sammenligner projektet med en fodboldkamp, er under al lavmål. Det er projektet for vigtigt til.

Det vil efter min mening være en god idé for Randers at stille krav om nedsættelse af et fagligt-teknisk udvalg og en bestyrelsespost med kompetente personer fra Randers. Og Visit Østjylland vil efter min mening være den naturlige titel for samarbejdet.

Jeg synes, det IKKE ER GODT NOK, når byens politikerne ikke kan præstere bedre, men også en uværdig afslutning på turistkontorets indsats gennem 113 år. Det sluttede faktisk på byrådsmødet.

Når man læser udkastet til resultatkontrakten mellem Visit Aarhus og Randers og Randers Forvaltnings indstilling herom via udviklings- og økonomiudvalget, så er det ikke småting, som Visit Aarhus skal gennemføre og leve op til i mål-kontrakterne!

Tilbage står en række spørgsmål bl.a.:

  • Kan den nye organisation betjene, servicere og informere de mange forskellige former for turister fuld ud lige så godt som eller i bedste fald – overgå den afgående organisation: Sports- og idræts turister, møde- og kongresturister, event-turister, lystfisketurister m.v.?
  • Hvem skal varetage opdatering, vedligeholdelse og indhentning af alle mulige turistrelaterede oplysninger til brug i den digitaliserede verden?
  • Hvem skal opsøge og holde kontakten til turistguider og de frivillige ”turistmedarbejdere”?
  • Hvem skal tage sig af udviklingsprojekter fra turisme-projektmagere og turisme-iværksættere i Randers?
  • Hvem afvikler arrangementer for de lokale turister og turistambassadører i Randers?
  • Agter man i den forbindelse at gøre noget for at bevare det nuværende personale i den forbindelse?

Det her var slet ikke godt nok kære politikere og embedsværk!

Jeg håber, at det næste turistmøde i byrådet afspejler en bedre oplevelse om turismens udvikling og ikke afvikling i Randers.

Annonce
Randers Byråd har ikke formået at skabe en forståelse for at Randers skal sige farvel til Visit Randers og goddag til Visit Aarhus, mener tidligere turistchef Preben Larsen. Foto: Anne Myrup Pedersen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fri vilje er et fremmedord: 3F's tankegang er totalitær

Menneskers ret til at træffe frie valg om egne forhold burde ikke være til diskussion. Det er den så alligevel. Fagforbundet 3F tror for eksempel på det modsatte, nemlig det såkaldte kollektivs ret til at tvinge lønmodtagere og arbejdsgivere ind i 3F's overenskomster. Det så vi i al sin grufuldhed, da medarbejdere i SAS Ground Handling i Københavns Lufthavn mobbede en kollega og nedlagde arbejdet, fordi han foretrak ingeniørernes fagforening frem for 3F. Næstformanden i bagagearbejdernes klub blev på en lydoptagelse afsløret i at overfuse og true kollegaen, og det var jo ikke så heldigt, når 3F nu påstår, at sådan opfører man sig aldrig. DR har også dokumenteret tidligere og lignende udskamning af medarbejdere i lufthavnen, som fravalgte 3F. Nu ser vi så i Vestjylland en sag, der ikke er identisk, men som rummer akkurat samme tankegang fra 3F's side: Vi alene ved, hvad der er bedst for lønmodtagerne i Danmark, og får vi ikke vores vilje, kan det blive ubehageligt. Som avisen Danmark skrev forleden, er en anlægsgartner fra Borris ved Skjern og hans 30 medarbejdere glade for overenskomsten med Kristelig Arbejdsgiverforening, men da 3F's folk ser gartnerens bil på byggepladsen ved det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning, får gartneren fem dage til at skrive under på en overenskomst med 3F, hvis han ikke vil rammes af konflikt. Han skriver under, men medarbejderne er utilfredse med 3F og vil hellere tilbage til den kristelige overenskomst, så nu har gartneren opsagt hos 3F igen. Nu er det spændende så, om 3F starter en konflikt mod gartneren, som kan koste hans virksomhed livet og medarbejderne jobbet. Det er utåleligt, at vi i 2019 skal have den diskussion. Fagforbundene har gjort og gør meget værdifuldt for deres medlemmer, men det må og skal være en frivillig sag for både arbejdsgivere og lønmodtagere, hvor de vil organisere sig. Hvis de altså vil. Sådan er dansk lov. 3F's tankegang, som sætter kollektivet over individets frie valg, er og bliver totalitær.

Kultur For abonnenter

Randers-præst: Hærværk mod den jødiske kirkegård gør ondt ind i sjælen

Randers

Kirkegårdsleder: Det koster 100.000 kroner at rense skændede gravsten

Annonce