Annonce
Østjylland

Kvæg på Mols døde af sult: Hvem har ansvaret? Redegørelse giver de første fingerpeg

I Mols Bjerge har Naturstyrelsen kvæg på et 160 hektar stort areal. I februar pegede en dyrlægerapport på voldsomme problemer med udsultning af dyrene, og efterfølgende har styrelsen sat gang i en kulegravning af forløbet. Genrefoto: Jens Thaysen
Naturstyrelsen har lavet en redegørelse for den alvorlige vanrøgt af kvæg på statslige arealer i Mols Bjerge. Den fortæller, at der burde være handlet tidligere i forhold til fodring af dyrene. I sidste ende kan konklusionerne få betydning for ansatte, men styrelsen er endnu ikke klar til at melde noget ud.

MOLS: Ingen konklusioner og ingen tidsramme.

Sådan lyder meldingen fra Naturstyrelsen, der er i gang med at kulegrave en alvorlig sag om vanrøgt af fritgående kvæg på Mols.

Sagen eksploderede i begyndelsen af marts, da en dyrlægerapport fra et tilsyn hos dyrene kom frem i offentligheden. Den fortalte, at udsultet kvæg på de statslige arealer i løbet af vinteren døde, aborterede eller fik forgiftninger efter af nød at have spist giftige planter.

Annonce

Efterfølgende har politiet sigtet Naturstyrelsen ved skovrider Peter Brostrøm som juridisk person for at overtræde dyrevelfærdsloven.

Styrelsen laver selv en intern undersøgelse af hændelsesforløbet. Det er tidligere meldt ud, at undersøgelsen kan få konsekvenser for ansatte i styrelsen.

Men ifølge Naturstyrelsen er der endnu ikke draget konklusioner.

- Afklaringen af det nærmere hændelsesforløb, herunder en stillingtagen til eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser pågår fortsat. Det er for tidligt at sige noget nærmere om, hvornår en sådan afklaring endeligt foreligger, fortæller styrelsen i en mail til avisen.

Afgørende vurdering

I Naturstyrelsens arbejde indgår der en redegørelse for sagsforløbet.

Den lavede styrelsen i april, og dokumenterne er efterfølgende afleveret til politikerne i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

De fritlevende dyr på Mols

Mols Bjerge er hjemsted for flere naturprojekter med fritlevende dyr i store indhegninger. Projekterne drives af Naturhistorisk Museum, Den Danske Naturfond, Nationalpark Mols Bjerge og private.

Fra projekt til projekt er der forskelle i håndteringen af dyrene. I de fleste projekter vinterfodres dyrene, hvis de bliver for udmagrede. 

I løbet af 2021 er der indgivet politianmeldelser af flere af dyreholdene. Det er dog udelukkende Naturstyrelsen Kronjylland, som på baggrund af anmeldelserne er blevet sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Sigtelsen mod Naturstyrelsen blev rejst, da flere kvæg på statslige arealer i løbet af vintermånederne døde eller aborterede på grund af sult. Sagen er endnu ikke afgjort ved en domstol - og den har altså intet med eksempelvis dyreholdet ved Molslaboratoriet at gøre.

Ifølge redegørelsen var der i midt i december en dyrlægekontrol, der førte til en positiv rapport uden bemærkninger om kritiske forhold for kvæget på statens arealer. Det blev konkluderet, at alle dyr var i flot huld, pæne og rene dyr samt sunde klove og blank pels.

Redegørelsen oplyser videre, at driftsleder og dyrepasser midt i januar drøftede behovet for at tilskudsfodre dyrene. Driftslederen vurderede på daværende tidspunkt, at der endnu ikke var behov for fodring, da det er normalt for besætningen at gå ned i huld i årets første to måneder.

Annonce

Forgiftninger og aflivninger

Men i løbet af januar og februar ændrede billedet sig for Naturstyrelsens dyrehold.

Der var flere dyrlægebesøg hos de 160 dyr, som Naturstyrelsen har ansvar på de statslige arealer i Mols Bjerge. Dyrlægerne tilså eksempelvis kvæg med symptomer på forgiftninger, ligesom en afkræftet stud måtte aflives.

Naturstyrelsen har lavet en redegørelse for forløbet omkring udsultning af kvæg på et areal i Mols Bjerge. Vanrøgten udløste blandt andet aflivninger af dyr. Foto: Emil Hougaard

26. februar 2021 fremsendte en dyrlæge en besætningsrapport til Naturstyrelsen Kronjylland. Rapporten var særdeles kritisk i forhold til dyrenes huld, der blev beskrevet som under al kritik.

5. marts anmeldte en borger Naturstyrelsen til politiet, der efterfølgende har rejst sigtelse.

I redegørelsen konkluderer Naturstyrelsen, at der i sagen er sket forkerte faglige vurderinger. Det gælder vurderinger af, hvornår dyrene i Mols Bjerge skulle have været hjemtaget, og hvornår tilskudsfodringen burde have været igangsat.

Annonce

Det er uacceptabelt

Redegørelsen placerer ikke ansvaret for vanrøgten af dyrene på Mols.

Men styrelsens konklusion vedrørende forløbet er ikke til at tage fejl af.


Det er uacceptabelt, at det er sket på statens arealer, og styrelsen vil med en række konkrete initiativer gøre sit bedste for at sikre sig, at det ikke gentager sig.

Redegørelse, Naturstyrelsen


Den fortæller, at der burde have været handlet tidligere, så styrelsen havde undgået, at nogle af dyrene blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives.

- Det er uacceptabelt, at det er sket på statens arealer, og styrelsen vil med en række konkrete initiativer gøre sit bedste for at sikre sig, at det ikke gentager sig, skriver Naturstyrelsen, der lover at afklare det nærmere hændelsesforløb og herunder tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige konsekvenser.

I Folketinget kalder miljøordfører Mette Gjerskov (S) det en meget alvorlig sag.

- Der er jo nu en politisag, som må gå sin gang. Det står tydeligt i redegørelsen og handleplanen, at sagen er under afklaring i Naturstyrelsen, og at der også vil blive taget stilling til eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser. Sådan må og skal det være. Fra Socialdemokratiets side kan jeg kun gentage, at jeg følger sagen nøje, at situationen med dyr, der sulter, har været helt uacceptabel, understreger Mette Gjerskov.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Navne For abonnenter

Mange drømme blev knust, da Dorthe Bjørn fik sklerose - men sygdommen har ikke forhindret hende i at tage aktivt del i livet

Randers FC

To år mere i lyseblåt: Rutineret forsvarsspiller underskriver ny aftale med Randers FC

Annonce