Annonce
Østjylland

Lærerforening om fyringer: Vi frygter for fremtidens arbejdsmiljø

Onsdag i denne uge vil mere end 30 fastansatte lærere i Norddjurs Kommunes fire skoledistrikter på fastlandet modtage besked om, at de torsdag skal møde op til enten en opsigelsessamtale eller forflyttelsessamtale med deres respektive skoleledere. Arkivfoto

Mere end 30 fastansatte lærere i Norddjurs Kommune vil i de næste dage blive mødt med en fyreseddel som følge af den ny skolestruktur. Djurs Lærerforening er bekymret over fyringernes omfang og ikke mindst for fremtiden.

Annonce

Norddjurs: Da politikerne i Norddjurs Kommune i efteråret indgik en budgetaftale, der indeholdt en ny skolestruktur, blev der ikke lagt skjul på, at hovedformålet med den nye struktur var at spare penge.

Helt præcis 9,4 millioner kroner skulle der skæres væk i budgettet for 2019 og 27,9 millioner kroner i 2020. Men selv om man allerede siden sidste sommers ansættelsesstop har været klar over, at budgetaftalen ville få konsekvenser for antallet af lærere i Norddjurs Kommune, så har det alligevel overrasket, hvor store konsekvenserne rent faktisk ser ud til at blive.

Det fastslår Lisbeth Bøwes, der er formand i Djurs Lærerforening.

- Det her går uden for de skalaer, vi hidtil har arbejdet med. Vi har aldrig oplevet noget lignende, og det vækker naturligvis dyb bekymring hos os, siger hun til Randers Amtsavis.

Det her går uden for de skalaer, vi hidtil har arbejdet med. Vi har aldrig oplevet noget lignende, og det vækker naturligvis dyb bekymring hos os.

Lisbeth Bøwes, kredsformand
Annonce

Et arbejdsmiljø under pres

Det er endnu ikke endelig opgjort, hvor mange ansigter den igangværende spareøvelse på skoleområdet kommer til at koste, når alt er lagt sammen. Men de foreløbige tal, der er meldt ud, viser, at man - for at nå i mål - skal fyre mindst 30 fastansatte lærere i hele kommunen. Hertil kommer en række midlertidige stillinger, som ikke vil blive forlænget, ligesom visse stillinger, der bliver ledige, fordi den ansatte går på pension, heller ikke vil blive genbesat.

- Det her skoleår har allerede været stærkt præget af de økonomiske beslutninger, der er blevet truffet i Norddjurs Kommune. Ansættelsesstoppet i sig selv var én ting, men det at man heller ikke måtte ringe efter vikarer gjorde, at folk har løbet utroligt stærkt siden 1. august, siger Lisbeth Bøwes og fortsætter:

- Nu kan vi så konstatere, at der bliver endnu færre medarbejdere til at løfte nøjagtig den samme undervisningsopgave som før. Det pres vil få en massiv betydning for arbejdsmiljøet blandt de tilbageværende lærere. De skal nemlig ikke bare sige farvel til rigtig mange kolleger, de skal også til at tænke sig ind i en ny organisering. Og vi ved af erfaring, at den slags kræver rigtig meget tid og en stor indsats fra medarbejdernes og ledernes side. Men den tid har de ikke, og derfor kommer de så at sige til at asfaltere, mens de kører. Og de kører faktisk pænt stærkt.

I sidste ende frygter Djurs Lærerforening, at de store omvæltninger vil få en meget bekymrende indflydelse på lærernes fremtidige arbejdsmiljø og skolernes mulighed for fremadrettet at levere en kvalificeret undervisning.

Annonce

Alle bliver ramt

Ifølge Randers Amtsavis' oplysninger står det allerede nu klart, at alle de fire nye skoledistrikter på fastlandet i Norddjurs Kommune vil blive ramt af de udmeldte medarbejderreduktioner. Det gælder således også på Auning Skole i distrikt vest, som ellers ikke kan se frem til organisationsændringer grundet den nye skolestruktur.

I distrikt vest skal fire-til fem fastansatte lærere fyres. I distrikt midt skal cirka én lærer fyres. Syv skal fyres i distrikt nord, og i distrikt øst, hvor lukningen af Mølleskolen er en del af den nye skolestruktur, skal der fyres 20-24 fastansatte lærere.

Med de midlertidige stillingers nedlæggelse og den manglende genbesættelse af stillinger, som bliver ledige på grund af pensionering, må det reelle tal dog forventes at blive højere. Uanset hvad, er tallet højt, når man tænker på, at der frem til i dag har været 330 fastansatte lærere i Norddjurs Kommune.

- Folk har generelt taget det pænt. De har resigneret og sagt: "Det her kan vi ikke gøre så meget ved, så nu skal vi have vores hverdag til at fungere". Men jo tættere vi er kommet på det skæringspunkt, vi rammer i de her dage, jo mere har det berørt dem. Siden jul har folk været meget mere berørte af situationen, end de har været hen over efteråret, siger Djurs Lærerforenings formand.

Annonce

Planen er lagt

Onsdag i denne uge vil de berørte ansatte i de fire skoledistrikter modtage besked om, at de torsdag skal møde op til enten en opsigelsessamtale eller forflyttelsessamtale med deres respektive skoleledere.

Herefter holder Djurs Lærerforening på fredag 1. marts et informationsmøde på kredskontoret i Kolind, hvor de medlemmer, der bliver berørt af fyringsrunden og deres tillidsrepræsentanter er inviteret.

- På den måde får vi mulighed for at tage hånd om den enkelte medarbejder og samtidig få informeret om, hvad vi kan tilbyde i situationen, siger Lisbeth Bøwes, der lige siden efteråret har været i dialog med forvaltningen i Norddjurs Kommune om lærerforeningens medlemmers arbejdsbetingelser - både hvad angår tiden efter budgetforliget og nu, hvor budgetlægningens konsekvenser skal til at udmønte sig.

- Vi synes egentlig, at varslingen af medarbejderreduktionerne har været udført med så stor en ordentlighed, som det er muligt i så svær en situation. Vi ved jo godt, at alle vores medlemmer rundt om på skolerne er rigtig meget påvirkede af det her, men vi har forsøgt at begrænse de frustrationer og den utryghed, som er en del af det her, til at vare i så lille et tidsrum som muligt, siger lærerforeningens kredsformand.

Annonce

Nye stillinger vil opstå

Som følge af dialogen med Norddjurs Kommune har lærerforeningen desuden indgået en forflyttelsesaftale med Norddjurs Kommune, som ifølge Lisbeth Bøwes indebærer, at de skolelærere, som bliver berørt af denne uges fyringsrunde, vil blive tilbudt de stillinger, der vil komme til at opstå i de kommende måneder.

- Der har endnu ikke været et skoleår, hvor der ikke sker forandringer på skolerne i perioden mellem marts og 1. august. Nogle får andet arbejde, andre vælger at gå på pension og nogle flytter væk og efterlader dermed en ledig stilling bag sig. Derfor gør vores aftale, at de stillinger vil blive opslået blandt de fyringsvarslede, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce