x
Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Styrket fokus på de unges uddannelse i Norddjurs Kommune

Vi skal styrke vores fokus på alle unges vej til uddannelse og job, så flere unge i Norddjurs gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i job.

De unges uddannelsesparathed og uddannelse var på dagsordenen på seneste møde i Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR) og inden da i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

”Kvalitetsrapporten på skoleområdet”, hvor også regeringens målsætning om ungdomsuddannelse indgår, var desuden på kommunalbestyrelsens dagsorden 17. marts.

Målsætningen for ungdomsuddannelse blev todelt i 2017. Målet blev, at 90 procent af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og at der skal ske en halvering af andelen af de unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Alle unge i 8. og 9. klasse uddannelsesparathedsvurderes. Vurderingen viser, at vi i Norddjurs har mange ikke-uddannelsesparate elever og samtidig mange unge, der ikke kommer i gang med/gennemfører en ungdomsuddannelse.

I aldersgruppen 20-24 år har 58 procent af de 1875 unge gennemført en ungdomsuddannelse og 17 procent er i gang. De sidste 25 procent er hverken i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. En del af disse vil dog være i beskæftigelse. Disse tal fremgår af dagsordenen til Norddjurs Beskæftigelsesråds møde 4. marts 2020, sag 4.

Vi skal styrke vores fokus på alle unges vej til uddannelse og job, så flere unge i Norddjurs gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i job. Den sammenhængende ungeindsats, som var del af budget 2019, har en vigtig opgave med at understøtte dette.

Jeg glæder mig derfor også til den planlagte dialog mellem Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget om, hvordan vi sammen kan styrke de unges muligheder for uddannelse og job.

17. oktober 2017 blev der indgået en politisk aftale om bedre veje til uddannelse og job. Baggrunden var/er, at for mange unge under 25 år ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse og job. Og at særligt unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Else Søjmark (S), medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Pressefoto
Annonce
Annonce
Danmark

Her er de nyeste corona-tal:

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Vi lærer at stå sammen, og det er godt for verden, selv om prisen er for høj.

Sandsynligvis var der mange, der følte en vis lettelse, da statsminister Mette Frederiksen mandag aften meddelte, at landets vuggestuer og børnehaver samt skolernes yngste klassetrin kan genåbne onsdag efter påske, hvis ellers vi fortsat kan opføre os fornuftigt. Mange småbørnsfamilier har været hårdt spændt for på det seneste, og mange hjemmearbejdende forældre har brug for den arbejdsro, der følger med regeringens beslutning om at befri dem for at drive hjemmeskole og passe egne arbejdsopgaver samtidig. Det giver god mening at genåbne Danmark på den måde, regeringen har valgt, men indbygget i regeringens valg ligger også fravalg af genåbning på mange andre måder. Selv om vuggestuer og børnehaver samt skolernes yngste klassetrin genåbner lige om lidt, vil vi fortsat leve i et samfund, der er mere lukket, end vi har oplevet det i generationer, og det vil fortsat sætte os alle på prøve. Store dele af detailleddet i dansk erhvervsliv vil fortsat være lukket i mindst en måned. De ældste elever i skolerne vil fortsat være hjemsendt og får aflyst deres afgangseksamen og overført deres årskarakter som eksamenskarakter. Danmarks grænser vil fortsat være lukkede. Sommerferien og hele sommeren vil sandsynligvis blive anderledes, end vi havde forestillet os. Der vil fortsat være forbud mod større forsamlinger - såsom folkemøder, festivaler og festuger a la den i Randers. Coronakrisen er ikke lige ved at være forbi. Om ikke før gik det måske op for mange af os, da statsministeren mandag aften forlængede forbuddet mod større forsamlinger sommeren over. Horisonten hedder ikke længere 2. påskedag - hvis vi da ellers havde håbet på det. Nu hedder den 1. september, måske. Sandsynligvis hedder den en dato, der ligger langt senere. Det bliver en lang sej kamp at komme fri af coronaens kløer, og vi får som lokalbefolkning, nation og verdenssamfund brug at stå sammen og blive ved med at følge vores nye og fornuftige leveregler i mange måneder endnu. Vi lærer at stå sammen, og det er godt for verden, selv om prisen er for høj.

Randers

31-årig havde hash i underbukserne

Annonce