Annonce
Læserbrev

Stjernehussagen: Lad nu manden selv komme til orde

På vegne af byrådsmedlemmerne: Frida Valbjørn Christensen (EL), Mogens Nyholm (RV), Anker Boje (S), Bjarne Overmark (BL), Henrik Leth (S), Rosa Lykke Yde (SF), Christina Kjærsgaard (V), Henning Nyhuus (S), Kasper Fuhr Christensen (VL) og Daniel Madié (K)

Læserbrev: Mandag 9. september skal Randers Byråd stemme om, hvorvidt pædagogmedhjælperen fra Stjernehuset skal have mulighed for at starte i Stjernehuset igen. Det er der en gruppe byrådsmedlemmer, der bestemt mener, han skal, hvis han selv ønsker det.

Som bekendt er pædagogmedhjælperen hverken tiltalt eller dømt for noget kriminelt. Alligevel har forvaltningen valgt at fastholde beslutningen om, at han ikke skal tilbage til Stjernehuset, hvor han har været ansat i 23 år. Om end det er hans eneste ønske. Heller ikke nu hvor alle instanser definitivt har afgjort, at der ikke kan rejses en sag mod ham. Han er altså uskyldig.

5. september blev der afholdt møde mellem medarbejderen og forvaltningen for at afgøre pædagogmedhjælperens fremtidige arbejdssted. Her blev det tydeligt, at det fra forvaltningens side var besluttet, at medarbejderen ikke kunne fortsætte sit ansættelsesforhold i Stjernehuset, men dog i en anden tilsvarende daginstitution i Randers Kommune. – Hvad er logikken i det? Hvad er den faglig begrundelse for det? – Det forstår vi ikke.

Konklusionen er, at der i Randers Kommune er tiltro til, at pædagogmedhjælpen kan håndtere kerneopgaven at arbejde med børn. Men at han trods sin uskyld skal straffes, og at man derfor vil trække en helt anden institution ind i denne sag. Det virker ubegribeligt.

Foto: Annelene Petersen
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Plejehjemslukning og de 24 pladser

Læserbrev: Den igangværende debat med hensyn til plejehjem/ældrecentre mangler nogle vigtige input. Der bliver hele tiden henvist til det nye plejehjem med dets 24 pladser som årsag til problemet. Det mener jeg er en omgang usandheder. Vi vidste sidste år, også før sidste års ophedede debat omkring Aldershvile og Dronningborg, at det nye plejehjem var på beddingen. Problemet er måske, at medarbejderne i budgetafdelingen har glemt at følge med i Randers Kommunes udvikling og alene tænkt i regneark. I forbindelse med demografifremskrivningen mener jeg, at der her og nu er overskud af plejehjemspladser, men om en kort årrække vil der opstå et latent behov for disse pladser. Derfor er det en idé at tænke langsigtet - modsat sidste år, hvor de 24 pladser var kendt men ikke medtaget i drøftelserne - og derfor nu bevare de bestående plejehjem/ældrecentre. Nærhedsprincippet kan måles i mange former, men for dem, der bor på plejehjemmet/ældrecentret og deres pårørende, er en afstand i få kilometer eller mange kilometer afgørende for en tilfredsstillende tilværelse. Så husk, vi skal ikke lukke ned og bygge et udkantsranders op. Ligeledes er det ikke et hæderligt forsøg fra Randers Kommune at smide en masse spørgsmål og usikkerheder ud i den åbne debat med hensyn til, hvilket plejehjem/ældrecenter der skal ske ændringer på. Det må være et udtryk for manglende politisk ansvarlighed koblet sammen med manglende fagligt indspark fra budgetafdelingen. Nu ser vi lokale møder samt lokaltv på banen i en skøn roden rundt med det resultat, at sidste års mudderkamp skal startes igen. Nu har vi fået og har en socialdemokratisk borgmester, der måske ikke har fulgt med i statsministerens salgspropaganda i forbindelse med folketingsvalget. Her blev lovet øget velfærd til børn, unge, handicappede og ældre, måske uden tanke for den kommende hverdag og virkelighed. Det er den virkelighed, vores borgmester sidder med her til de kommende budgetforhandlinger, et sandhedens øjeblik, der kan virke uoverskueligt især i forhold til vores plejehjem/ældrecentre.

Annonce