Annonce
Randers

Langt større behov for julehjælp i år

Repræsentanter for de syv organisationer og foreninger, der står for fordelingen af de penge, der bliver indsmalet til Randers Julehjælp, var forleden samlet i - og udenfor - det gamle mediehus i Nørregade. I forreste række ses fra venstre: Lili Ruby, Kirkernes Familiehjælp - Karen Kviesgaard, Kirkens Korshær - Lillian Hedegaard, Mødrehjælpen - Kaisa Sørensen, Frelsens Hær - Sarah Bech-Lodahl, Mødrehjælpen - Anni Staub, Dansk Folkehjælp. I bagerste række fra venste ses: Berit Nielsen, Kirkernes Familiehjælp - Lars Kronborg og Kirsten Vandbæk, Børnenes Kontor - Peter og Jimmie fra Aktivitetsforeningen Jennumparken - Jakob Bruun, Dansk Folkehjælp

Julehjælps-organisationerne får mange flere ansøgninger end tidligere. I år får Dansk Folkehjælp også del i Randers Julehjælp.

Annonce

Randers: Behovet for at modtage julehjælp er steget dramatisk. Sådan lyder meldingen fra de organisationer, der er med til at fordele de midler, som indsamles via Randers Julehjælp, som Randers Amtsavis igen i år står som koordinator for. Blandt andet på den baggrund har Randers Amtsavis atter i år valgt at udvide antallet af organisationer, der får del i Randers Julehjælp. Avisen, og ikke mindst de frivillige i organisationerne, der står for uddelingen, og de socialt udsatte medborgere i Randers Kommune, der håber at få lidt hjælp til at holde en hyggelig jul, håber, at endnu flere borgere, men også lokale virksomheder, butikker, banker og fx medarbejderforeninger, vil give et bidrag til årets Randers Julehjælp.

De hjemlige humanitære organisationer har alle i år oplevet en alarmerende vækst i børnefattigdom. Især børn af enlige forsørgere er udsatte, og ny forskning peger på, at de samme børn får svært ved at flytte sig væk fra samfundets bund senere i livet, kunne Kristeligt Dagblad fortælle for en uge siden.

Annonce

Søgte avisen om hjælp

Organisationerne plejer først at få henvendelser om julehjælp i slutningen af november. Men i år begyndte bekymrede forældre allerede i september at kontakte julehjælpsorganisationerne, og da Randers Amtsavis for en måneds tid siden fortalte, at avisen igen i år arrangerede Randers Julehjælp, henvendte flere fortvivlede randrusianske småbørnsfamilier sig til avisen for at få del i julehjælpen.

- Det er første gang, at vi på avisen har oplevet at få direkte ansøgninger, fortæller chefredaktør Axel Præstmark.

Da avisen ikke påtager sig selv at fordele julehjælpen, er de familier, der henvendte sig direkte blevet henvist til at søge hos en af de organisationer, som står for fordelingen af Randers Julehjælp.

Annonce

Tre gange så mange

I Kristeligt Dagblad kunne formanden for Børnesagens Fællesråd, tidligere folketingsmedlem René Skau Björnsson, Århus, fortæller, at der er en voldsom stigning i eneforsørgere, der søger om økonomisk hjælp. Alene i år søgte tre gange så mange som tidligere om støtte til konfirmation, og det samme billede tegner sig vedrørende julehjælpen.

Hvor julen for de fleste af os er indbegrebet af hygge, et veldækket bord med alskens lækkerier, et væld af gaver og godter. Alt det, som er med til at gøre julen til en dejlig begivenhed. Især for børnene, som jo glæder sig længe før selve juledagene. Så er der desværre også børn, for hvem julen slet ikke byder på så megen glæde. Børn, der bor i fattige familier, hvor der hverken er råd til julemad eller julegaver.

Annonce

Gavmilde randrusianere

Heldigvis har mange randrusianere i de fire år, hvor Randers Julehjælp har eksisteret, vist, at de er meget gavmilde. Sidste år blev der indsamlet lige godt 200.000 kr., men med det kraftigt stigende behov, så er håbet, at endnu flere randrusianere vil hjælpe de fattigste af deres medborgere, så indsamlingen når op på niveau med rekordåret 2014, hvor der blev samlet næsten en kvart million kroner ind.

De indsamlede penge har hvert år været med til at tænde lidt julelys i øjnene på mange randrusianske børn. Og endnu flere har behov i år.

Flere organisationer kan fortælle om familier, der hidtil sagtens har kunnet klare sig selv, som nu desværre har måttet stille sig op i køen for at modtage julehjælp, fx på grund af arbejdsløshed, sygdom og ikke mindst det indførte kontanthjælpsloft, som har sat udsatte familiers allerede anstrengte økonomi under endnu kraftigere pres.

Annonce

Randers kan gøre det

- Vi bryster os af at være et velfærdssamfund med velstand alle vegne. Alligevel ser vi, at det ikke er alle omkring os, der får del i den velfærd, og et af de steder, man tydeligt mærker det, er, når man er barn og ikke kan holde jul på samme måde som andre i klassen. De børnefamilier håber vi, at rigtig mange randrusianere - både privatpersoner, men også virksomhedsejere og fx medarbejderforeninger eller fonde - gerne vil være med til at hjælpe, siger chefredaktør Axel Præstmark.

- Vores bidrag er, at vi gør, hvad vi er gode til. Vi formidler historier og samler byen, men det i sig selv gør ingen forskel. Det gør kun en forskel, hvis der er opbakning. Men vi ved, at Randers kan gøre det. Det har vi set tidligere år. I Randers står man sammen og hjælper, når behovet er der. Det håber vi også vil vise sig i år, konstaterer chefredaktøren.

Ny blandt de organisationer, der står for uddeling af julehjælpen, er Dansk Folkehjælp, mens Kirkernes Familiehjælp er tilbage efter år, hvor de ikke havde resurser til at dele julehjælp ud. De øvrige organisationer er gengangere fra sidste år, nemlig Mødrehjælpen, Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Børnenes Kontor og Aktivitetsforeningen Jennumparken.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers For abonnenter

Huse i Assentoft står stadig på usikker grund: Politikere tøver inden beslutning om mulig nedrivning - nu høres naboerne

Sport

Danmark slider sig i VM-semfinalen i vild gyser

Annonce