Annonce
Østjylland

Leif Skaarup: Vi hopper fra tue til tue

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Mariagerfjord Leif Skaarup nød forleden muligheden for at tage på gåtur i Ørnedalsbugten ved Hobro. Det gjorde han sammen med familiens to hunde, Sif og Freja, som begge er af racen welsh springer spaniel. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

Den politiske styring af Mariagerfjord er præget af for mange hovsaløsninger og uigennemtænkte beslutninger. Det mener i hvert fald Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Leif Skaarup, der savner flere visioner for byrådets fremtidige arbejde.

Hobro: Efter fire års læretid i Mariagerfjord Byråd føler Socialdemokratiets spidskandidat, Leif Skaarup, sig klar. Klar til at indtage borgmesterstolen. Klar til at sætte en fælles kurs. Og ikke mindst klar til at gennemføre de strukturelle ændringer i kommunen, som han anser for at være nødvendige, hvis kommunens fremtid skal sikres.

- Det kan godt være, at ønsket om strukturændringer ikke umiddelbart sælger billetter hos vælgerne, men det er sådan, jeg har det. For mig er det ikke et mål at blive borgmester. Det, der betyder noget for mig, er, at vi kan få sat en proces i gang og få lavet de ændringer i kommunen, som rent faktisk kan gavne os på den lange bane, siger Leif Skaarup og kigger ud over det blikstille vand i Ørnedalsbugten ved Hobro.

Sammen med familiens to hunde, Sif og Freja er han taget på morgengåtur langs vandkanten i Østerskoven. Midt i en kommunal valgkamp, hvor alt er konstant hektisk, er den ro og det pusterum, som naturen tilbyder, nemlig en kærkommen gave for den 45-årige politiker.

- Der er næsten ingen borgere, der har mere end fem minutters gang fra det øjeblik, hvor de forlader deres hjem, før de når til et stykke uberørt natur. Det skal vi værne enormt meget om, for det er nok dét, der er vores kommunes allerstørste kendetegn, siger Leif Skaarup.

Øvrige kandidater på liste A

Disse kandidater fra Socialdemokratiet stiller også op til kommunalvalget i Mariagerfjord Kommune:Edin Hajder, Hobro

Mette Binderup, Valsgård

Lene Nielsen, Hadsund

Jens Riise Dalgaard, Arden

Peter Muhl, Skelund

Karen Østergaard, Hadsund

Trine Blaabjerg Petersen, Hobro

Per Søndergaard Mathiesen, Vebbestrup

Jane Grøn, Mariager

Niels Peter Christoffersen, Hobro

Jette Rask, Hobro

Bo Drastrup-Fjordbak, Arden

Svend Skifter Andersen, Hobro

Steen Thomsen, Ajstrup

Gitta Brams, Ø. Hurup

Thomas Høj, Mariager

Ronny Thomsen, Als

Dorthe Boddum, Hobro

Et hul til 7,5 millioner kr.

Via sit daglige arbejde som faglig sekretær i FOA Mariagerfjord kender han ganske vidst kommunen rigtig godt indefra, men der har bestemt også været tidspunkter, hvor Leif Skaarup hurtigt har skullet sætte sig ind i kompliceret stof i forbindelse med sit byrådsarbejde.

Til trods for den stejle læringskurve har Leif Skaarup haft overskud til at betragte sit og sine byrådskollegers arbejde igennem årene, og her er dommen klar:

- Jeg synes, vi har brug for nogle flere visioner for, hvad vi gerne vil med vores kommune i fremtiden. Som det er nu, mangler vi at få sat en retning, så vi ved, hvad vi skal sigte efter i stedet for at hoppe fra tue til tue, og ende med usammenhængende hovsaløsninger, siger han og peger på kanalområdet i Hadsund som et eksempel på, hvor en beslutning efter hans mening har manglet retning.

- I byrådet snakkede vi udvikling i Hadsund, men vi gjorde det uden at diskutere og forholde os til, hvad udvikling egentlig er. Resultatet er blevet, at vi nu har et stort område i Hadsund, som ligger fantastisk, og som vi har gravet et hul til 7,5 millioner kroner i. Men udviklingen, som i princippet var målet, er udeblevet. Og det er et generelt problem i mange af de beslutninger, vi træffer, siger han.

Spidskandidaterne i Mariagerfjord

Randers Amtsavis har været rundt i Mariagerfjord Kommune med spidskandidaterne fra de ti partilister, der er repræsenteret ved kommunalvalget 21. november.De ti spidskandidater har selv valgt de fysiske rammer for deres eget interview. Det er sket ud fra journalistens ønske om at vælge et sted, der betyder noget for kandidaten selv og/eller Mariagerfjord Kommune.

Alle interviews kredser om kandidaternes besvarelser på følgende tre spørgsmål:

Hvordan er de sidste fire år gået for Mariagerfjord Kommune?

Hvad er den største udfordring for Mariagerfjord Kommune i øjeblikket?

Hvis du bliver valgt ind i Mariagerfjord Byråd, hvad vi du så arbejde for i de næste fire år?

Annonce

- Centrum er placeret forkert

Overordnet set er Leif Skaarups vigtigste anke i forhold til det nuværende byrådsflertal, at der er blevet brugt for meget krudt på at tale mursten og for lidt på at tale indhold.

- Når vi skal spare penge i kommunen, vender vi os ned til forvaltningen og siger: "Find én procent inden for jeres område", hvorefter forvaltningen sender opgaven videre ud til det udførende niveau. Men jeg mener, at vi skal vende den om, siger han.

Ifølge socialdemokratiets borgmesterkandidat ville det give mere mening, hvis man eksempelvis inden for det kommunale skoleområde lavede en vision og nogle rammer for, hvad de kommunale skoler skal tilbyde eleverne.

På den måde kunne man starte hele besparelsesprocessen i yderste led, og først derefter vurdere, hvad der er behov for i forvaltningen for at sikre understøtningen af den decentrale opgaveløsning.

- Som det er nu, er det forvaltningen, der definerer, hvordan man skal gøre tingene ude på det yderste niveau. Men det giver ikke mening. Derfor skal vi have flyttet centrum af vores organisation derud, hvor opgaven rent faktisk udføres, siger han.

Annonce

En lettere vej for borgeren

Selv om Leif Skaarup og resten af den socialdemokratiske byrådsgruppe har været i mindretal i de seneste fire år, så er der allerede taget enkelte skridt i den retning, som de gerne vil gå i de næste fire år.

Blandt andet er oprettelsen af den kommunale ungeenhed og tilførslen af penge til en erhvervsplaymaker fra starten af 2018 ifølge Leif Skaarup gode eksempler på et kommunalt system, der tager afsæt i den enkelte borger.

- Det er elementer, hvor vi prøver at sige: "I skal ikke bekymre jer om, hvordan vi ser ud. Vi sørger for, at når I kommer ind og har en udfordring i forhold til os, så er det os, der skal sikre, at vi leverer den ydelse til dig, som kan hjælpe dig i din situation", siger han.

Han ser sammen med resten af sit parti gerne, at løsningsmodellen fra ungeenheden og erhvervsplaymakeren bliver kopieret over på samtlige andre af kommunens områder. Herunder arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor de af kommunens borgere, der har allerflest snitflader med det komplekse system, er placeret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Annonce