Annonce
Erhverv

Matias og Thomas er ikke, som teenagere er flest - de trives først for alvor, når nogen sætter dem til at knokle

Thomas Palúszewski (tv) og Matias Kristensen, begge 16 år, har store planer for deres fælles virksomhed MT Landbrugsservice. Foto: Annelene Petersen
Matias Kristensen og Thomas Paluszewski er begge 16 år og går i niende klasse. Sideløbende driver de sammen virksomheden MT Landbrugsservice, hvori de tilbyder alle former for manuelt arbejde til primært landbruget. Men planerne for virksomheden rækker videre end til blot at være en fritidstjans. Den skal og vil blive udviklet til noget større, lover de.

Favrskov: MT Landbrugsservice - bid mærke i navnet. For sandsynligvis vil du høre om virksomheden igen. Ikke fordi det er noget stort og betydeligt foretagende - endnu. Men har man blot en enkelt gang mødt de to iværksættere bag, efterlades man uden den mindste tvivl om, at her står vi overfor begyndelsen til noget stort, til et eventyr, om man vil.

MT står for Matias og Thomas med efternavnene Kristensen og Paluszewski. De er begge 16 år og går i 9. klasse på Hadsten Skole. Og ved siden af driver de så deres fælles, godt et halvt år gamle virksomhed MT Landbrugsservice.

Nu er det ikke første gang, man hører om meget unge mennesker, der starter egen virksomhed. Men ofte er baggrunden, at iværksætteren har udviklet en app eller opfundet en dims, der kan lette hverdagen for mange mennesker, og at han eller hun så forsøger at få gang i salget af app'en eller dimsen.

Annonce

Samler sten

Udgangspunktet for Matias og Thomas er imidlertid noget langt mere jordnært. Nemlig erfaring med at samle og fjerne sten fra landbrugsjorder kombineret med - for teenagere generelt - noget så usædvanligt som en nærmest ubændig lyst til at arbejde.

- Ja, vi kan godt lide at lave noget, og så kunne vi jo bare finde et eller andet fritidsjob, vil mange sikkert mene. Men det er sjældent, man finder noget, der er timer nok i, forklarer Thomas.

Indtil videre har hovedaktiviteten i MT Landbrugsservice været at rense markerne for sten. Men Thomas Palúszewski og Matias Kristensen kan og vil meget gerne andet end det. Foto: Annelene Petersen

Dertil kommer, at MT Landbrugsservice også er andet og meget mere end en indtægtsgivende fritidsbeskæftigelse for to geskæftige folkeskoleelever. Ambitionerne rækker betydeligt længere end det.

-  Vi regner da med, at aktiviteterne i firmaet skal udvides og udvikles også efter, at vi er færdige med skolen. Planen er at køre videre og hurtigst muligt komme op på fuld tid, siger Matias.

PLUS_amtsavisen

Kære Læser.

Du læser lige nu en artikel, som normalt er forbeholdt vores abonnenter. Vi har helt ekstraordinært valgt at give fri adgang til artiklen, fordi vi gerne vil vise, hvad vores dygtige journalister skriver om de emner, som kan have værdi for dig og din hverdag. Vi arbejder hver dag benhårdt på at udvælge og skrive om de emner, som har størst interesse og betydning for folk i Kronjylland, på Djursland og det sydlige Himmerland. Uanset om det gælder politik, byggerier, infrastruktur, erhverv eller sport.

Vi håber, at du får gavn af artiklen. Husk, du altid er velkommen tilbage – uanset om du vil læse vores gratis artikler, eller om du ønsker at få lidt mere viden om og indblik i din og vores by og fælles interesser. Klik her, hvis du fremover vil have adgang til lignende artikler.

At både han og Thomas efter sommerferien starter på henholdsvis handelsgymnasiet og det almene gymnasium, ser ingen af dem som en hindring for den fortsatte vækst i MT Landbrugsservice. Heller ikke selv om de godt ved, at gymnasiet nok vil være lidt mere tidskrævende end folkeskolen.

Den eneste hurdle, de lige nu slås med, er deres alder og dermed Familieretshuset. Den instans skal nemlig, hvis man ikke er fyldt 18 år, give tilladelse til, at man kan oprette egen virksomhed og få et cvr-nummer.

- Og de arbejder ikke ligefrem hurtigt. Nu har vi foreløbig ventet et halvt år på tilladelsen, lyder det fra de to iværksættere.


Vi regner da med, at aktiviteterne i firmaet skal udvides og udvikles også efter, at vi er færdige med skolen. Planen er at køre videre og hurtigst muligt komme op på fuld tid.

Matias Kristenen, iværksætter


Indtil videre bliver de derfor hyret som løst ansatte af kunderne, som endnu typisk er landmænd, som ønsker deres marker renset for sten.

Annonce

Venter på cvr-nummer

- Men vent til, vi har fået vores cvr-nummer. Så bliver der løbende noget at skrive om for avisen, lover Matias og uddyber, at så vil de begynde at ansætte folk med henblik på at holde firmaet kørende på fuld kraft, også mens de to chefer vil være optaget af at få hver deres studentereksamen.

Endnu har kun Matias Kristensen kørekort til det imponerende køretøj bag ham og Thomas Palúszewski. Men sidstnævnte er i gang med at erhverve et også. Foto: Annelene Petersen

Selv om de som nævnt ikke anser MT Lanbrugsservice for at være et fritidsjob, er det alligevel et sådant, der udløste først ideen og kort efter beslutningen om at starte egen virksomhed.

- Jeg havde et lille job med at samle sten for en svinefarm, og på et tidspunkt under corona-nedlukningen var der så meget at lave, at jeg spurgte Thomas, om han ikke kunne tænke sig at hjælpe, fortæller Matias.

Det kunne Thomas godt, og mens de sammen samlede sten, fødtes ideen om at blive herrer i egen virksomhed.

- Og så var det jo i virkeligheden nærliggende at basere virksomheden på det, vi allerede var i gang med. Ikke mindst fordi det var let at gå til, det krævede ikke nogen startkapital af betydning, ligesom vi begge er meget interesserede i landbrug, siger Thomas.

Annonce

1300 følgere

Da de også er udstyret med både masser af selvtillid og initiativ, var der ikke langt fra idé til handling. MT Landbrugsservice var født.

Straks efter etableringen gik de to unge iværksættere i gang med markedsføringen - via Facebook og med telefonen.

- Og det gik noget trægt i starten. Jeg vil skyde på, vi havde ringet rundt det meste af en måneds tid, før den første kunde takkede ja til at købe vores service, siger Matias og tilføjer:

- Men derfra gik det stærkt. Kunderne har i perioder nærmest stået i kø, og vi har i dag cirka 1300 følgere af vores facebook-side.

Marken er stor og fyldt med sten, men Thomas og Matias er altid friske på at samle og fjerne stenene. Foto: Annelene Petersen

Matias og Thomas oplever også, at kunderne er så tilfredse, at de vender tilbage.

- Det gør stenene også. De arbejder sig op af jorden, så selv om vi har renset en mark det ene år, kan der sagtens være brug for os samme sted igen året efter. Det er fast arbejde, lyder det fra de to.

Annonce

Ser ikke familien

På spørgsmålet om, hvor meget tid de hver uge bruger på MT Landsbrugsservice, svarer de, at det kan svinge fra 30-40 timer til nul.

- Men der har været flere uger, hvor vi stort set ikke har set vores familier, siger Thomas og understreger i samme åndedrag, at det endnu ikke har været for meget.

- Det er bare fedt, præciserer han.

Nok er MT Landbrugsservice grundlagt på stensamling, og opgaver med at fjerne sten fra markerne har også indtil videre været hovedaktiviteten i firmaet. Men det er langt fra det eneste, de to initiativrige venner kan.

- Vi er åbne for hvad som helst og har den holdning, at ikke før, vi har prøvet, ved vi, om kan. Men som udgangspunkt regner vi altid med, at vi kan, siger Thomas.

Annonce

Staldvask og saltspredning

Og de har da også i regi af deres fælles firma løst andre opgaver end at samle sten. Eksempelvis har de i vinterhalvåret vasket en del stalde, ligesom Matias har været ude at køre med såvel saltspreder som sneplov.

Matias har nemlig traktorkørekort, og Thomas er i gang med at erhverve et.


Vi er åbne for hvad som helst og har den holdning, at ikke før, vi har prøvet, ved vi, om kan. Men som udgangspunkt regner vi altid med, at vi kan.

Thomas Paluszewski, iværksætter


Endnu råder de ikke over egne køretøjer, men bruger typisk kundernes traktorer, når de samler sten. Selve opsamlingen af sten sker på gammeldags vis med hænderne, men traktoren er med på marken, og stenene bliver smidt op i eksempelvis en påmonteret frontlæsser.

Men hvad med den lidt fjernere fremtid? Skal de to iværksættere ikke have en uddannelse udover deres studentereksamener?

- Jo da, lyder det prompte fra dem begge.

- Men derfor behøver vi jo ikke at lukke vores virksomhed. Som sagt har vi tænkt os at ansætte folk i takt med, at der bliver behov for det.

Annonce

Relevante uddannelser

Hverken Matias eller Thomas ved endnu helt præcist, hvilken uddannelse de, når studenterhuerne er i hus, vil vælge. Men det bliver enten en landbrugsuddannelse eller noget inden for byggeri og entreprenørarbejde.

Planen er, at MT Landbrugsservice skal udvikle sig til at være en entreprenørvirksomhed i bred forstand, og at de skal udvikle den sammen. Derfor vil de begge gå efter en uddannelse, der er relevant for at følge planen.

Inden de to virksomhedsejere stiger ombord i den store traktor, som den aktuelle kunde har stillet til deres rådighed, og begiver sig ud på en endnu stenfyldt mark, gentager Matias sin spådom:

- Du skal nok få noget at skrive om i avisen fremover.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Politiet går ind i sag om trusler mod initiativtager til demonstration: - Det tager vi alvorligt, det kan jo være et angreb på Grundloven

Annonce