Annonce
Debat

Mere frihed til skolerne

Læserbrev: I mere end et år har man på folkeskolerne kæmpet med udfordringer, utallige ændringer, nødundervisning, online-undervisning, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og så videre – alt sammen for at mindske virkningerne af den globale pandemi. Igennem samarbejde mellem ledelser, tillidsvalgte og personalet på skolerne er meget lykkedes rigtig godt, og der er givet et skoletilbud til eleverne, som man set i bakspejlet – ud fra de givne rammer – må betragte som vellykket og absolut tilfredsstillende.

Men trods den store indsats er der elever, der er vendt tilbage til skolen med et fagligt eller trivselsmæssigt efterslæb, et efterslæb, der nu skal håndteres. Derfor er det glædeligt, at man i en bred forligskreds i Folketinget har lavet en aftale om mere frihed til skolerne.

Det er en aftale, der giver mulighed for at frigive lærerressourcer til at forbedre kvaliteten af undervisningen, og fra Randers Lærerforening opfordrer vi til, at man på kommunens folkeskoler bruger mulighederne i aftalen.

Annonce

Skolerne får mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning til to-lærertimer, hvilket mere end 93 procent af lærerne i Randers Kommune påpeger vil medvirke til en god genstart af folkeskolen i kommende skoleår. I Randers anvender man i øvrigt de nuværende muligheder for at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer i et pænt omfang i forvejen.


Folketinget har med aftalen sat en ny ramme for folkeskolen.


Ligeledes får skolerne mulighed for at droppe elevplanerne og i stedet bruge tiden på andre og langt mere konstruktive ting i forhold til at skabe en bedre skoledag for eleverne. Tiden, der bruges på elevplaner, kan for eksempel bruges på faglig sparring med kollegerne, hvilket ni ud af 10 lærere i Randers Kommune har savnet i tiden med covid-19. En faglig sparring, der for eksempel kan bruges på at udvikle undervisningen.

Folketinget har med aftalen sat en ny ramme for folkeskolen – og helt generelt giver aftalen skolerne mulighed for, at der frigives vigtige lærerressourcer, lærerne i stedet kan anvende på kerneopgaven – undervisning af høj kvalitet eller øge elevernes trivsel.

I aftalen fremgår det, at de frigivne ressourcer skal blive i undervisningen, og aftalen er vigtig i forhold til, at man får bedre muligheder for at få undervisningsfællesskaberne i klasselokalerne genstartet efter sommerferien.

Når Folketinget endelig tør give folkeskolen frihed, så skal vi udnytte det i Randers Kommune. Det er vejen til en bedre folkeskole, en folkeskole med fokus på kerneopgaven. Det giver denne aftale bedre muligheder for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Kunsttrappe og rullende trappe

Sport For abonnenter

Husker du 'Lunte' Leif? Sådan endte en lasket seriespiller fra Fjordbakken med at blive et rekordsalg fra Freja til Brøndby

Annonce