Annonce
Randers

Midt i modvinden: Verdo præsenterer bedste resultat i 15 år

Verdo præsenterer midt i en stor krise for virksomheden det bedste regnskabsresultat i 15 år. Foto: Annelene Petersen.
Repræsentantskabet godkendte mandag aften Verdos regnskab for 2018. Driften gav et overskud på 85 millioner før skat, og det skyldes især plus på kommercielle forretninger.

Randers: Midt i en krise præsenterer Verdo et historisk godt regnskab. Overskuddet på driften sidste år blev på knap 85 millioner kroner før skat, det er 40 millioner bedre end budgetteret og det bedste resultat de seneste 15 år.

De 235 millioner kroner, som Verdo skal betale tilbage til varmekunderne, fordi der ulovligt blev opkrævet ekstra over varmeregningerne i årene 2000-2005, vil selskabet tage fra egenkapitalen. Med renter skal Verdo af med 269 millioner, og derefter vil egenkapitalen være 1,12 milliarder kroner.

Verdos bestyrelsesformand, Torben Høeg Bonde, siger om regnskabet:

-Det er rigtig flot, det er det bedste i 15 år for Verdo, og jeg vil især fremhæve, at de kommercielle aktiviteter trækker læsset med 70 procent af resultatet før skat.

Annonce

Økonomiske nøgletal 2018

Nettoomsætning: 2,4 milliarder kroner
Overskud før skat: 85 millioner kroner
Egenkapital: 1,12 milliarder kroner
Antal ansatte: 534

Kilde: Årsberetning 2018, Verdo

Kommercielle trækker læsset

De kommercielle aktiviteter i Verdo tegner sig for samlet 59 millioner kroner af overskuddet. De stammer især fra udvikling, installation og vedligeholdelse af energianlæg. Verdo vandt blandt andet udbud på et flisfyret værk til Balling-Rødding Varmeværk og et halmfyret værk til Auning Varmeværk.

Kun et enkelt af de kommercielle områder giver tab, og det drejer sig om det engelske selskab, Verdo Renewables, der kom ud af året med et tab på godt 700.000 kroner. Verdo har tidligere lidt store tab på selskabet, men har skilt sig af med produktionsanlægget og er nu alene distributør af træpiller i England.

Verdo har i årets løb også frasolgt brintselskabet Hydro, stoppet et selskab i Holland, der handlede med biomasse og solgt sine aktier i Nianet, der leverer fibernet til erhverv. Salgene påvirker hver for sig i ringe grad regnskabet. Men de samlede frasalg er en del af forklaringen på det gode resultat, og Verdo skriver da også i regnskabet, at man forventer et resultat næste år, som er lidt lavere, primært fordi der vil være færre engangsindtægter.

Sund virksomhed

Ifølge bestyrelsesformand Torben Høeg Bonde er Verdo en sund forretning, som er økonomisk velfunderet

- Vi ser nu synergieffekterne af samspillet mellem de kommercielle områder og forsyningsområderne, siger han.

Den samlede omsætning inden for forsyning af vand, varme og el steg i forhold til året før, mens overskuddet før skat samlet var en smule under sidste års resultat. I alt bidrager forsyningen med 24,3 millioner af det samlede resultat før skat.

Torben Høeg Bonde oplyser, at årets overskud vil blive lagt i pengekassen, hvorfra de vil blive anvendt til at nedbringe gæld og til investeringer i virksomheden.

Tilbagebetalingssagen

Verdo skal betale 235 millioner kroner tilbage til sine varmekunder, fordi selskabet i årene 2000-2005 ulovligt opkrævede for meget.

Verdo har undersøgt fire modeller for tilbagebetaling. En af dem går ud på at finde de oprindelige kunder, primært fra årene 2000-2005, men også kunder helt frem til 2014, fordi der indgår renter fra den periode i det beløb, der betales tilbage.

En analyse udarbejdet af revisionsselskabet PriceWaterhouse Coopers anslår, at det vil koste mellem 107,6-162,7 millioner kroner at gennemføre betalingen til de oprindelige kunder.
Myndigheden Forsyningstilsynet har slået fast, at administrationsudgifterne ved tilbagebetaling skal tages af den samme pulje, og at omkostningerne skal være rimelige, så der ikke tages fra meget fra det beløb, kunderne skal have tilbage.

Tre andre modeller er alle billigere, og det mest sandsynlige er, at pengene betales tilbage til Verdos varmekunder ved at sænke varmeprisen de næste tre år eller på én gang til de nuværende kunder.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce