Annonce
Randers

Miljøministeriet: Højere DAKA-skorsten vil give bedre lugt i Assentoft

Den nuværende skorsten rækker 90 meter op i vejret, men efter spørgsmål til miljøministeren fra MF Michael Aastrup har ministeriet regnet ud, at en tyve meter højere skorten vil kunne reducere lugtgenerne fra fabriken.Arkivfoto: Flemming Højer

Bygger DAKA en skorsten, der er tyve meter højere end den nuværende, vil lugten fra fabrikken delvist blive løftet væk fra Assentoft, viser beregninger fra Miljøministeriet.

Annonce

ASSENTOFT: Hvis DAKA bygger en ny skorsten, der er tyve meter højere end den skorsten, der i dag rejser sig over fabrikken, vil lugtgenerne fra produktionen blive reduceret med omkring 10 procent. Det har miljøministeriet beregnet, efter at folketingsmedlem og Assentoft-borger Michael Aastrup Jensen (V) havde stillet spørgsmålet.

Flere af naboerne til benmelsfabrikken føler sig stærkt plaget af lugtgener fra fabrikken, der modtager døde dyr til bearbejdning. I årevis har lugt fra Daka været et tilbagevendende debatemne, og derfor håber Michael Aastrup Jensen, at Miljøministeriets beregninger kan bane vejen for en løsning.

- Og jeg mener, at en højere skorsten er en god chance for Assentoft til at slippe for noget af den stramme lugt fra DAKA, siger han.

- De 10 procent er en vurdering fra ministeriet, og i givet fald vil der skulle regnes mere på det. Og jeg tror på, at en højere skorsten vil lette endnu mere på lugt-generne. DAKA ligger lavt, og får vi lugten fra fabrikken løftet højere op, vil den også meget lettere kunne blæse væk fra landsbyen.

Prisen for en ny skorsten anslår ministeriet til at blive omkring 10 millioner kroner. Den nuværende skorsten, der er 90 meter høj, blev bygget i 2001 og kostede 5,5 millioner.

- Og i forhold til en virksomhed som DAKA mener jeg, at det må være et overkommeligt beløb. Jeg har holdt mange møder med virksomheden, og den er meget indstillet på at leve fredeligt sammen med sine naboer, siger Michael Aastrup Jensen.

Ideen om en højere skorsten falder også i god jord hos Henning Jørgensen fra en borgergruppe, der arbejder med lugtgenerne fra DAKA - og som faktisk selv har peget på en højere skorsten som en mulighed.

- Umiddelbart lyder det godt, selvom en reduktion af lugten på 10 procent måske ikke er tilstrækkeligt. Men alt andet lige vil en højere skorsten sende røgfanen fra DAKA længere væk - selvom det så måske bare vil betyde, at den generende lugt bliver et problem et andet sted, siger han.

Miljøministeriets svar

Michael Aastrup Jensen (V) har stillet følgende spørgsmål til Miljøstyrelsen:Spørgsmål: Er det teknisk muligt at etablere en højere skorsten for at formindske lugtgenerne, og hvor meget vil det i så fald koste?

Svar: Miljøstyrelsen oplyser, at det efter styrelsens vurdering vil være muligt at etablere en højere skorsten og dermed mindske lugtgenerne i omgivelserne. Tidligere beregninger indikerer, at en skorsten på 110 meter (dvs. en skorsten, der er 20 meter højere end den nuværende) vil kunne reducere lugten i omgivelserne med 5 - 10 %. Det vil imidlertid kræve nye, detaljerede beregninger, hvis der skal siges noget mere præcist om dette.

Miljøstyrelsen oplyser, at det med forbehold forsigtigt kan estimeres, at en 110 meter høj skorsten inkl. nyt fundament vil koste ca. 10 mio. kr. Den nuværende skorsten på 90 meter kostede i 2002 5,5 mio. kr

MF Michael Aastrup Jensen har fået miljøministeriets ord for, at en højere DAKA-skorsten vil kunne lette på lugtgenerne i Assentoft. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers For abonnenter

Huse i Assentoft står stadig på usikker grund: Politikere tøver inden beslutning om mulig nedrivning - nu høres naboerne

Randers

To bilister kørte sammen i kryds

Randers FC For abonnenter

Randers FC rider på en sejrsbølge: En lille ting rumsterer alligevel i Thomasbergs baghoved

Danmark

Lyt til Danmark Fortæller:  Scandinavian Star - Bror til brandoffer har ikke mange forhåbninger til ny efterforskning af skibsbrand

Annonce