Annonce
Debat

Ministeren bør genbesøge sin beslutning

Læserbrev: Pernille Rosenkrantz-Theil har talt – hun vil have nationale test. I Randers var skoleudvalget og Randers Lærerforening helt enige, ligesom en lang række øvrige kommuner og lokale lærerforeninger over det ganske land. I den nuværende situation giver nationale test ingen mening.

En undersøgelse fra Ålborg Universitet viser, at de nationale test skader elevernes trivsel. I forvejen har den lange periode med fjernundervisning og små bobler påvirket elevernes trivsel negativt. Det var den første grund til, at ministeren bør genbesøge sin beslutning.

Trods den store indsats, som elever, forældre og lærere har ydet gennem de seneste 13 måneder, så har det haft konsekvenser for elevernes faglige udbytte, men konsekvenserne er et produkt af de lokale vilkår og rammer, som skolerne, eleverne, forældrene og lærerne har ageret under i hele covid-19-perioden. Lad dog lærere og skoler afklare, hvilke test der er behov for – det er der, man har kendskabet til eleverne og til den undervisning, man ønsker at evaluere på. Det var den anden grund til, at ministeren bør genbesøge sin beslutning.

De nationale test fungerer ikke i den nuværende form – lærerne kan ikke bruge dem. Hvis testene overhovedet er retvisende (i den nuværende situation), viser de intet, som lærerne ikke konstaterer på anden vis. Udskrifterne med resultater er ikke meget værd for nogen, undtagen for de, der sælger papir. Det var den tredje grund til, at ministeren skal genbesøge sin beslutning og fritage kommunerne for de nationale test.


De nationale test fungerer ikke i den nuværende form.


Med arbejdstidsaftalen fra efteråret 20 så er der lagt et nyt spor ud mellem arbejdsgiverne – kommunerne og Danmarks Lærerforening. Der er tale om et samarbejdsspor, og når kommuner og lærerforeninger er enige om, at man kan skabe evalueringer og test, der giver mulighed for gode og kvalitative tilbagemeldinger, så drop de nationale test og brug ressourcerne fornuftigt. Det var den fjerde grund til, at ministeren skal genbesøge sin beslutning.

Vi skal genstarte folkeskolen efter covid-19, vi skal have højnet trivslen, vi skal arbejde med fagligheden, og det gøres bedst ved at vise skoleledere, lærere, elever og forældre den fornødne tillid.

Løsningen er, at ministeren genbesøger sin beslutning, dropper de nationale test og viser skolerne tillid til, at man lokalt bruger råderummet til at træffe de rigtige valg ud fra pædagogiske, didaktiske og faglige overvejelser, således at fokus er på fællesskab, trivsel og elevernes udbytte af undervisningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce