Annonce
Randers

Næsten halvdelen af danskerne udfører frivilligt arbejde: Socialområdet er stort i Randers

Hos Frivilligværket er man mest i kontakt med de sociale foreninger, men der arbejdes på at udvide repertoiret, fortæller leder Louise Brown (tv). Arkivfoto: Annelene Petersen
Danmark er et af de lande i verden, hvor allerflest yder en frivillig indsats for deres medborgere. Selvom fordelingen af, hvilken del af befolkningen, der er aktive frivillige, skifter, forbliver en ting uændret: Den altafgørende motivation er at gøre noget godt for andre.

Randers: Rundt omkring i det danske land yder tusindvis af borgere dagligt en indsats for andre mennesker, helt frivilligt, og af et godt hjerte. Frivilligrapporten 2016-2018 anslår, at alle Danmarks frivillige hver evig eneste dag samlet bidrager med omkring 910.000 timers indsats.

Om det er som træner i den lokale idrætsforening, som besøgsven for ensomme ældre, som lektiehjælper, eller som indsamler for en humanitær organisation, er det frivillige arbejde altid kendetegnet ved at bestå af ulønnede aktiviteter. Til trods for det er danskerne ganske flittige.

- En række forskellige undersøgelser fra forskellige kilder viser, at omkring 40 procent af den danske befolkning over 16 år udfører frivilligt arbejde i en eller anden form, og det tal har været nogenlunde konstant de sidste ti år, fortæller Thomas P. Boje, professor i Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet og ekspert i frivillighed.

Danmark har en lang tradition for frivilligt arbejde, blandt andet i kraft af andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen og den folkelige idræt. Andelen af danskere, der udfører frivilligt arbejde, er en smule lavere end i Norge og Sverige, men alligevel en del højere end de fleste lande.

- De skandinaviske lande er generelt dem, der har den højeste frivillighed. Danmark ligger måske lidt i den lave ende, men i eksempelvis USA eller England ligger antallet af frivillige på omkring 25 procent, siger Thomas P. Boje.

- Det skyldes nok i høj grad, at vi har et ganske homogent samfund, hvor i hvert fald langt de fleste borgere er en del af samfundet.

Annonce

Randers har en lang historie for frivillige indsatser. Det har vi altid været gode til, og det synes jeg også stadigvæk, at vi er

Louise Brown, leder af Frivilligværket

Potentiale til mere

Frivilligrapporten peger på, at det især er to områder, de frivillige indsatser hører ind under. Således svarer 26 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at de udfører frivilligt arbejde i forbindelse med idræt, mens 34 procent har udført frivilligt arbejde på social- og/eller sundhedsområdet.

Hos Frivilligværket i Randers er det især socialområdet, som de tilknyttede foreninger beskæftiger sig med. Og her oplever man også stor velvillighed til at gøre noget godt for andre mennesker.

- Randers har en lang historie for frivillige indsatser. Det har vi altid været gode til, og det synes jeg også stadigvæk, at vi er. Der skyder også flere og flere foreninger og aktiviteter op for yngre mennesker, fortæller leder af Frivilligværket, Louise Brown.

Tilslutningen af frivillige, som Thomas P. Boje forklarer har været nogenlunde konstant de seneste ti år, gør sig også gældende i Randers. Louise Brown forklarer dog, at der bestemt er potentiale for endnu større tilslutning.

- I Randers Ugen sidste år, havde vi sådan en pop-up stand i Brødregade, hvor vi gjorde opmærksomme på os selv. Her spurgte vi dem, som ikke allerede ydede frivillige indsatser, hvad årsagerne var. De sagde næsten alle, at det var fordi, de ikke var blevet spurgt.

Indsatsen i Randers Ugen viste sig at give pote, og kastede således 54 frivilligsamtaler af sig. Til sammenligning holder Frivilligværket i løbet af et normalt år omkring 20 af disse.

Hvem er de frivillige?

Den gennemsnitlige frivillige er i Danmark 49 år gammel. Men det er de helt unge mennesker der, sammen med seniorerne, tegner sig for den største andel af Danmarks frivillige, ligesom det også er dem, der bruger mest tid på det.

- Det gælder både i Randers og på landsplan. Folk mellem 29 og 45 har travlt med at stifte familie og passe karrieren, og har typisk mindre tid til overs, hvor de kan være aktive i frivillige organisationer og foreninger, siger Louise Brown.

Thomas P. Boje forklarer, at der blandt de unge og ældre er sket en stigning i antallet af timer, de bruger på frivilligt arbejde. Omvendt har en af de grupper, som tidligere har været meget aktive frivillige, nemlig de højt uddannede i 40-års alderen, i gennemsnit halveret antallet af timer, de bruger på frivilligt arbejde. Fra cirka 20 timer om måneden til ti.

Til sammenligning bruger den gennemsnitlige danske frivillige 15 timer om måneden på deres ulønnede engagement i andre menneskers liv.

- Det er nok i høj grad arbejdslivet, der presser. Det kræver mere at holde sig ajour på arbejdsmarkedet i dag, end det gjorde for 15-20 år siden, siger Thomas P. Boje.

Grafik: Nex

Samarbejde med kommuner

Et af de områder indenfor frivilligt arbejde, som især har været i vækst de seneste 5-7 år, er det sociale arbejde. Det skyldes ifølge Thomas P. Boje blandt andet, at kommunerne i større udstrækning gør brug af de frivillige organisationer.

- Kommunerne er simpelthen i pengenød, så det er en realistisk kalkulation, at man er nødt til at have de frivillige med i planerne for at kunne opretholde den ønskede sociale standard. Det kan eksempelvis være i form af besøgsvenner, patientkontakter, når borgere er kommet hjem fra et hospital, eller lektiehjælp fordi der ikke er penge nok til specialundervisningen, forklarer Thomas P. Boje.

Flere kommuner skriver direkte i deres langtidsplanlægning, at forudsætningen for at opretholde det serviceniveau, man har i dag, er en aktiv frivillig sektor.

I Randers Kommune har man således også ansat to frivilligkoordinatorer, som varetager frivilligheden på ældreområdet i kommunen. På hvert ældrecenter findes desuden en frivilligguide, som er tovholder for de frivillige på det enkelte center.

- I frivilligcentrene, som Frivilligværket, kan vi godt blive lidt bekymrede for, hvad det betyder for os, at kommunerne opruster. Men generelt har vi et rigtigt godt samarbejde med de kommunale frivilligkoordinatorer, og vi får også selv midler fra kommunen. Jeg synes, vi er gode til ikke at se hinanden som konkurrenter, og i stedet samarbejde, fortæller Frivilligværkets leder, Louise Brown.

Thomas P. Boje peger da også på, at man i mange kommuner, på hospitaler og lignende, allerede har fundet ud af, at man ikke skal kalkulere med de frivillige som stabil arbejdskraft.

- Aktivitetshuse for sårbare unge kan for eksempel godt drives på frivillig basis, men man er nødt til at have professionelle tilknyttet, og det har kommunerne efterhånden indset.

Det handler om at hjælpe

Når man kigger på både de unge, de ældre, og alle dem midt imellem, er der én ting, som går igen. Svaret på spørgsmålet om, hvad der motiverer dem til at yde en frivillig indsats. Det handler om at hjælpe andre, og gøre en forskel, svarer 85 procent af de adspurgte i Frivilligrapporten.

- Der er ingen tvivl om, at en vigtig faktor til at være frivillig er, at man gerne vil gøre noget for det lokale samfund, altså det man kender, og som er tæt på en. På samme måde er frivillige i patientforeninger ofte pårørende, eller personer, der selv har været ramt af den pågældende sygdom, fortæller Thomas P. Boje.

Louise Brown mener, det er en udbredt misforståelse, at især unge mennesker kun tilslutter sig frivilligt arbejde for at pynte på CV’et.

- Undersøgelserne viser, at det kun er den fjerdevigtigste grund, når man spørger de unge selv. Langt de fleste vil bare gerne hjælpe, og gøre en indsats for mennesker, der trænger. Jeg oplever hos os, at det er nogle meget samfundsbevidste unge mennesker, vi har, fortæller hun.

De kommende søndage kan du i Randers Amtsavis læse om nogle af de mennesker, som af egen fri vilje – og på eget initiativ – gør noget godt for andre mennesker af et godt hjerte.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
DEBAT

Opdateret: Kommentarfeltet under artikler virker igen

INFO: Vi har haft nogle tekniske problemer på vores hjemmeside, som har betydet, at det ikke har været muligt at debattere og skrive kommentarer under artiklerne. Problemet er nu løst. Vi beklager bøvlet og takker for tålmodigheden.

Randers For abonnenter

Køber af Kongens Ege-lejlighed savner svar: - Vi får ikke noget at vide

Annonce