Annonce
Randers

Naboer må sluge bitter pille: Daka bygger uvelkommen minkhal i Assentoft

Sådan kommer den færdige råvarehal til at se ud. Illustration: Daka
Daka forsikrer over for beboerne, at produktionen ikke stiger, og lugten dermed heller ikke tager til. Hallen bliver opført i materialer i naturens farver og "pakket ind" i sandvolde og træbeplantning.
Annonce

Assentoft: Den er mildest talt ikke blevet hilst velkommen blandt naboerne, den planlagte nye råvarehal til opbevaring af mink hos kød- og benmelsfabrikken Daka i Assentoft. Men nu er den ikke desto mindre stærkt på vej. Sidst på året 2018 fik Daka den nødvendige miljøgodkendelse af hallen, og for nylig er byggetilladelsen så også kommet i hus og byggeriet sat i gang.

Hos Daka forventer man således at kunne tage hallen i brug, inden højsæsonen for mink starter i slutningen af oktober.

Assentoftborgerne har dels frygtet, at lugtgenerne, som i forvejen er voldsomme, vil blive forstærket, når hallen står færdig, og lagerkapaciteten dermed bliver væsentligt større. Men bekymringerne er også rettet mod det rent visuelle, altså at den store over 3000 kvadratmeter store hal vil skæmme og ødelægge udsigten fra mange boliger i Assentoft.

Den nye råvarehal

Hallen bliver 65 meter lang, 50 meter bred og 15 meter høj.

Hallen udføres med søstenselementer og grønne trapezplader, så den falder naturligt ind i landskabet.

Hallen ligger med let adgang til produktionsanlægget, og råvarerne transporteres fra hallen til anlægget i lukkede containere.

Hallen bliver etableret med undertryk, og ventilationsluften bliver ført til rensning i virksomhedens biofiltre.

Annonce

Kort minksæson

Fabrikschef Martin Sejer Lind forsikrer dog, at mængden af døde dyr, som bliver forarbejdet hos Daka i Assentoft, ikke vil stige, hvorfor lugtgenerne heller ikke vil forstærkes. Han påpeger videre, at man i sin planlægning af byggeriet har forsøgt at komme naboerne mest muligt i møde, når det gælder bekymringen for, hvor iøjnefaldende hallen vil blive.

- Den nye og moderne råvarehal, som står klar til efteråret, fremtidssikrer vores anlæg, så vi kan følge med udsvingene i minkbranchen. Vi har den kapacitet, vi nu engang har, til forarbejdning på fabrikken, men når vi, fordi højsæsonen for pelsning af mink bliver kortere og kortere, modtager råvarerne på kortere tid, er det vigtigt, at vi kan opbevare dem forsvarligt, indtil de kan komme ind på fabrikken. Det giver bedre kvalitet i vores produkter og mindsker generne for vores naboer, siger Martin Sejer Lind.

For at komme beboerne i møde med hensyn til hallens udseende og fremtoning i landskabet, har man valgt at opføre hallen i naturens farver og materialer, så den falder naturligt ind i omgivelserne.

Udover at en del af de omkringliggende træer bliver stående, opføres der af det afgravede sand to meter høje volde omkring hallen. Voldene beplantes med et 20 meter bredt levende hegn med både løvtræer, nåletræer og buske. Beplantningen indeholder hurtigt voksende træer som eksempelvis poppel, mens nåletræer som fyr og gran sikrer, at hegnet er tæt om vinteren. Beplantningen vedligeholdes i samarbejde med HedeDanmark og danner en naturlig overgang til den omkringliggende natur.

Annonce

Ozonanlæg

Som nævnt forsikrer Daka, at produktionen ikke stiger, hvorfor lugtgenerne heller ikke burde blive værre. Med et nyt tiltag håber man endda at kunne mindske generne.

Over de seneste måneder har Daka nemlig kørt forsøg med at "efterpolere" røggassen i et såkaldt ozonbehandlingsanlæg med så gode resultater, at det nu er besluttet at installere ozonanlægget permanent.

Anlægget vil ikke kunne fjerne al lugt, men det vil, vurderes det, kunne forhindre, at særlige situationer i forbindelse med spidsbelastningsperioder på fabrikken forværrer lugten omkring fabrikken. Ozonanlægget installeres i løbet af foråret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Buschaufførerne opfordrer: Drop kontanter, luk fordøren og gå ikke i nærheden af chaufføren

Annonce