Annonce
Østjylland

Nabofrygt taget til efterretning: Højhus mister en etage i lokalplanen

Plankort over det byggeri, som et lokalplanforslag skaber mulighed for på realskolegrunden på Kirkevej i Hadsten. Tagkoten angiver antallet af meter over et bestemt terrænpunkt - eksempelvis den normale vandstandshøjde. Illustration: Favrskov Kommune
Favrskov Kommune har taget en række høringssvar til efterretning og sænket den tilladte byggehøjde fra fem til fire etager i lokalplanforslaget for et etagebyggeri på Kirkevej i Hadsten. Men naboerne i området er stadig ikke helt tilfredse.

Hadsten: Favrskov Kommune har valgt at lytte til de mange borgerindsigelser, der er kommet i forbindelse med lokalplanlægningen af den tidligere realskolegrund på Kirkevej i Hadsten.

Sådan lyder meldingen fra planudvalgets formand, Erling Kvist Andersen (S), forud for morgendagens byrådsmøde, hvor det lokalplanforslag, der lægger de overordnede linjer for et fremtidigt byggeri på grunden, skal behandles.

- Vi har lyttet til de høringssvar, der er kommet ind, og bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for at imødekomme så mange ønsker som muligt. Derfor er det også min klare forventning, at lokalplanforslaget bliver endeligt godkendt, som det er nu, siger Erling Kvist.

Annonce

Væk med femte etage

Blandt ændringerne i lokalplanforslaget for realskolegrunden er, at et kommende byggeri maksimalt må være på fire etager frem for de fem etager, der tidligere var lagt op til. Herudover skal den øverste etage - af hensyn til de nærmeste nabobeboelser - være trukket minimum halvanden meter tilbage i forhold til de underliggende etager.

- I planudvalget har vi især lagt vægt på at tilgodese naboernes ønske om at få gjort byggeriet lavere end de oprindelige fem etager. Derudover har det været vigtigt for os at få trukket den øverste etage tilbage, så udkigget ind til naboerne bliver mindre, og byggeriet ikke syner af så meget, siger Erling Kvist Andersen.

Det er her på den tidligere realskolegrund på Kirkevej 8 i Hadsten, at Favrskov Kommune vil gøre det muligt at bygge to etagebyggerier i op til fire etager. Foto: Anne Myrup Pedersen
Annonce

Ny lokalplan skaber undren

Det ændrede lokalplanforslag bliver modtaget med blandede følelser blandt de borgere, som formentlig kan se frem til et kommende etagebyggeri i deres baghaver. Det fortæller Leif Gram Nielsen, der bor med sin familie på Dr. Larsens Vej tæt ved realskolegrunden.

- Det er da dejligt, at de har lyttet til vores indsigelser, så tingene trods alt er blevet bedre. Men der er visse dele af aftalen, som vi har svært ved at forstå, siger han.

For selvom Leif Gram Nielsen både glæder sig over nedgangen fra fem til fire etager og det faktum, at den øverste etages facade skal være trukket minimum 1,5 meter tilbage i forhold til de underliggende etager, så er der også ting i lokalplanforslaget, som giver anledning til undren, mener han.

Annonce

Hvor er den halve etage?

- Jeg har svært ved at gennemskue, hvordan man kan fjerne en hel etage fra et byggeri, men samtidig kun sænke selvsamme byggeris maksimale totalhøjde med 1,75 meter. Når man gør sådan, så er der jo reelt set kun fjernet en halv etage, konstaterer Leif Gram Nielsen.


Jeg har svært ved at gennemskue, hvordan man kan fjerne en hel etage fra et byggeri, men samtidig kun sænke selvsamme byggeris maksimale totalhøjde med 1,75 meter.

Leif Gram Nielsen


Ligeledes undrer han sig over, at man fra kommunalforvaltningens side har valgt at se bort fra naboønsket om, at man sløjfer den ene af to planlagte indkørselsmuligheder til det nye byggeri på grund af frygten for øget trafik på Bregnevej.

Til spørgsmålet omkring den halve etage har Erling Kvist Andersen i første omgang ikke nogen god forklaring. Men efter en kort korrespondance med kommunens planchef, svarer han således:

- Jeg må erkende, at vi i udvalget har fokuseret mere på antallet af etager frem for på højden i meter. Som jeg har fået det forklaret, så havde man presset de nederste etager lidt meget i det første forslag for at få plads til fem etager, og det har man så ændret i det nuværende forslag. Men altså, det er jo slet ikke sikkert, at en kommende bygherre vil gøre brug af muligheden for at bygge i fire etager, siger planudvalgets formand.

Erling Kvist Andersen bemærker desuden, at forvaltningen har undersøgt muligheden for at sløjfe indkørslen til realskolegrunden via Bregnevej. Vurderingen har dog været, at det ikke kan lade sig gøre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce