Annonce
Østjylland

Naturfond løfter lokal natur med 407.000 kroner

- Vi har oplevet en stor opbakning til projektet fra en bred gruppe af samarbejdspartnere, lige fra store landsforeninger til engagerede lokale borgere. Der er en fantastisk stemning omkring projektet, siger Ikki Knudsen, der er fundraiser og udviklingsmedarbejder på Stenvad Mosebrugsmuseum, og som også bor i Paradiset. Pressebillede

Det enestående naturområde ved Dystrup og Ramten Søerne kaldes ikke uden grund for Paradiset.

Annonce

RAMTEN: - Vi er så stolte over, at det er lykkedes os at skaffe midler til at pleje naturen i vores område. Det er jo sådan noget, man kun tør drømme om. Men nu er det en realitet, og vi glæder os til at komme i gang med i fællesskab at passe på truede arter og sikre en stor bredde af planter og dyr.

Sådan siger Lisbeth Andreassen, lodsejer i det enestående naturområde ved Dystrup og Ramten Søerne, et område, som beboerne ikke uden grund kalder for Paradiset.

De lokale lodsejere i området har i samarbejde med Stenvad Mosebrugscenter søgt og netop fået bevilget 407.450 kroner hos Den Danske Naturfond.

Pengene er primært søgt til at indhegne enge, græssletter og søbredder og til rydning af gråpil og krat, som det første store skridt i en naturplejeplan for det smukke og fredede landskab. En mindre del af midlerne går til formidling af viden om naturen og den lokalhistorie, der knytter sig til naturen i området. Artsdiversiteten og sjældne arter er de senere år kommet under pres på grund af manglende afgræsning og deraf følgende tilgroning. Det vil gruppen af lodsejere nu stå sammen om at gøre noget ved med hensyntagen til de mange interesser, der er i spil.

- Vi vil gøre noget, men hvis vi skal lykkes med det, er det vigtigt, at alle oplever sig set og hørt. Vi har både bønder, naturnørder, jægere og motionister i området. Mange mennesker har på forskellig vis glæde af området. Det har været vigtigt i vores arbejde at være opmærksomme på, hvordan de forskellige interesser kan spille sammen og respekteres, siger Anton Høgh, der både er lodsejer i området, jæger og underviser i naturfag.

Lodsejerne får deres jord indhegnet, mod at de låner den ud til et græsningslaug. På denne måde får lodsejere hjælp til at overholde fredningsforpligtigelserne uden en masse arbejde. Græsningslauget står for arbejdet med indhegningerne, og dyrene i et arbejdsfællesskab og får sundt og bæredygtigt kød i fryseren til fornuftige penge. Bredt bidrager naturplejen til flere dyr og planter til gavn og glæde for alle brugere af området.

Formidlingen omkring naturen i område vil ske i tæt samarbejde med Stenvad Mosebrugs Museum og andre, blandt andet via en udstilling, guidede naturture og et par små events, med hensyntagen til lodsejere og til, at naturen får den nødvendige ro.

Pengene er primært søgt til at indhegne enge, græssletter og søbredder, og til rydning af gråpil og krat, som det første store skridt i en naturplejeplan for det smukke og fredede landskab. Pressebillede
Annonce

Imponerende opbakning

Den Danske Naturfond er imponeret over det store lokale engagement, den frivillige indsats og ikke mindst over, at så mange lodsejere og interessenter er samlet omkring projektet. Der er bred politisk opbakning til projektet og Norddjurs Kommune har allerede bidraget med biologer, der har lavet undersøgelser i området. Parallelt med dette projekt arbejder Norddjurs Kommune på forbedringer af vandkvaliteten i Dystrup og Ramten Sø.

- Vi har oplevet en stor opbakning til projektet fra en bred gruppe af samarbejdspartnere lige fra store landsforeninger til engagerede lokale borgere. Der er en fantastisk stemning omkring projektet, siger Ikki Knudsen, der er fundraiser og udviklingsmedarbejder på Stenvad Mosebrugsmuseum, og som også bor i Paradiset.

Der vil i starten af det nye år blive etableret en facebookside ved navn "Dystrup Ramten Søerne - Varieret Natur og Vilde Oplevelser". Her kan interesserede følge med i projektet og livet omkring søerne. Og i starten af 2017 afholdes et informationsmøde på Stenvad Mosebrug for alle interesserede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Michael Aastrup forsvarer sig efter Dubai-tur med kæresten: - Rejsen var arbejdsmæssigt relevant

Sport

Forstærkning til Randers HK: Henter stregspiller hos ligarivaler

Randers

Falske bank- og NemID-folk svindlede ældre kvinder: - En person fra Kina har forsøgt at hæve 20.000 kroner

Annonce