Annonce
Østjylland

Nej-sigere satte deres aftryk på fredningsmøde

Lars Nielsen (tv) og Bjørn Steninge fra FL Smidth var mødt op til formiddagsmødet på Hotel Postgaarden i Mariager for at modsætte sig DNs planer om en fredning af Dania Kridtgrav. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

Der var stor interesse for at deltage, da Fredningsnævnet mandag formiddag holdt åbent møde på Hotel Postgaarden i Mariager om en mulig fredning af Dania Kridtgrav. Særligt modstanderne af forslaget gjorde sig bemærket ved mødet.

Mariager: Indehaver og ejer af Hotel Postgaarden i Mariager Tommy Skjødt fik mandag formiddag travlt med at stille flere borde og stole an i restaurationens lokaler sammen med sit personale.

Det viste sig nemlig, at der var overraskende stor interesse for at deltage i det åbne møde, som Fredningsnævnet havde inviteret til i sagen om en mulig fredning af Dania Kridtgrav. Faktisk kom der dobbelt så mange deltagere i forhold til de forventede 15 personer.

Antallet af mødedeltagere bevidner, at der er rigtig mange interessenter i den fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening har stillet forslag om i december 2016.

Der var repræsentanter både fra nabolaget omkring selve Dania Kridtgrav, Friluftsrådet Himmerland, Dansk Botanisk Forening, Miljøstyrelsen, Mariagerfjord Kommune og selvfølgelig Danmarks Naturfredningsforening. Desuden var også virksomheden FL Smidth, de to berørte lodsejere, en række lokalpolitikere og to geologer fra Geologisk Institut ved Aarhus Universitet mødt op for at komme med deres input i sagen.

Området bliver godt drevet og plejet i dag, men vi ønsker at sikre det for vores efterkommere, så man også om 100 år kan komme ud og opleve kridtgraven og se et område, som har rigtig store naturværdier. Derfor mener vi, at det er vigtigt at få fremtidssikret området med en fredning.

Kaare Tvedegaard Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening
Der blev fulde huse i lokalerne på Hotel Postgaarden, da Fredningsnævnet inviterede til åbent møde om Dania Kridtgrav. Dobbelt så mange deltagere som forventet dukkede op, og der måtte derfor stilles flere borde an, så alle interesserede kunne være med. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

En sikring for fremtiden

Mødet blev åbnet af Fredningsnævnets formand, dommer Torben Bybjerg Nielsen, hvorefter ordet blev overladt til Kaare Tvedergaard Kristensen, der har været sagsbehandler på fredningsforslaget ved Danmarks Naturfredningsforening.

- En fredning af Dania Kridtgrav har først og fremmest til hensigt at bevare og forbedre områdets naturværdier. Men derudover vil vi gerne sikre de geologiske værdier og de kulturhistoriske værdier, som området udgør i sammenhæng med det øvrige Dania. Og så vil vi gerne sikre og udvikle de rekreative interesser i området, lød det indledende oplæg fra sagsbehandleren.

Næst efter skovene i Danmark er kalkoverdrev ifølge Danmarks Naturfredningsforening den naturtype, som har tilknyttet flest af de såkaldt rødlistede arter - altså de arter, som er sjældne og truede i Danmark.

I Dania Kridtgrav er der fundet fire forskellige orkidéarter, som alle er på rødlisten. Men det er ikke de eneste fredede og truede arter, der er set i området. Det er blandt andet også sommerfuglen gråbåndet bredpande, vandsalamandere og digesvaler.

- Vi kan takke de nuværende lodsejere for, at området bliver godt drevet og plejet i dag, men vi ønsker at sikre det for vores efterkommere, så man også om 100 år kan komme ud og opleve kridtgraven og se et område, som har rigtig store naturværdier. Derfor mener vi, at det er vigtigt at få fremtidssikret området med en fredning, argumenterede Kaare Tvedegaard Kristensen.

Annonce

Ny lokalplan kan være løsningen

Danmarks Naturfredningsforening har i sit fredningsforslag lagt stor vægt på, at en fredning af Dania Kridtgrav vil fjerne risikoen for yderligere bebyggelse i området. Det skyldes, at den gældende lokalplan for området udlægger området til industribebyggelse.

Men ifølge Miljøstyrelsen er frygten mere eller mindre ubegrundet, idet området i den overordnede og ligeledes gældende kommuneplan er udlagt til rekreativt område. Lokalplanen er altså i strid med den mere overordnede kommuneplanlægning.

- I denne her sag ville kommunen kunne bringe orden i plangrundlaget for området ved enten at ophæve den gældende lokalplan eller ved at vedtage en ny lokalplan, som er i bedre overensstemmelse med den kommuneplan, man har, lød det fra Miljøstyrelsens repræsentant Jørgen Heinemeier, der ved mødet kunne oplyse, at man fra Miljøstyrelsens side mener, at Fredningsnævnet bør afvise DNs fredningsforslag.

- Det skal desuden bemærkes, at orkidéerne i Dania Kridtgrav stadig vil være beskyttet af Artsbekendtgørelsen, som forbyder at fjerne eller beskadige orkidéer af alle mulige slags, bemærkede Jørgen Heinemeier.

Men den holdning er DN ikke enig i.

- I alle de år, der er gået siden 1970erne, er seks ud af ti sjældne orkidétyper forsvundet i området, Så længe tiden bare går, og der ikke bliver fundet en løsning, så mister vi mange af de naturværdier, som er i området. Vi bør derfor sikre de værdier, der er der i dag, lød det fra Kaare Tvedegaard Kristensen ved mødet.

Annonce

Vil hellere leve i usikkerhed

Heller ikke hos FL Smidth, der har placeret sit internationale testcenter i bunden af Dania Kridtgrav, fandt DN opbakning til sit fredningsforslag.

For selv om man fra DNs side mener, at en fredning vil gøre det lettere for blandt andre FL Smidth at få klarhed over, hvad man må, og hvad man ikke må i området, så har det overhovedet ikke nogen interesse, fastslår virksomheden.

- Hvis fredningsforslaget betyder, at vi ikke på nogen mulig måde kan komme til at udvide vores aktiviteter ud i kridtgraven, så vil vi hellere leve med den usikkerhed, som DN henviser til, at der eksisterer nu, bedyrede administrerende direktør i FL Smidth Real Estate Lars Nielsen.

Og den holdning fik opbakning fra Finn Cilleborg (S), der er byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune og borger i Assens.

- De arbejdspladser, som ligger på Dania, kan vi simpelthen ikke undvære. Hvis der på et tidspunkt skulle blive brug for lidt udvidelser hos FL Smidth, så synes jeg også, at der skal være mulighed for det. Vi taler altså om udvikling på verdensplan, og gode arbejdspladser på lokalplan, argumenterede han.

Også Pia Adelsteen, der er formand for Folketinget miljø- og fødevareudvalg og byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Mariagerfjord Kommune, var mødt op for at høre mere samt give sit besyv med i debatten om fredningsforslaget af Dania Kridtgrav.

- Der er noget, der undrer mig. Vi sidder konstant i Folketinget og forsøger at skabe muligheder ude i det åbne land. Og her føler jeg, at mulighederne for udvikling af blandt andet arbejdspladser bliver frataget borgerne. Jeg synes desuden, at der i denne her sag er en ejendomsret, som man i allerhøjeste grad skal respektere, samt at det er underligt, at jeg som skatteborger i Mariagerfjord Kommune skal betale for noget naturpleje og vedligehold, som allerede eksisterer ude i området i privat regi, sagde hun ved mødet.

Annonce

Småt med opbakningen

Af alle de fremmødte deltagere, var det faktisk kun fra Friluftsrådet Himmerland og Dansk Botanisk Forenings side, at DN fik opbakning til sit fredningsforslag.

De to repræsentanter fra Dansk Botanisk Forening argumenterede endda for en udvidelse af det nuværende foreslåede fredningsområde. Det skyldes, at der nord for det udpegede område er fundet en femte orkidé, som er på den såkaldte rødliste.

Har man indsigelser eller høringssvar i forbindelse med fredningssagen i Dania Kridtgrav, skal de være Fredningsnævnet i hænde inden 8. juli. Fredningsnævnet vil desuden tage på besigtigelsestur i Dania Kridtgrav 19. juni. Hvornår en eventuel vedtagelse af fredningsforslaget vil ske er endnu uvist, men det ligger et stykke ude i fremtiden, lyder meldingen fra Fredningsnævnet.

Der vil blive lagt et fuldt referat af mødet på Hotel Postgaarden i Mariager på Fredningsnævnets hjemmeside www.fredningsnaevn.dk inden for de næste ti dage.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Annonce