Annonce
Randers

Nu lukkes nedre Torvegade helt for biler

Skiltet her angiver reglerne for kørsel fra nord mod syd i den nederste del af Torvegade. Fremover vil de samme regler gælde også den anden vej. Foto: Jan Sisseck

Udover lukningen af Torvegade fra Sankt Mortens Gade og ned til Kirkegade vedtog Randers Byråd en række tiltag, som skal begrænse den uønskede biltrafik gennem midtbyens gamle gader.

Randers: Nu lukkes den nederste del af Torvegade helt for motoriseret trafik. Dog må turistbusser og taxaer fortsat gerne køre gennem gaden fra Sankt Mortens Gade og ned til Kirkegade. Det besluttede et flertal på 19 af Randers Byråds 31 medlemmer på mødet mandag aften.

Imod lukningen stemte Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre. Sidstnævntes Jens Peter Hansen stemte dog med flertallet.

Forslaget om at lukke den sydligste del af Torvegade var punkt ét i en samlet pakke af retningslinjer for, hvordan man med trafikale virkemidler kan sikre bedre byrum. Og de øvrige seks punkter blev vedtaget med 28 stemmer mod tre. Kun Dansk Folkeparti vendte tommelen ned til hele pakken.

Og hvad medfører midtby-trafikpakken så af konkrete ændringer ud over den omtalte lukning af Torvegadestykket?

Det korte svar herpå er ingen - udover at de gældende regler gøres tydeligere for trafikanterne.

Annonce

De syv tiltag for bedre byrum

Torvegade lukkes for biltrafik mellem Sløjfen og Kirkegade.Undtaget herfor er busser og taxaer. Biltrafik vil stadig være tilladtfra Vestervold helt ind til Middelgade og tilbage igen. Ligeledes vil trafikken i Sløjfen være uændret, så der kan køresigennemfraØstervold tilDytmærsken.Den uvedkommende gennemkørende trafik gennemgågaderne mellemVestervoldog Dytmærsken/Østervold hindres derimod.For at undgå uønsket kørsel skal beboere, der har en parkeringsplads tilknyttet deres bopæl og hvor der kun er adgang viagågaderne, erhverve en kørselstilladelse til gågaden.

Der skal sikres flere aflæsningspladser til den nødvendige varekørsel til byens butikker og der skal indledes dialog medvognmændene omvægtbegrænsninger og tidsvinduer for varekørsel.

Cykling er tilladt i de fleste af gågaderne og der skal etableres flere cykelparkeringspladser.Cykelparkeringen skal i højeregrad indgå i en forskønnelse af byrummene.

Der skal skabes flere hyggelige rumog pladser, somkan bruges til ophold.Der skal derfor arbejdes for, at der kan skemindre omdannelse af byrum, så pladsen udnyttes bedre og der skabes flere rumtil ophold og leg. F.eks. kan området sydforRådhustorvet inddrages.

Østervold opretholdes somgågade, men der sker en sanering og tydeliggørelse af skiltningen omkringØstervold.Dette kankombineres med målrettede kampagner, der skal informere bilisterne om, at Østervold er gågade og der skal køres langsomtog vises hensyn til de gående.

Endelig er der også initiativer, der skal terrorsikre steder, hvor der opholder sig mange mennesker.

Kilde: Randers Kommune

Uønsket transittrafik

Det bekræfter sektionsleder i Veje og Trafik Grethe Helledi.

- Det er korrekt, at alle øvrige veje bevarer deres respektive status, men at vi ved hjælp af blandt andet ny og tydeligere skiltning forhåbentlig kan ændre trafikanternes adfærd, da mange faktisk ikke overholder de gældende regler i dag, siger hun.

Grethe Helledii forklarer videre, at en del af formålet med de nye tiltag er at fjerne al uønsket gennemgående trafik. Med andre ord vil man så vidt muligt forhindre bilister i at bruge de gamle midtbygader som transitveje fra den ene ende af byen til den anden.

- Præcist hvordan vi ender med at udmønte de nu vedtagne retningslinjer i praksis, er det for tidligt at sige noget om endnu. Men i hvert fald bliver det tydeliggjort, hvilke gader, der har status som gågade, nemlig Middelgade, Storegade og Østervold. Vi får eksempelvis mange klager over ulovlig kørsel i Storegade, siger Grethe Helledi.

Cykelparkering

Udover de nævnte tiltag lægges der endvidere op til, at man etablerer flere cykel-p-pladser, og at mulighederne for at stoppe og læsse varer af ved butikkerne i byens gader forbedres. Endelig er der indeholdt i pakken også initiativer til terrorsikring af steder, hvor der opholde sig mange mennesker - eksempelvis med blomsterkummer i beton.

Forvaltningen mener - måske nok så væsentligt - ikke, at man behøver afsætte penge til initiativerne, idet der vurderes at være penge nok på driftsbudgettet til at dække udgifter til flere skilte, kampagner med mere.

Nej fra DF

Som nævnt stemte DFs tre medlemmer nej til det hele, hvilket Frank Nørgaard, der også er formand for miljø- og teknikudvalget, begrunder på følgende måde:

- Vi mener slet ikke den diskussion burde have været taget op igen. Den har vi haft flere gange, og såvel Hotel Randers som de øvrige handlende i gaderne har frarådet både at lukke Torvegade men i det hele taget at ændre på trafikanternes mulighed for at komme til og fra midtbyen. Og så tror vi ikke på, at det kan klares indenfor driftsbudgettet.

- Og mens vi er ved omkostningerne: Vi finder det helt uacceptabelt, at vi skal bruge penge på terrorsikring, fordi uansvarlige politikere fortsat tillader strømme af udlændinge at komme ind over vore grænser. Så kan man sige, at det under alle omstændigheder kan give mening at beskytte borgerne, men i så fald skal det ske på den billigst mulige og gerne synlige måde. Vi skal ikke bruge penge på at skjule terrorsikringen i blomsterkrukker, siger Frank Nørgaard.

Lytter til de handlende

Venstre og Det Konservative Folkeparti begrunder deres nej til lukningen af Torvegade med, at de erhvervsdrivende i midtbyen klart har frabedt sig yderligere begrænsninger af trafikken.

- Vi lytter med andre ord til de handlende, siger Anders Buhl-Christensen.

Afstemningen faldt dog som bekendt anderledes ud, hvilket direktør Michael Jepsen, Hotel Randers, snildt kan leve med.

- Vigtigst for os er, at busserne fortsat vil kunne køre den vej ud, da det nærmest er den eneste måde, de kan komme herfra på, siger han.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Randers Cityforening til beslutningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce