Annonce
Erhverv

Ny regning til Verdo: Flere penge på vej til varmeforbrugerne

Værdien af Verdos kraftvarmeværk på havnen nedskrives med næsten en halv milliard. Samtidig pålægges Verdo at tilbagebetale yderligere 117 millioner kroner til varmekunderne. Foto: Annelene Petersen
Forsyningstilsynet har i en sag om såkaldte karruselrenter vurderet, at Verdo skal betale yderligere 117 millioner kroner tilbage til varmekunderne. Hermed når selskabet op på i alt at tilbageføre 680 millioner kroner.

Randers: En ny regning på 117 millioner kroner er netop dumpet ind ad døren hos det randrusianske forsyningsselskab Verdo. Regningen kommer fra Forsyningstilsynet, som har vurderet, at Verdo har opkrævet for høje renter af for store interne lån mellem Verdo A/S og Verdo Varme A/S. Pengene skal Verdo betale tilbage til sine varmekunder.

Det er dog ikke en regning, der kommer helt uventet, og Verdo kan stadig komme med indsigelser mod den, da der reelt er tale om et udkast til en afgørelse, som Verdo nu skal gennemgå med henblik på eventuelt at finde fejl i beregningerne.

Udkastet er det andet i sagen. I første udkast var vurderingen, at Verdo skulle tilbageføre 124 millioner kroner til forbrugerne, og forskellen skyldes blandt andet, at man i andet udkast har medregnet 2019.

Annonce

Beløbet korrekt

Selv om der altså for Verdo er mulighed for at komme med indsigelser regner selskabets administrerende direktør Jacob Flyvbjerg Christensen med, at beløbet er korrekt, hvorfor han først og fremmest ser frem til at få sagen og dermed oprydningen i selskabet afsluttet.

Videre oplyser han, at lånene mellem de to Verdo-selskaber er blevet afviklet, så man ikke risikerer igen at havne i en lignende situation.

Med de 117 millioner kommer det samlede beløb, som Verdo er blevet pålagt at betale tilbage til forbrugerne op på 680 millioner kroner.

Den aktuelle sag handler som nævnt om ulovlige lån internt mellem Verdos selskaber, også kaldet karruselrenter, mens de øvrige 564 millioner, som Verdo allerede er i gang med at tilbageføre, hidrører fra en ulovlig såkaldt forrentning af indskudskapitalen.

Ved forrentning af indskudskapitalen sparer forsyningsselskabet op til fremtidige investeringer ved at opkræve ekstra hos forbrugerne. Og det må selskaberne godt - blot skal de forinden have fået Forsyningstilsynets godkendelse, hvilket Verdo altså ikke har fået.

Annonce

Hvornår?

Hvornår Verdo går i gang med at tilbagebetale de 117 millioner kroner, kan Jacob Flyvbjerg Christensen ikke sige præcist.

- Men så snart vi har fået den endelig afgørelse, som vi altså forventer lander på samme beløb, går vi i dialog med Forsyningstilsynet om at lægge en tilbagebetalingsplan, som formentlig vil ligne den, som er blevet lagt i de forrige sager, siger Jacob Flyvbjerg Christensen.


Både tilbagebetalingen og nedskrivningen påvirker naturligvis økonomien i Verdo. Men vi har allerede taget høje for begge dele i regnskaberne, og vi har fortsat midler til at bringe selskabet videre.

jacob Flyvbjerg Christensen, adm. direktør, Verdo A/S


Det vil sige ved at de nuværende varmekunder får nedsat deres varmeregninger i en periode.

Sammen med den nye regning på 117 millioner kroner, modtog Verdo også en vurdering af den nedskrivning på værdien af Verdos kraftvarmeværk på Randers Havn, som Verdo meddelte i november sidste år.

Annonce

448 millioner mindre værd

Og vurderingen læner sig op af Verdos egen, hvorfor værkets værdi nu nedskrives med 448 millioner kroner.

- Både tilbagebetalingen og nedskrivningen påvirker naturligvis økonomien i Verdo. Men vi har allerede taget høje for begge dele i regnskaberne, og vi har fortsat midler til at bringe selskabet videre, siger Jacob Flyvbjerg Christensen.

Først og fremmest erklærer han sig tilfreds med, at den oprydning, han har stået i spidsen for, siden han for halvandet års tid siden blev ansat som administrerende direktør i Verdo, nu er kommet et væsentligt skridt nærmere sin afslutning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Politiet går ind i sag om trusler mod initiativtager til demonstration: - Det tager vi alvorligt, det kan jo være et angreb på Grundloven

Annonce